Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Изучение языков

Список Сводеша для русского и славянских языков  Просмотрен 169

Русский Польский Чешский Болгарский Белорусский Украинский Македонский Хорватский
я ja аз я я јас ja
ты ty ty ти ты ти ти ti
он on on той ён він тој on
мы my my ние мы ми ние mi
вы wy vy вие вы ви вие vi
они oni , one oni, ony, ona те яны вони тие oni, one
этот, эта, это ten, ta, to tento, tato, toto този, тази, това; тоя, тая, туй гэты, гэта цей, ця, це овој, оваа, ова ovo, ovaj, ova
тот, та, то tamten, tamta, tamto tamten, tamta, tamto онзи, онази, онова; оня, оная, онуй той, тая, тое той, та, те тој, таа, тоа ono, onaj, ona
здесь, тут tutaj, tu zde, tu, tady, sem тук тут тут овде, тука ovdje, ovamo
там tam tam там там там таму tamo, onamo, ondje
кто kto kdo кой хто хто кој tko
что co co какво, що што що што što
где gdzie kde къде, где дзе де каде gdje
когда kiedy kdy кога калі коли кога kada, kad
как jak jak как як як како kako
не nie ne не не ні не ne
всё wszystko všechno, všecko, vše всичко, все усё усе(все) сѐ, сите sve
много wiele mnoho, hodně много шмат, багата багато многу mnogo
несколько kilka několik, pár, trocha няколко некалькі декілька неколку nekoliko

 

Русский Польский Чешский Болгарский Белорусский Украинский Македонский Хорватский
немного, мало parę, mało, niewiele nemnoho, málo малко, малцина няшмат, небагата, мала небагато, мало малку malo
другой, иной inny jiný друг іншы інший друг, инаков drugi
один jeden jeden един адзін один еден jedan
два dwa dva два два два два dva
три trzy tři три тры три три tri
четыре cztery čtyři четири чатыры чотири четири četiri
пять pięć pět пет пяць п'ять пет pet
большой, великий duży, wielki velký голям вялікі великий голем velik
длинный, долгий długi dlouhý дълъг доўгі довгий долг dug
широкий szeroki široký широк шырокі широкий широк širok
толстый gruby, tłusty hrubý, tlustý дебел тоўсты товстий, дебелий, грубий дебел debeo
тяжёлый ciężki těžký тежък цяжкі важкий, тяжкий тежок težak
маленький mały malý малък маленькі малий, маленький мал, ситен mali
короткий krótki krátký къс кароткі короткий краток kratak
узкий wąski úzký тесен вузкі вузький тесен uzak
тонкий cienki tenký тънък тонкі тонкий тенок tanak
женщина kobieta žena жена жанчына, кабета жінка жена žena
мужчина mężczyzna muž мъж мужчына чоловік, мужчина маж muž, muškarac
человек człowiek člověk човек чалавек людина, чоловік човек čovjek

 

Русский Польский Чешский Болгарский Белорусский Украинский Македонский Хорватский
ребёнок, дитя dziecko dítě дете дзіця, дзіцёнак дитина, дитя дете dijete
жена żona žena, manželka, choť съпруга, жена жонка дружина, жінка сопруга, жена supruga, žena
муж mąż muž, manžel, choť съпруг, мъж муж, хазяiн чоловiк, муж сопруг, маж suprug, muž
мать, мама matka matka, máma, 'стар.' mateř майка маці, матка мати, матір, неня, мама мајка majka
отец ojciec otec баща, татко бацька батько, тато, татусь татко otac
зверь, животное zwierzę zvíře животно жывёла, звер тварина, звір животно životinja
рыба ryba ryba риба рыба риба риба riba
птица ptak pták птица птушка птах, птиця птица ptica
собака, пёс pies pes куче, пес сабака собака, пес пес, куче pas
вошь wesz veš въшка вош воша вошка vaš, uš
змея wąż had змия змiя змія, гад змија zmija
червь, червяк robak červ червей чарвяк хробак, черв'як црв crv
дерево drzewo strom дърво дрэва дерево дрво drvo
лес las les гора лес ліс шума šuma
палка patyk, pręt, pałka hůl, klacek, prut, kůl, pálka палка, пръчка, бастун кій, палка палиця палка palica
плод, овощ owoc ovoce, plod плод, овошка садавіна, гароднiна (собир.) овоч, плід плод, овошје zelenje
семя, семена nasienie, nasionko semeno, 'стар.' sémě семе насенне (собир.) насіння, сім'я семе sjeme
лист liść list лист ліст, лiсце лист лист list, folija
корень korzeń kořen корен корань, карэнне коріння, корінь корен korijen

