Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | История

Методичні рекомендації. В.Д. Мирончук МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ ..  Просмотрен 322

 1. Приклади тестів. Й рівень 1. .Який був спільний пункт для програм «Південного» ..
 2. Методичні рекомендації. 1. Головну увагу треба звернути на те, що після повстання декабристів ..
 3. Приклади тестів. Й рівень 1) У якому університеті діяв гурток, який очолював Микол..
 4. Методичні рекомендації. 1. Вивчення теми слід розпочати з того, що до середини ХІХ ст. в Росії..
 5. Приклади тестів. Й рівень 1.Дата проведення селянської реформи а) 1860 б)1856 в..
 6. Методичні рекомендації. 1. Необхідно зазначити, що народництво 70-х рр. ХІХ ст.. безпосередньо..
 7. Приклади тестів. Й рівень 1.Дата виникнення народницької організації «Землі і волі..
 8. Методичні рекомендації. 1.Розгляд теми треба розпочати з того, що однією з головних тенденц..
 9. Хронологічний показчик
 10. Передаточные функции АСР
 11. Методичні рекомендації. 1. Вивчення теми слід розпочати з того, що до середини ХІХ ст. в Росії..
 12. Связь с другими дисциплинами

В.Д. Мирончук

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

„ІСТОРІЯ РОСІЇ (ХІХ – поч. ХХ ст.)”

Історія Pociї XІХ – поч.ХХст.

Тема 1. Рух декабристів

План семінарського заняття

1. Причини формування декабристської ідеології.

2. Перші декабристські організації, їх статути і програми.

3. Створення Південного і Північного товариств декабристів. Їх програми та діяльність.

4. Повстання декабристів у Петербурзі.

5. Повстання Чернігівського полку в Україні.

 

Методичні рекомендації

1. Розгляд першого питання необхідно розпочати з аналізу причин формування ідеології декабристів. Доцільно зупинитися на ролі російсько-французької війни 1812 р., впливі західноєвропейської та російської суспільної думки (Руссо, Вольтер, Дідро, Монтеск’є, Радіщев, Фонвізен, Новіков та ін.) на світогляд декабристів. Особливо слід підкресліти, що відставання Росії в економічному відношенні від країн Західної Європи, зростання народного протесту, утиски кріпосництва були основними причинами формування ідеології декабристів. Інші фактори, які сприяли виникненню декабристського руху, розкриті в “Записках” декабристів - І.Д. Якушкіна, І.І. Горбачевського та інших документів. На підставі аналізу вивченої літератури та джерел слід зробити висновок про причини виникнення декабристських організацій в Росії.

2. Розгляд питання створення “Союзу порятунку” та “Союзу благоденства” слід аналізувати на підставі слідчих документів, надрукованих у багатотомному виданні “Повстання декабристів”. Зверніть увагу на переважно мирний характер завдань товариств: добробут, сподівання на порозуміння з урядом, формування суспільної думки. Важливо відзначити, що “Союз благоденства” не робив обмежень за станом. Всі, хто був християнином і мав не менше 18 років, могли бути прийняті в Союз. Зверніть увагу на термін “громадянин” і обмеження щодо цього терміну для кріпаків.

Серед членів “Союзу” було багато військових: до нього входили 5 генерал- майорів, 18 полковників, у тому числі й полкові командири, декілька камер- юнкерів, камергерів. “Союз” мав свої управи не тільки в столицях, але і в Україні, у Смоленській, Нижегородській, Тамбовській губерніях.

3. Важливо знати, що після розпаду “Союзу благоденства” майже одночасно виникли Південне та Північне товариства декабристів (відповідно 1821 та 1822 рр.). Південне товариство очолив П.

Пестель, який підготував програму, що отримала назву „Руська Правда” і була затверджена на з’їзді у Києві. Північне товариство розробило свій програмний документ, який підготував М. Муравйов ( т. зв. Конституція). Студентам слід здійснити порівняльний аналіз програмних документів декабристів, яких об’єднувала вимога ліквідації самодержавства, скасування кріпосного права, проголошення демократичних свобод, ліквідація військових поселень. Необхідно звернути увагу на аграрну програму декабристів, зокрема „Руську Правду” П. Пестеля. Обидва товариства мали намір діяти разом, їх спільний виступ намічався на 1826 рік.

4.Передчасна смерть Олександра І у листопаді 1825 році в Таганрозі прискорила виступ декабристів, які вирішили скористатися моментом. 14 грудня 1825 року відбулося повстання декабристів у Петербурзі. Необхідно підкреслити, що повсталі погано узгодили свої дії, займали дещо пасивну позицію, але не „стояли” на Сенатській площі. Урядові війська значно перевищували за чисельністю підрозділи декабристів, які нараховували близько 3 тис. чоловік. З початком сутінків Микола І придушив повстання, почалися арешти, ще на передодній подій на Сенатській площі. 13 грудня 1825 року було заарештовано П. Пестеля, яке негативно позначилось на збройному виступі декабристів в Україні.

5. Зверніть увагу на те що виступ декабристів на Сенатській площі 14 грудня 1825 року підтримали солдати і офіцери Чернігівського полку в Україні. Їх виступ відбувся з 29 грудня 1825 – 3 січня 1826 року . Повстання очолили М. Бестужев-Рюмін та М. Муравйов-Апостол. Необхідно знати зміст „Православного катехізису”, який був своєрідним дороговказом для повсталих. Повстання було придушено, учасники заарештовані. Студентам варто проаналізувати діяльність Верховного Кримінального суду, який визначив міру покарання дворянських революціонерів.

Питання для самостійної роботи

1. Товариство “Об`єднаних слов‘ян” та його програма.

2. Слідство та суд над декабристами.

3. Вплив повстання декабристів на політику царату у другій чверті ХІХ ст.

 

Предыдущая статья:Тема 15. Международная экономическая политика Следующая статья:Приклади тестів. Й рівень 1. .Який був спільний пункт для програм «Південного» ..
page speed (0.0115 sec, direct)