Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Статистика

4 страница  Просмотрен 251

|3

|4

|5

~Стандартты анықтау стандарттау әдісінің ... кезеңінде жүргізіледі.

|2

|1

|3

|4

|5

~Стандартты топтардығы күтілетін абсолютті шамаларды есептеу стандарттау әдісі ... кезеңінде жүргізіледі.

|3

|1

|2

|4

|5

~Салыстырылатын жиынтық үшін стандартталған көрсеткіштерді есептеу стандарттау әдісінің ... кезеңінде жүргізіледі.

|1

|2

|3

|4

|5

~Стандартталған және жіті көрсеткіштердің қатынасын салыстыра отырып, қорытынды жасау стандарттау әдісінің ... кезеңінде жүргізіледі.

|4

|1

|2

|3

|5

~Стандарттау әдісінің бірінші кезеңінде ... жүргізіледі.

|жалпы және дербес жіті көрсеткіштерді есептеу

|стандартты анықтау

|стандартты топтардығы күтілетін абсолютті шамаларды есептеу

|салыстырылатын жиынтық үшін стандартталған көрсеткіштерді есептеу

|стандартталған және жіті көрсеткіштердің қатынасын салыстыра отырып, қорытынды жасау

~Стандарттау әдісінің екінші кезеңінде ... жүргізіледі.

|стандартты анықтау

|жалпы және дербес жіті көрсеткіштерді есептеу

|стандартты топтардығы күтілетін абсолютті шамаларды есептеу

|салыстырылатын жиынтық үшін стандартталған көрсеткіштерді есептеу

|стандартталған және жіті көрсеткіштердің қатынасын салыстыра отырып, қорытынды жасау

~Стандарттау әдісінің үшінші кезеңінде ... жүргізіледі.

|стандартты анықтау

|жалпы және дербес жіті көрсеткіштерді есептеу

|салыстырылатын жиынтық үшін стандартталған көрсеткіштерді есептеу

|стандартталған және жіті көрсеткіштердің қатынасын салыстыра отырып, |стандартты топтардығы күтілетін абсолютті шамаларды есептеу

қорытынды жасау

~Стандарттау әдісінің төртінші кезеңінде ... жүргізіледі.

|салыстырылатын жиынтық үшін стандартталған көрсеткіштерді есептеу

|стандартталған және жіті көрсеткіштердің қатынасын салыстыра отырып, қорытынды жасау

|стандартты топтардығы күтілетін абсолютті шамаларды есептеу

|стандартты анықтау

|жалпы және дербес жіті көрсеткіштерді есептеу

~Стандарттау әдісінің бесінші кезеңінде ... жүргізіледі.

|стандартталған және жіті көрсеткіштердің қатынасын салыстыра отырып, қорытынды жасау

|салыстырылатын жиынтық үшін стандартталған көрсеткіштерді есептеу

|стандартты топтардығы күтілетін абсолютті шамаларды есептеу

|стандартты анықтау

|жалпы және дербес жіті көрсеткіштерді есептеу

~«А» және «Б» екі ауруханадағы жас құрамы бойынша айырмашылығы бар науқастардың қайтыс болуының көрсеткішіне стандарттау әдісі арқылы талдау жүргізе отырып, қорытынды жасау. Кестеде берілген мәліметтер бойынша «А» ауруханасындағы науқастардың қайтыс болуының жалпы көрсеткіші ... тең.

|4

|3,8

|2

|3

|5

~«А» және «Б» екі ауруханадағы жас құрамы бойынша айырмашылығы бар науқастардың қайтыс болуының көрсеткішіне стандарттау әдісі арқылы талдау жүргізе отырып, қорытынды жасау. Кестеде берілген мәліметтер бойынша «Б» ауруханасындағы науқастардың қайтыс болуының жалпы көрсеткіші ...

тең.

|3,8

|4

|2

|3

|5

~«А» және «Б» екі ауруханадағы жас құрамы бойынша айырмашылығы бар науқастардың қайтыс болуының көрсеткішіне стандарттау әдісі арқылы талдау жүргізе отырып, қорытынды жасау. Кестеде берілген мәліметтер бойынша «А» ауруханасындағы 40-қа дейінгі науқастардың қайтыс болуының көрсеткіші ... тең.

|4

|2

|3,8

|3

|5

~«А» және «Б» екі ауруханадағы жас құрамы бойынша айырмашылығы бар науқастардың қайтыс болуының көрсеткішіне стандарттау әдісі арқылы талдау жүргізе отырып, қорытынды жасау. Кестеде берілген мәліметтер бойынша «А» ауруханасындағы 40-тан 59 дейін науқастардың қайтыс болуының көрсеткіші ... тең.

