Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Финансы, Менеджмент

Фінансові ресурси підприємства  Просмотрен 112

Тема 6. Загальна характеристика фінансових ресурсів підприємства. Власні фінансові ресурси. (ФГК) 2018

1. Фінансові ресурси підприємства

2. Власні фінансові ресурси підприємства

3. Формування статутного капіталу та резервного капіталу підприємства.

4. Фінансовий результат діяльності підприємства

5. Розподіл і використання прибутку

Література

1. Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.посіб.-К.: Центр учбової літератури, 2009.-320с. (Д13)

2. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посіб./ за ред. В.І. Оспіщева.- К.: Знання, 2008.-567с. (О.36)

 

Фінансові ресурси підприємства

Фінансові ресурси підприємства формуються під час його заснування та в процесі фінансово-господарської діяльності. Також вони можуть отримуватися в процесі розподілу грошових коштів (бюджетні субсидії, страхові відшкодування…)

Фінансові ресурси – це грошові кошти, що перебувають у розпорядженні підприємства та беруть участь у процесі відтворення.

Під фінансовими ресурсами слід розуміти загальну суму власного, позиченого й залученого капіталу, що використовується підприємствами для формування своїх активів і здійснення виробничо-господарської діяльності з метою одержання прибутку.

Власні кошти — це кошти підприємств, які постійно знаходяться в обігу й кінцевий строк використання яких не встановлений. Формуються вони за переважно рахунок власного капіталу, тобто тієї частини активів підприємства, яка залишається після виконання його зобов'язань.

Позичені кошти — це ті, що одержує підприємство на визначений те­рмін, за плату й на умовах повернення. Формуються вони, переважно, за рахунок банківського і комерційного (векселі видані) кредитів, а також позик під цінні папери.

Залучені кошти — це кошти, які не належать підприємствам, але внаслідок діючої системи розрахунків постійно перебувають в їх обігу (стійкі пасиви).

Позичені і залучені кошти складають позиковий капітал підприємства.

Наявність достатнього обсягу фінансових ресурсів та їх ефективне використання визначають задовільний фінансовий стан підприємства: платоспроможність, фінансову стійкість, ліквідність і рентабельність. З огляду на це, найважливішим завданням підприємств є пошук резервів збільшення власних фінансових ресурсів і найкращого їх використання з метою підвищення ефективності роботи підприємства.

Розглянемо окремі складові фінансових ресурсів підприємства.

 

Предыдущая статья:Обязательные и дополнительные диагностические процедуры Следующая статья:Власні фінансові ресурси підприємства
page speed (0.0121 sec, direct)