Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Биология, Зоология, Анатомия

Тема 6. Катаболізм триацилгліцеролів. Окислення жирних кислот. Метаболізм кетонових тіл. Біосинтез жирних кислот, триацилгліцеролів, фосфоліпідів. Регуляція цих процесів.  Просмотрен 334

 1. Тема 1. Вступ до біохімії. Амінокислотний склад білків і пептидів. Структурна організація та фізико-хімічні властивості білків. Класифікація та характеристика складних білків
 2. Тема 3. Тканинне дихання: механізм, регуляція, інгібітори, значення процесу. Окисне фосфорилювання, коефіцієнт Р/О. Окислювальне декарбоксилювання ПВК. Цикл трикарбонових кислот.
 3. Тема 4. Метаболізм вуглеводів. Гліколіз. Анаеробне та аеробне окислення глюкози. Біосинтез глюкози – глюконеогенез. Пентозо-фосфатний шлях. Метаболізм фруктози та галактози.
 4. Тема 5. Катаболізм та біосинтез обміну глікогену. Генетичні порушення обміну глікогену. Регуляція та патології вуглеводного обміну. Цукровий діабет.
 5. Тема 7. Біосинтез та обмін холестеролу. Жовчні кислоти. Транспортні форми ліпідів. Патології ліпідного обміну:стеаторея, ожиріння, атеросклероз.
 6. Тема 9. Спеціалізовані шляхи обміну амінокислот. Біосинтез глутатіону та креатину. Ензимопатії амінокислотного обміну.
 7. Тема 10. Біосинтез та катаболізм пуринових та піримідинових нуклеотидів. Спадкові порушення обміну нуклеотидів. Реплікація ДНК. Біосинтез РНК. Репарація ДНК. Біосинтез білка.
 8. Тема 11. Молекулярно-клітинні механізми дії пептидних гормонів і біогенних амінів, стероїдних та тиреоїдних гормонів. Гормональна регуляція метаболічних процесів.
 9. Тема 12. Механізми перетравлення поживних речовин в травному тракті.
 10. Тема 13. Вітаміни як компоненти харчування. Водорозчинні (коферментні) вітаміни. Жиророзчинні вітаміни, антиоксиданти.
 11. Тема 15. Біохімічні функції печінки. Метаболізм порфіринів: обмін жовчних пігментів, біохімія жовтяниць. Біотрансформація ксенобіотиків та ендогенних токсинів в печінці.
 12. Геоботаніка. Вступна лекція. Література

 

1. За умов голодування розвивається кетоацидоз. Зростання рівня якого метаболіту в крові служить ознакою розвитку цього стану?

A *Ацетоацетату

B Оксалоацетату

C Малонату

D Бета-гідрокси-бета-метил-глутарил-КоА

E Ацетил-КоА

 

2. В організмі людини здійснюється синтез жирних кислот. Яка сполука є вихідною в цьому синтезі?

A *Ацетил-СоА

B Вітамін С

C Гліцин

D Сукцинат

E Холестерин

 

3. Недостатність в організмі лінолевої і ліноленової кислот призводить до зниження опірності до інфекційних захворювань, ушкоджень шкіри, випадіння волосся, сповільненого загоювання ран, тромбоцитопенії тощо. Порушення синтезу яких біологічно активних сполук найвірогідніше зумовлює вказані симптоми:

A *Ейкозаноїдів

B Інтерлейкінів

C Інтерферонів

D Катехоламінів

E Кортикостероїдів

 

4. За один цикл бета-окиснення жирних кислот у мітохондріях утворюються 1 ФАДН2 і 1 НАДН(Н). Ці коферменти передають атоми гідрогену на дихальний ланцюг, де утворюється:

A *5 АТФ

B 10 АТФ

C 8 АТФ

D 15 АТФ

E 3 АТФ

 

5. Внутрішньоклітинний метаболізм гліцерину починається з його активаці. Яка сполука утворюється в першій реакції його перетворення?