|5

|2

|4

|3,8

|3

~«А» және «Б» екі ауруханадағы жас құрамы бойынша айырмашылығы бар науқастардың қайтыс болуының көрсеткішіне стандарттау әдісі арқылы талдау жүргізе отырып, қорытынды жасау. Кестеде берілген мәліметтер бойынша «А» ауруханасындағы 60 тан жоғары жастағы науқастардың қайтыс болуының көрсеткіші ... тең.

|3

|2

|5

|3,8

|4,7

~«А» және «Б» екі ауруханадағы жас құрамы бойынша айырмашылығы бар науқастардың қайтыс болуының көрсеткішіне стандарттау әдісі арқылы талдау жүргізе отырып, қорытынды жасау. Кестеде берілген мәліметтер бойынша «Б» ауруханасындағы 40-қа дейінгі науқастардың қайтыс болуының көрсеткіші ... тең.

|5

|4

|3

|3,8

|2,3

~«А» және «Б» екі ауруханадағы жас құрамы бойынша айырмашылығы бар науқастардың қайтыс болуының көрсеткішіне стандарттау әдісі арқылы талдау жүргізе отырып, қорытынды жасау. Кестеде берілген мәліметтер бойынша «Б» ауруханасындағы 40-тан 59 дейін науқастардың қайтыс болуының көрсеткіші ... тең.

|5

|2

|3,8

|3

|4

~«А» және «Б» екі ауруханадағы жас құрамы бойынша айырмашылығы бар науқастардың қайтыс болуының көрсеткішіне стандарттау әдісі арқылы талдау жүргізе отырып, қорытынды жасау. Кестеде берілген мәліметтер бойынша «Б» ауруханасындағы 60 тан жоғары жастағы науқастардың қайтыс болуының көрсеткіші ... тең.

|6

|2

|3,8

|3

|4

~Медициналық–биологиялық тәжірибенің ... негізгі кезеңдері бар.

|4

|2

|3

|5

|6

~Медициналық–биологиялық тәжірибенің бірінші кезеңінде ...

жүргізіледі.

|жоспар және бағдарлама құру

|статистикалық мәліметтерді жинақтау

|жиналған мәліметтерді өңдеу

|алынған мәліметтерге талдау

|ғылыми мақала жариялау

~Медициналық–биологиялық тәжірибенің екінші кезеңінде ... жүргізіледі.

|статистикалық мәліметтерді жинақтау

|жоспар және бағдарлама құр

|жиналған мәліметтерді өңдеу

|алынған мәліметтерге талдау

|ғылыми мақала жариялау

~Медициналық–биологиялық тәжірибенің үшінші кезеңінде ... жүргізіледі.

|жиналған мәліметтерді өңдеу

|статистикалық мәліметтерді жинақтау

|жоспар және бағдарлама құру

|алынған мәліметтерге талдау

|ғылыми мақала жариялау

~Медициналық–биологиялық тәжірибенің төртінші кезеңінде ... жүргізіледі.

|алынған мәліметтерге талдау

|жиналған мәліметтерді өңдеу

|статистикалық мәліметтерді жинақтау

|жоспар және бағдарлама құру

|ғылыми мақала жариялау

~Жоспар және бағдарлама құру медициналық–биологиялық тәжірибенің ... кезеңінде жүргізіледі.

|1

|2

|3

|4

|5

~Статистикалық мәліметтерді жинақтау медициналық–биологиялық тәжірибенің ... кезеңінде жүргізіледі.

|2

|1

|3

|4

|5

~Жиналған мәліметтерді өңдеу медициналық–биологиялық тәжірибенің ... кезеңінде жүргізіледі.

|3

|1

|2

|4

|5

~Алынған мәліметтерге талдау медициналық–биологиялық тәжірибенің ... кезеңінде жүргізіледі.

|4

|1

|2

|3

|5

~Зерттеудің мақсаты ... деген сұраққа жауап беру керек.

|зерттеу неге жүргізіледі?

|нәтижеге қалай жетуге болады?

|нәтижелері қай кезде жарияланады?

|зерттеу қаншаға бағаланады?

|нәтижелері қай жерде қолданылуы мүмкін?

~Зерттеудің міндеттері ... деген сұраққа жауап беру керек.

|мақсатқа қалай жетуге болады?

|зерттеу неге жүргізіледі?

|нәтижелері қай кезде жарияланады?

|зерттеу қаншаға бағаланады?

|нәтижелері қай жерде қолданылуы мүмкін?