 

Русский Польский Чешский Болгарский Белорусский Украинский Македонский Хорватский
кора kora kůra кора кара кора кора kora
цветок kwiat květ цвете кветка квіта, квітка цвет cvijet
трава trawa tráva трева трава трава трева trava
верёвка lina, sznur lano, provaz, šňůra въже; вяроўка, аборка мотузка јаже, ортома uže
кожа, шкура skóra kůže кожа скура шкіра кожа koža
мясо mięso maso месо мяса м'ясо месо meso
кровь krew krev кръв кроў кров крв krv
кость kość kost кост, кокал костка кістка коска kost
жир tłuszcz, sadło tuk, sádlo, maz мазнина тлушч, жыр жир маст, сало mast
яйцо jajko vejce яйце яйка яйце јајце jaje
рог róg roh рог рог ріг рог rog
хвост ogon ocas, ohon, chvost опашка хвост хвіст опашка rep
перо pióro pero перо пяро пір'ячко перо pero
волосы włosy vlasy коса, косъм валоссе, косы волосся коса kosa
голова głowa hlava глава галава голова глава glava
ухо ucho ucho ухо вуха вухо уво uho
глаз oko oko око вока око око oko
нос nos nos нос нос ніс нос nos
рот usta ústa, pusa уста вусны, рот вуста, рот уста usta

 

Русский Польский Чешский Болгарский Белорусский Украинский Македонский Хорватский
зуб ząb zub зъб зуб зуб заб zub
язык język jazyk език язык язик јазик jezik
ноготь paznokieć nehet нокът ногаць ніготь нокт nokat
стопа, ступня stopa noha, chodidlo, stopa крак, стъпало ступня стопа стапало, табан stopalo, stopa, taban
нога noga noha крак нага нога нога noga
колено kolano koleno коляно калена коліно колено koljeno
ладонь, рука dłoń, ręka dlaň, ruka ръка далонь, рука долоня, рука рака ruka
крыло skrzydło křídlo крило крыло крило крило krilo
живот brzuch břicho корем бруха, пуза живіт, брюхо стомак stomak, trbuh
внутренности, кишки wnętrzności vnitřnosti, útroby вътрешности вантробы нутрощi, кішки утроба  
шея szyja krk, šíje врат, шия шыя шия врат, шија vrat, šija
спина plecy záda, hřbet гръб спіна спина грб  
грудь pierś prs, hruď, ňadro гръд грудзі груди града, дојка dojka, prsi, grudi
сердце serce srdce сърце сэрца серце срце srce
печень wątroba játra черен дроб печань печінка џигер, црн дроб jetra, jetrica
пить pić pít пия пiць пити пие piti
есть, кушать jeść jíst храня се, ям есці їсти јаде jesti
грызть, кусать gryźć hryzat, kousat хапя грызці гризти гризе  
сосать ssać sát, cucat суча ссаць смоктати цица sisati
плевать pluć plivat плюя пляваць плювати плука pljuvati

 