A * альфа-гліцеролфосфат

B піруват

C лактат

D холін

E ацетилкоензим А

 

6. Препарат “Лінетол” використовується у медичній практиці для корекції ліпідного обміну. Яка незамінна жирна кислота (поліненасичена) входить до його складу:

A * Лінолева

B Пальмітинова

C Масляна

D Стеаринова

E Капронова

 

7. Ліполітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз ліпідів. Вкажіть хімічний зв’язок, який вони розщеплюють:

A * Складноефірний

B Пептидний

C Глікозидний

D Водневий

E Амідний

 

8. У хворого на цукровий діабет виявлено підвищений вміст кетонових тіл у крові. Вкажіть, із якої сполуки синтезуються кетонові тіла?

A *Ацетил – КоА

B Сукцинату

C Лактату

D Глюкози

E Малату

 

9. В отруті змій міститься речовина, яка при потраплянні в організм людини викликає гемоліз еритроцитів. При аналізі крові, було виявлено велику кількість лізолецитину. Вкажіть, який фермент призводить до нагромадження у крові лізолецитину:

A *Фосфоліпаза А2

B Фосфоліпаза А1

C Фосфоліпаза С

D Фосфоліпаза D

E Нейрамінідаза

 

10. Похідні холестерину, що утворюються у печінці, необхідні для травлення ліпідів. Назвіть ці продукти.

A *Жовчні кислоти

B Катехоламіни

C Кортикостероїди

D Ацетил-КоА

E Кальциферол

 

11. Рослинні олії є обов’язковим компонентом раціону живлення людини. Назвіть один з вітамінів, який входить до їх складу.

A *Вітамін F

B Вітамін С

C Вітамін В3

D Вітамін В6

E Вітамін В1

 

12. Для активації та переносу ВЖК крізь мітохондріальну мембрану необхідна вітаміноподібна сполука. Вкажіть її.

A *Карнітин

B Біотин

C Рибофлавін

D Убіхінон

E Тіамін

 

13. Для покращення спортивних результатів спортсмену рекомендовано вживати карнітин. Який процес активується карнітином?

A *Транспорт жирних кислот

B Транспорт амінокислот

C Транспорт вітаміну В12

D Транспорт глюкози

E Транспорт вітаміну К

 

14. У хворого, що звернувся до лікаря, виявлено підвищений рівень глюкози в крові, сечі. Підозра на цукровий діабет. До яких змін у ліпідному обміні призведе це захворювання:

A *Гіперкетонемія

B Гіпохолестеринемія

C Гіпокетонемія

D Гіполіпопротеїнемія

E Гіпофосфоліпідемія

 

15. Жировому переродженню печінки запобігають ліпотропні речовини. Яка з нижчеперерахованих речовин відноситься до них:

A *Метіонін

B Холестерин

C Білірубін

D Гліцин

E Глюкоза

 

16. У реанімаційне відділення доставили хворого без свідомості. Відмічаються запах ацетону з рота, різка гіперглікемія та кетонемія. Яке з ускладнень цукрового діабету має місце в даному випадку.

A *Діабетична кома

B Гіпоглікемічна кома

C Катаракта

D Гостре отруєння ацетоном

E Нефрит

 

17. Після перенесеного вірусного гепатиту, для запобігання жирового переродження печінки хворому слід призначити ліпотропні фактори. Вкажіть один з них

A *Холін

B Триптофан

C Алопуринол

D Контрикал

E Вікасол

 

18. Ентеральний обмін ліпідів є можливим за наявності цілої низки умов. Які з перелічених речовин забезпечують емульгування жирів, активування ліпази, всмоктування жирник кислот?

A * Жовчні кислоти

B Холестерин

C Глюкоза

D Амінокислоти

E Соляна кислота

 

19. Обмін гліцерину в тканинах тісно пов'язан з гліколізом. Який метаболіт проміжного обміну гліцерину беспосередньо включається у гліколіз?

A * Дигідроксиацетонфосфат

B Піруват

C Триацилгліцерол

D Диацилгліцерол

E Фосфоенолпіровиноградна кислота

 

20. При систематичних інтенсивних фізичних навантаженнях вміст жиру в жировій тканині

зменшується.

Він виходить із клітин у кров у формі:

A *Вільних жирних кислот і гліцерину

B Хіломікронів

C Ліпопротеїнів

D Кетонових тіл

E Глюкози

 

21. Хворому для покращення травлення жирної їжі призначено препарат жовчі. Які компоненти даного препарату приймають участь в емульгуванні жирів?