~Медициналық және биологиялық деректерді статистикалық өңдеуге арналмаған бағдарлама:

|Word

|Excel

|SPSS

|Statistica

|SAS

~«Statistica» бағдарламасындағы «ANOVA» (Дисперсиялық талдау) модулі ... мәзірінде орналасқан.

|Statistics

|Graphs

|Data Mining

|Data

|Tools

~«Statistica» бағдарламасында регрессиялық талдау жүргізілетін модуль:

|Multiple Regression

|Nonparametrics

|ANOVA

|Basic Statistics/Tables

|Power Analysis

~«Statistica» бағдарламасындағы «Multiple Regression» (Көпше регрессия) модулі ... мәзірінде орналасқан.

|Statistics

|Graphs

|Data Mining

|Data

|Tools

~«Statistica» бағдарламасындағы «Nonparametrics» (Параметрлік емес) модулі ... мәзірінде орналасқан.

|Statistics

|Graphs

|Data Mining

|Data

|Tools

~«Statistica» бағдарламасындағы «Descriptive statistics» (Сипаттаушы статистикалар) рәсімі ...

модулінде орналасқан.

|Base statistics

|Graphs

|Data Mining

|Data

|Tools

~«Statistica» бағдарламасы «Correlation matrices» (Корреляциялык матрицалар) рәсімі ... модулінде орналасқан.

|Base statistics

|Graphs

|Data Mining

|Data

|Tools

~«Statistica» бағдарламасындағы «t–test independent by variables» (тәуелсіз таңдама үшін t–белгісі) рәсімі ... модулінде орналасқан.

|Base statistics

|Graphs

|Data Mining

|Data

|Tools

~«Statistica» бағдарламасындағы «t–test dependent by samples» (тәуелді таңдама үшін t–белгісі) рәсімі ... модулінде орналасқан.

|Base statistics

|Graphs

|Data Mining

|Data

|Tools

~«Statistica» бағдарламасындағы «Difference tests: r, %, means» (Басқа тестер) рәсімі ... модулінде орналасқан.

|Base statistics

|Graphs

|Data Mining

|Data

|Tools

~«Statistica» бағдарламасындағы «Probability calculator» (Ықтималдылық калькулятор) рәсімі ... модулінде орналасқан.

|Base statistics

|Graphs

|Data Mining

|Data

|Tools

~«Statistica» бағдарламасындағы «General ANOVA/MANOVA» (Жалпы дисперсиялық талдау) терезесінде талдаудың ... түрі берілмеген.

|Two–way ANOVA (Екіфакторлы дисперсиялық талдау)

|One–way ANOVA (Бірфакторлы дисперсиялық талдау)

|Main effects ANOVA (Дисперсиялық талдаудың бас әсерлері)

|Factorial ANOVA (Көпфакторлы дисперсиялық талдау)

|Repeated measures ANOVA (Қайталап өлшеудің дисперсиялық талдауы)

~«Statistica» бағдарламасындағы «General ANOVA/MANOVA (Жалпы дисперсиялық талдау)» терезесінде талдаудың ... түрі берілген.

|4

|3

|2

|6

|5

~«Statistica» бағдарламасындағы «General ANOVA/MANOVA (Жалпы дисперсиялық талдау)» терезесінде тапсырманы талдаудың ... түрі берілген.

|3

|4

|2

|5

|6

~«Statistica» бағдарламасындағы «Factorial ANOVA» (Көп факторлы дисперсиялық талдау) рәсімін қолданғанда, категориалық болжау саны ... кем емес берілуі керек.

|2–ден

|3–тен

|4–тен

|1–ден

|5–тен

~«Statistica» бағдарламасындағы дисперсиялық талдаудың қорытынды кестесінде ... көрсетілмейді.

|r (корреляция коэффициенті)

|SS (ауытқулар квадраттарының қосындысы)

|MS (орташ квадраттар)

|F (Фишердің F–белгісінің мәні)

|р (Фишердің F–белгісінің критикалық мәні)

~«Statistica» бағдарламасында үлестірілген белгілердің дисперсияларының теңдігін әдепкі бойынша (по умолчанию) тексеру үшін ... белгісі қолданылады.

|Фишер

|Левен

|Колмогоров–Смирнов

|Шапиро–Уилк

|Лиллиефорс

~«Statistica» бағдарламасында р<0,05 болғанда Левин белгісі үшін ... туралы қорытынды жасауға болады.

|салыстырылатын топтардағы дисперсиялардың айырмашылығы

|үлестірілімнің бір қалыптылығы

|салыстырылатын топтардағы орташаның айырмашылығы

|салыстырылатын топтардағы дисперсиялардың теңдігі

|салыстырылатын топтардағы орташаның теңдігі

~«Statistica» бағдарламасында р>0,05 болғанда Левин белгісі үшін ... туралы қорытынды жасауға болады.

|салыстырылатын топтардағы дисперсияның теңдігі

|үлестірілімнің бір қалыптылы

|салыстырылатын топтардағы дисперсияның айырмашылығы

|салыстырылатын топтардағы орташаның айырмашылығы

|салыстырылатын топтардағы орташаның теңдігі

 

 

Каф. меңгерушісі, профессор Қ.Ж.Құдабаев

 

Предыдущая статья: 3 страница Следующая статья:Особенности рыночно-ориентированной оценки эффективности предпринимательского проекта
page speed (0.0508 sec, direct)