Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Метрология, Стандартизация и Сертификация

Класифікація видів документів  Просмотрен 279

Основа класифікації документів Види документів Складаються з матеріалів
Засіб фіксації Письмові Друкована та рукописна продукція  
Іконографічні Фото-, відео -, кіно документи, картини    
Фонетичні Магнітофонні записи    
Комп’ютерні Диски для ЕОМ, лазерні диски  
Авторство Офіційні Закони, укази.  
Неофіційні Листи, щоденники.  
Ступінь персоніфікації Особові Автобіографії, характеристики, анкети.  
Безособові Звіти, архіви, справи.  
Функціональні особливості Інформативні Документообіг, статистичні звіти, протоколи, збірники ЦСУ.  
Регулятивні Накази, постанови, телефонограми.  
Зміст Історичні Описи подій.  
Правові Оцінка подій.    
Економічні Фіксація станів.  
Ступінь наближеності до інформації Первинні Стенограми, протоколи.  
Вторинні Довідки, узагальнення, відгуки.  

 

Застосування методу аналізу документів передбачає дотримання таких вимог:

§ визначення виду, форми документа, який підлягає аналізу під час дослідження;

§ з'ясування загальної ситуації на момент створення документа, обставин його виникнення, історичного та соціального контексту;

§ відмежування описів, певних подій від їх оцінок;

§ встановлення надійності документа, його зв'язку з предметом дослідження;

§ добір найбільш адекватного методу отримання первинних даних та їх аналізу;

§ визнання того, що офіційні документи надійніші за неофіційні, особисті — за безособові, первинні — за вторинні.

 

Методи аналізу документальних джерел поділяють на неформалізовані (традиційні), які належать до якісних методів, та формалізовані, які належать до якісно-кількісних методів аналізу документів. Вони принципово відрізняються один від одного, але в процесі дослідження доповнюють один одного.

Неформалізований (традиційний) метод аналізу документів передбачає тлумачення документів (найчастіше унікальних, кількість яких незначна), з'ясування основних думок та ідей конкретного тексту через усвідомлення, інтерпретацію, узагальнення змісту та логічне обґрунтування певних висновків.

Він передбачає зовнішній і внутрішній аналіз документа.

Зовнішній аналіз — це відновлення обставин створення документа в історичному і соціальному планах.

Внутрішній аналіз — безпосередній аналіз змісту документа, спрямований на виявлення розбіжностей між фактичним і літературним змістом, встановлення рівня компетентності автора, систематизацію відомостей, які містяться у документах.

Під час неформалізованого методу аналізу документів дослідник повинен з'ясувати такі питання:

1. Що являє собою документ, який його історичний, соціально-політичний контекст?

2. Які чинники сприяли його появі?

3. Хто його автор, і з якою метою він створив документ? ( за текстом завжди стоять конкретні люди зі своїми інтересами, потребами, що знаходить відображення у змісті документа)

4. Наскільки надійний документ?

5. Яка достовірність зафіксованих у ньому даних, правдивість висвітлення фактів, змісту події, явища, процесу тощо?

6. Яка суспільна дія, громадський резонанс документа?

7. Яку оцінку можна дати логічним, мовним і стильовим особливостям документа?

Методи неформалізованого аналізу значною мірою засновані на інтуїції дослідника і містять потенційну можливість суб'єктивних зміщень у сприйнятті та інтерпретації змісту документів. Такі зміщення можуть спричинити, наприклад, психологічні особливості дослідника (стійкість уваги, пам'яті, стомлюваність), неусвідомлені захисні психічні реакції на зміст документів (виділення «приємних» і пропуск «неприємних» аспектів) тощо. Ймовірність і небезпека таких зміщень зростає із збільшенням кількості проаналізованих документів і обсягу їх змісту.

Цей метод аналізу документів має й певні недоліки, які передусім пов'язані з потенційною можливістю появи суб'єктивних зміщень у сприйнятті та інтерпретації тексту, що виникають через різноманітні причини — психологічні особливості дослідника, його вікові, статеві та національні ознаки, стан його фізичного та психічного здоров'я тощо. Суттєвими є й кількісні обмеження цього методу, оскільки його застосування можливе лише за аналізу незначного числа документів.

Тому в соціології поряд з неформалізованим (традиційним) методом аналізу документів широко використовують формалізований метод.

Предыдущая статья:Обмеження Следующая статья:Формалізований метод аналізу документів, або контент-аналіз.
page speed (0.0127 sec, direct)