A *Жовчні кислоти;

B Холестерин;

C Дигліцериди;

D Амінокислоти;

E Вищі жирні кислоти.

 

22. В експерименті у тварин після перев'язки загальної жовчної протоки припиняється надходження жовчі в дванадцатипалу кишку. Перетравлення яких речовин порушується при цьому?

A. *Жири

B. Мікроелементи

C. Білки

D. Вуглеводи

E. Електроліти

 

23. Вітамін F - це комплекс біологічно активних поліненасичених жирних кислот, які є аліментарними незамінними факторами. Вкажить жирні кислоти, які входять до складу цього комплексу:

A. *Лінолева, ліноленова, арахідонова

B. Масляна, пальмітоолеїнова, капронова

C. Олеїнова, стеаринова, пальмітинова

D. Олеїнова, пальмітоолеїнова, стеаринова

E. Кротонова, олеїнова, міристинова

 

24. До складу жовчі входять жовчні кислоти. Оберіть одну з них:

A. *Холева

B. Арахідонова

C. Молочна

D. Піровіноградна

E. Глютамінова

 

25. Пацієнту призначено препарат L-карнітину. Трансмембранний перенос яких з перелічених речовин забеспечує цей препарат?

A. *Вищі жирні кислоти

B. Піримідинові нуклеотиди

C. Глюкоза

D. Амінокислоти

E. Пуринові нуклеотиди

 

26. При надходженні жирів до організму відбувається їх перетравлення та всмоктування. Які продукти гідролізу жирів всмоктуються в кишці?

A. *Гліцерин, жирні кислоти

B. Поліпептиди

C. Ліпопротеїди

D. Моносахариди

E. Амінокислоти

 

27. Протизапальна дія ряду препаратів обумовлена гальмуванням вивільнення арахідонової кислоти. Ця кислота є попередником:

A. *Простагландинів

B. Гему

C. Сечової кислоти

D.

Сечовини

E. Холестерину

 

28. Обмін арахідонової кислоти супроводжується утворенням біологічно активних сполук. Вкажіть сполуки, що утворюються за участю ліпооксигеназного шляху:

A. *Лейкотрієни

B. Жовчні кислоти

C. Катехоламіни

D. Кініни

E. Стероїди

 

29. Пацієнту похилого віку з метою попередження розвитку жирової інфільтрації печінки рекомендовано вживати в їжу сир. Яка незамінна амінокислота, необхідна для синтезу фосфоліпідів, є у сирі у великій кількості?

A. * Метіонін

B. Аргінін

C. Аланін

D. Аспартат

E. Пролін

 

30. У пацієнта діагностовано дефіцит карнітину. Вміст яких сполук найбільш імовірно зросте в плазмі крові пацієнта?

A. *Жирних кислот

B. Кетонових тіл

C. Моносахаридів

D. Гемпротеїнів

E. Пептидів

 

31. Хворому на ішемічну хворобу серця лікар рекомендував вживати поліненасичені вищі жирні кислоти [ПНЖК]. Яка з наведених жирних кислот є поліненасиченою?

A. *Арахідонова.

B. Олеїнова.

C. Пальмітинова.

D. Стеаринова.

E. Пальмітоолеїнова.

 

32. Важливу роль в перетравленні ліпідів в кишечнику відіграють жовчні кислоти. За хімічною структурою жовчні кислоти є похідними:

A. *Холестеролу

B. Амінокислот

C. Глицеролу

D. Жирних кислот

E. Пуринових нуклеотидів

 

33. Модифікація білків шляхом фосфорилування-дефосфорилування є важливою ланкою регуляції активності ферментів. Тригліцеридліпаза - фермент, який активний у фосфорильованому стані. Вкажіть фермент, який інактивує її.

A. *Протеїнфосфатаза

B. Лактатдегідрогеназа

C. Аргіназа

D. Ксантиноксидаза

E.

Аланінамінотрансфераза

 

34. У хворого, що звернувся до лікаря, виявлено підвищений рівень глюкози в крові, сечі. Підозра на цукровий діабет. До яких змін у ліпідному обміні призведе це захворювання:

A. *Гіперкетонемія

B. Гіпохолестеринемія

C. Гіпокетонемія

D. Гіполіпопротеїнемія

E. Гіпофосфоліпідемія

 

35. Жирні кислоти мають надходити до мітохондрій, де відбувається їх окиснення. Назвіть вітаміноподібну речовину, що бере участь у транспорті жирних кислот через мембрану мітохондрії.