Русский Польский Чешский Болгарский Белорусский Украинский Македонский Хорватский
рвать, блевать wymiotować zvracet, blít, dávit повръщам ванітаваць, iрваць рвати блуе, повраќа bljuvati, povraćati, izrigati
дуть dąć, wiać foukat, vanout, vít духам дзьмуць дути дува duhati
дышать oddychać dýchat дишам дыхаць дихати дише disati
смеяться śmiać się smát se смея се смяяцца сміятись се смее smijati se
видеть widzieć vidět виждам бачыць бачити види vidjeti
слышать słyszeć slyšet чувам чуць чути слуша, чуе slušati, čuti
знать wiedzieć vědět, znát зная ведаць відати, знати знае znati
думать myśleć myslet, myslit, dumat мисля думаць думати, міркувати мисли misliti
нюхать, чуять wąchać čichat, cítit помирисвам нюхаць нюхати мириса, душка njušiti, mirisati
бояться bać się bát se, strachovat se боя се, страхувам се баяцца боятися, страхатися, лякатися се плаши bojati se, plašiti se
спать spać spát спя спаць спати спие spavati
жить żyć žít живея жыць жити живее živjeti
умирать; умереть umierać umírat умирам паміраць помирати умира umrijeti
убивать zabijać zabít, usmrtit убивам забіваць вбивати убива ubijati
бороться walczyć bojovat, válčit бия се змагацца боротись, змагатись бори, се бори boriti se
охотиться [[polować]] lovit ловувам паляваць полювати лови loviti
ударить uderzać udeřit удрям ударыць вдарити удира, чука udarati, lupati
резать, рубить ciąć řezat, tít/tnout, sekat режа рэзаць різати реже rezati
разделить rozdzielać rozdělit цепя раздзялiць розділяти дели, цепи razdijeliti
кольнуть, колоть pchnąć bodnout, píchnout промушвам кальнуць, калоць вколоти, колоти боде, прободува  

 

Русский Польский Чешский Болгарский Белорусский Украинский Македонский Хорватский
царапать drapać škrábat чеша драпаць дряпати чеша skripiti
копать, рыть kopać kopat копая капаць, рыць копати копа, рие kopati
плавать pływać plavat плувам плаваць плавати плива plivati
летать latać letět летя лятаць літати лета letiti
ходить, идти iść jít, kráčet, chodit вървя ісці, хадзіць ідти, ходити оди ići, hodati
приходить, прийти przychodzić přijít идвам прыходзіць, прыйсці приходити, прийти доаѓа doći, dolaziti
лежать lezeć ležet лежа ляжаць лежати лежи ležati
сидеть siedzieć sedět седя сядзець сидіти седи sjediti
стоять stać stát стоя стаяць стояти стои stajati
вращать, вертеть obracać obrátit завивам круцiць, паварочваць крутити врти  
падать upadać padat, upadnout падам падаць падати паѓа padati
давать dawać dát давам даваць давати дава davati
держать trzymać držet държа трымаць тримати држи držati
сжимать ściskać, zgniatać stlačit, zmáčknout, stisknout стискам, изцеждам сціскаць стискати стиска stiskati
тереть zawijać třít трия церці терти трие gubiti
мыть, умывать myć mýt, umývat мия мыць мити, умивати мие umivati, prati
вытирать wycierać utírat бърша выціраць витерати брише brisati
тянуть ciagnać tahat дърпам цягнуць тягнути тегне vući
толкать, пихать pchać tlačit натискам штурхаць штовхати притиска gurati
бросать, кидать rzucać házet хвърлям кідаць кидати, швиряти фрла baciti

 

Русский Польский Чешский Болгарский Белорусский Украинский Македонский Хорватский
вязать, связывать wiązać vázat връзвам вязаць в'язати, зв'язувати врзува vezati
шить szyć šít шия шыць шити шие šiti
считать liczyć počítat броя лічыць лічити, рахувати брои brojati
говорить, сказать mówić mluvit, říkat казвам размаўляць, казаць казати, говорити, балакати говори, кажува, зборува govoriti, kazati
петь śpiewać zpívat пея спяваць співати пее pjevati
играть grać hrát играя гуляць грати игра, глуми, свири igrati, glumiti
плыть unosić się plout плувам, плыць плити плови ploviti
течь płynąć, przepływać téci тека цячы, текць текти тече teći
замёрзнуть, замерзать zamarzać mrznout, zmrznout замръзвам змерзнуць змерзнути замрзнува zamrznuti
пухнуть puchnąć otékat подувам се пухнуць пухнути отекува oticati
солнце słońce slunce слънце сонца сонце сонце sunce
луна, месяц księżyc měsíc, luna луна, месец месяц місяць месечина mjesec
звезда gwiazda hvězda звезда зорка зірка, зоря ѕвезда zvijezda, zvijezdica
вода woda voda вода вада вода вода voda
дождь deszcz déšť дъжд дождж дощ дожд kiša
река rzeka řeka река рака річка река rijeka
озеро jezioro jezero езеро возера озеро езеро jezero
море morze moře море мора море море more
соль sól sůl сол соль сіль сол sol
камень kamień kámen камък камень камінь камен kamen

