Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Право

Методичні рекомендації. Виклад першого питання розпочніть із з’ясування того, що розуміється п..  Просмотрен 183

 1. Методичні рекомендації. Виклад першого питання розпочніть із розкриття сутності виборів як осн..
 2. Методичні рекомендації. Розгляд першого питання розпочніть із з’ясування сутності політичної к..
 3. Список літератури
 4. Методичні рекомендації. Починаючи розгляд першого питання, слід мати на увазі по-перше, той на..
 5. Методичні рекомендації. Розкриваючи перше питання, з’ясуйте, що зумовило виникнення партій, ко..
 6. Методичні рекомендації. Виклад першого питання розпочніть із визначення поняття „політичний ма..
 7. Методичні рекомендації. Виклад першого питання пропонуємо розпочати з аналізу сутності влади я..
 8. Методичні рекомендації. Виклад першого питання розпочніть із того, що в сучасній політичній на..
 9. Та вимоги до оформлення контрольної роботи
 10. ВАРІАНТ 14. Проблема конфлікту
 11. Семінар № 1. Держава як головний інститут
 12. Методичні рекомендації. Виклад першого питання розпочніть із розгляду становлення концепції пр..

Виклад першого питання розпочніть із з’ясування того, що розуміється під демократією, які її витоки та історичні форми. Зверніть увагу, що в сучасній політичній науці термін “демократія” має кілька значень. Перше, основоположне – влада народу, “правління народу, обране народом і для народу”. Друге – форма устрою будь-якої організації (партійної, профспілкової, молодіжної), заснованої на рівноправній участі її членів в управлінні і прийнятті рішень за більшістю голосів. Третє – ідеал суспільного устрою, заснований на певній системі цінностей, певному світогляді (до складових цього ідеалу відносять свободу, рівність, справедливість, повагу прав людини, народний суверенітет тощо). Четверте – це соціальний і політичний рух, народовладдя, здійснення демократичних цінностей і ідеалів (сучасні демократичні рухи – це і соціал-демократичні, християнсько-демократичні, ліберальні, антивоєнні та ін.). Охарактеризуйте історичні форми демократії – пряму та представницьку, при цьому зверніть увагу на їх особливості та форми реалізації. Відтак запам’ятайте: пряма демократія передбачає безпосередню участь громадян у процесах підготовки, обговорення, прийняття і реалізації рішень; плебісцитарна демократія теж передбачає відкрите волевиявлення населення, однак пов’язана лише з певною фазою підготовки рішення; представницька демократія передбачає опосередковане включення громадян у процес прийняття рішень через їхніх представників, які вибираються ними в законодавчі чи виконавчі органи влади, або ж у посередницькі структури (партії, рухи тощо).

Проаналізуйте відмінності античної та сучасної демократії.

Висвітлення другого питання передбачає аналіз основних властивостей, політичних принципів і інститутів демократії. Розкрийте сутність таких політичних принципів демократії, як принцип народного суверенітету, представництва, виборності основних органів влади, громадянського консенсусу, правових норм взаємовідносин між індивідом, державою та суспільством, дотримання та охорони прав меншості, поділу державної влади, економічного, політичного та ідеологічного плюралізму тощо. Принципи демократії реалізуються через систему політичних і суспільних інститутів, таких, як інститути представницької і прямої демократії, установи законодавчої, виконавчої і судової влади, інститути права, політичні партії, громадсько-політичні об’єднання, засоби масової інформації, органи місцевого самоврядування. Політична демократія найбільш виразно представлена інститутом парламентаризму, який є комплексним інститутом державного устрою й управління, що базується на представницькій демократії. Охарактеризуйте сутність та функції інституту парламентаризму. Зауважте, що для здійснення демократії необхідні певні передумови: економічні, соціальні, культурні і зовнішньополітичні. Розкрийте ці передумови, які у своїй єдності забезпечують послідовну й стабільну демократизацію суспільства. Завершіть розгляд питання аналізом умов, у яких розгортаються процеси демократизації в Україні, використовуючи положення Конституції нашої держави.

Розкриття третього питання передбачає характеристику двох основних типів розуміння демократії – колективістського (ідентитарного) та конкурентного, оскільки сучасні концепції демократії так чи інакше ґрунтуються на цих типах. Охарактеризуйте основні концепції конкурентного типу демократії: класичну ліберальну демократію, концепцію плюралістичної демократії, теорію елітарної демократії, репрезентативну і партиципальну теорії. Розкрийте основні положення колективістської (ідентитарної) теорії демократії, складовими якої є теорія демократії Ж.Ж.Руссо та теорія “соціалістичної демократії” (К.Маркс, Ф.Енгельс, В.І.Ленін).

 

Література: 8[176-188]; 13[264-268]; 14[251-270]; 16[398-429]; 17[138-140]; 18[131-143]; 19[267-298]; 21[142-164]; 24[395-408].

 

Предыдущая статья:Методичні рекомендації. Виклад першого питання слід розпочати розкриттям сутності держави як п.. Следующая статья:Методичні рекомендації. Розкриваючи перше питання, з’ясуйте, що зумовило виникнення партій, ко..
page speed (0.0136 sec, direct)