Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Математика

Література, Функції декількох змінних Розрахунково-графічна робота № 5 ..  Просмотрен 70

Функції декількох змінних

Розрахунково-графічна робота № 5

Повний диференціал

Зміст самостійної роботи

1 Навчальна мета: надбання навичок і умінь працювати з підручником та довідковою літературою.

2 В результаті самостійної роботи №5 студент повинен :

2.1 Знати : поняття функції декількох змінних, частинний та повний прирости функцій, частинні похідні та повний диференціал.

2.2 Уміти: обчислювати частинні похідні та повний диференціал функції.

3 Питання до самостійної роботи № 5:

3.1 Дати означення функції двох змінних.

3.2 Що називається повним диференціалом?

4 Завдання до самостійної роботи №5.

 

План

1. Приклади розв’язання

Варіанти індивідуальних завдань

 

Література

1. Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах [Текст]: учебное пособие для студентов втузов. В 2-х ч. Ч 1 / П.Е. Данко, А.Г. Потапов, Т.Я. Кожевникова. – М.: Высш. шк..,1986. – 304 с.: илл.

2. Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах [Текст]: учебное пособие для студентов втузов. В 2-х ч. Ч 2 / П.Е. Данко, А.Г. Потапов, Т.Я. Кожевникова. – М.: Высш. шк., 1986. – 415 с.: илл.

3. Дидактичні матеріали з математики [Текст]: навч. посібник / О.М. Афанасьєва, Я.С. Бродський, О.Л. Павлов [та ін.]. – К.: Вища школа, 2001. – 271 с.: іл.

4. Математика [Текст]: підручник / О.М. Афанасьєва, Я.С. Бродський, О.Л. Павлов [та ін.]. – К.: Вища школа, 2001. – 447 с.: іл.

5. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике: полный курс [Текст]: курс лекций / Дмитрий Трофимович Письменный. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 608 с.: илл.

6. Сборник задач по высшей математике. 1 курс [Текст]: сборник задач / К.Н. Лунгу, Д.Т. Письменный, С.Н. Федин [и др.]. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 576 с.: илл.

 

Предыдущая статья:Использование возможностей средств разработки приложений Следующая статья:Приклади розв’язання, Варіанти завдань Задача №1. Для заданої функції знайти ..
page speed (0.01 sec, direct)