 

Русский Польский Чешский Болгарский Белорусский Украинский Македонский Хорватский
песок piasek písek пясък пясок пісок песок pijesak
пыль kurz prach прах пыл прах, пил прав prah
земля ziemia země земя зямля земля земја zemlja
туча, облако chmura mrak, oblak облак хмара, воблака хмара облак oblak
туман mgła mlha мъгла імгла, туман туман магла magla
небо niebo nebe небе неба небо небо nebo
ветер wiatr vítr вятър вецер вітер ветер vjetar
снег śnieg sníh сняг снег сніг снег snijeg
лёд lód led лед лёд крига, лід мраз; лед led
дым dym kouř, dým пушек, дим дым дим чад, дим dim
огонь ogień oheň огън агонь вогонь, ватра оган vatra, oganj
зола, пепел popiół popel пепел попел попіл пепел pepeo
жечь palić hořet горя паліць палити гори, пали paliti
дорога, путь droga silnice, cesta път, дарога, шлях дорога, шлях пат, друм put, drum, cesta
гора góra hora планина гара гора гора, планина gora, planina
красный czerwony červený червен чырвоны червоний црвен crven
зелёный zielony zelený зелен зялёны зелений зелен zelen
жёлтый żółty žlutý жълт жоўты жовтий жолт žut
белый biały bílý бял белы білий бел bijel
чёрный czarny černý черен чорны чорний црн crn

 

Русский Польский Чешский Болгарский Белорусский Украинский Македонский Хорватский
ночь noc noc нощ ноч ніч ноќ noć
день dzień den ден дзень день ден dan
год rok rok година год рік година godina
тёплый ciepły teplý топъл цёплы теплий топол topao
холодный zimny studený, chladný студен, хладен халодны, сцюдзёны, зімны холодний ладен, студен hladan, studen
полный pełny plný пълен поўны повний полн pun
новый nowy nový нов новы новий нов nov
старый stary starý стар стары старий, давній стар star
хороший; добрый dobry dobrý добър добры добрий, гарний, хороший, справний добар dobar
злой, плохой zły špatný, zlý лош, зъл дрэнны, кепскі злий, поганий лош, зол loš, zao
гнилой zgniły shnilý гнил гнілы гнилий гнил gnjio
грязный brudny špinavý мръсен, нечист брудны брудний нечист, валкан kaljav
прямой prosty přímý прав прамы, просты прямий прав, рамен prav, ravan
круглый okrągły kulatý кръгъл круглы круглий округол, тркалезен okrugao
острый ostry ostrý остър востры, войстры гострий остар oštar
тупой tępy tupý тъп тупы тупий тап tup
гладкий, ровный gładki hladký гладък гладкі гладкий, рівний гладок gladak
мокрый mokry mokrý мокър мокры, вільготны мокрий мокар mokar, vlažan
сухой suchy suchý сух сухі сухий сув suh
правильный poprawny, prawidłowy správný правилен правільны, слушны правильний, вірний правилен ispravan, pravilan
близкий bliski blízký близък блізкі близький близок blizak
далёкий, дальний daleki daleký далечен далёкі далекий далек, далечен dalek
правый prawy pravý десен правы правий десен desni
левый lewy levý ляв левы лівий лев lijevi
при, у, возле przy u, při в, на, при, до каля, ля, пры біля, коло, при на, во, крај oko, pri, pored
в w v в, у у/ў у, в во, в u, kod
с, со z s с, със з з, зі со sa, s, uz
и i a, i и ды, і і, й, та и i
если jeśli jestliže, jestli ако калі якщо ако, кога ako, kad
потому что bo, ponieważ protože защото бо, таму што бо, тому що затоа што, бидејќи, заради jer, zato, zbog
имя imię, nazwa jméno име імя ім'я име ime

 

Предыдущая статья:Энзимный пилинг. Следующая статья:Реинкарнатор
page speed (0.0177 sec, direct)