A. *Карнітин

B. Холін

C. Біотин

D. Пантотенова кислота

E. Фолієва кислота

 

36. Рослинні жирні кислоти містять непарну кількість атомів Карбону. Укажіть продукт бета-окиснення жирних кислот з непарним числом вуглецевих атомів:

A. *Пропіоніл-КоА

B. Пальмітил -КоА

C. Стеарил-КоА

D. Ацетоацетил-КоА

E. Оксиметилглутарил-КоА

 

37. Порушення транспорту глюкози до клітин викликає енергетичний голод та переключення метаболізму на утилізацію кетонових тіл. При якій патології спостерігається кетонемія в організмі?

A. *Цукровий діабет

B. Гострий панкреатит

C. Атеросклероз

D. Ревматизм

E. Гострі вірусні інфекції

 

38. Пацієнтові при атеросклерозі та загрозі утворення тромбів профілактично призначають аспірин (ацетилсаліцилову кислоту). Біохімічною основою терапевтичного ефекту препарату є пригнічення синтезу:

A. *Тромбоксанів

B. Арахідонової кислоти

C. Лейкотриєнів

D. Фосфоліпідів

E. Холестеролу

 

39. Для лікування та профілактики атеросклерозу використовують препарати різних груп. До гіпохолестеринемічних препаратів ліпідної природи можна віднести:

A. *Поліненасичені жирні кислоти

B. Статини

C. Алопуринол

D. Гепарин

E.

Аспірин

 

40. Відомо, що малоніл-СоА утворюється з ацетил-СоА та Карбон діоксиду під дією ферменту ацетил-КоА-карбоксилази. Який вітамін є коферментом цього ферменту?

A. *Біотин

B. Фолієва кислота

C. Пантотенова кислота

D. Аскорбат

E. Тіамін

 

41. При феохромоцитомі підвищується секреція адреналіну і норадреналіну. При цьому концентрація вільних жирних кислот перевищує нормальний рівень. Активація якого ферменту призводить до гіперліпідемії за цих умов?

A. *Тригліцеридліпази

B. Фосфоліпази С

C. Фосфоліпази А2

D. Фосфоліпази А1

E. Глікогенфосфорилази

 

42. Пацієнту похилого віку з ціллю попередження розвитку жирової інфільтрації печінки рекомендовано вживати в їжу сир. Яка незамінна амінокислота, необхідна для синтезу фосфоліпідів, є у сирі у великій кількості?

A. * Метіонін

B. Аргінін

C. Аланін

D. Аспартат

E. Пролін

 

43. Гiперлiпемiя спостерiгається через 2-3 години пiсля вживання жирної їжi. Через 9 годин вмiст лiпiдiв повертається до норми. Як охарактеризувати даний стан?

A. *Алiментарна гiперлiпемiя

B. Транспортна гiперлiпемiя

C. Гiперпластичне ожирiння

D. Ретенцiйна гiперлiпемiя

E. Гiпертрофiчне ожирiння

 

44. Для профiлактики серцево-судинних захворювань пацiєнтовi було рекомендовано вживати вiтамiн F. Яка

хiмiчна природа цього вiтамiну?

A. *Комплекс полiненасичених жирних кислот

B. Похiдне холестеролу

C. Комплекс полiсахаридiв

D. Комплекс амiнокислот

E. Похiдне каротинiв

 

45. Якiсна дiєта для пацiєнтiв має включати, перш за все, речовини, якi не синтезуються в органiзмi людини. Серед них:

A. *Лiнолева кислота

B. Аспарагiнова кислота

C. Глутамiнова кислота

D. Пальмiтинова кислота

E. Пiровиноградна кислота

 

Предыдущая статья:Тема 5. Катаболізм та біосинтез обміну глікогену. Генетичні порушення обміну глікогену. Регуляція та патології вуглеводного обміну. Цукровий діабет. Следующая статья:Тема 7. Біосинтез та обмін холестеролу. Жовчні кислоти. Транспортні форми ліпідів. Патології ліпідного обміну:стеаторея, ожиріння, атеросклероз.
page speed (0.0145 sec, direct)