Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Право

Методичні рекомендації до виконання  Просмотрен 226

 1. ВАРІАНТ 14. Проблема конфлікту
 2. Методичні рекомендації. Виклад першого питання розпочніть із розкриття сутності виборів як осн..
 3. Методичні рекомендації. Розгляд першого питання розпочніть з визначення понять «еліта» та «пол..
 4. Методичні рекомендації. Виклад першого питання розпочніть із розгляду становлення концепції пр..
 5. Методичні рекомендації. Виклад першого питання розпочніть з’ясуванням сутності понять „політич..
 6. Методичні рекомендації. Виклад першого питання розпочніть із того, що в сучасній політичній на..
 7. Методичні рекомендації. Розкриваючи перше питання, необхідно усвідомити, що суспільно-політичн..
 8. Методичні рекомендації. Виклад першого питання слід розпочати розкриттям сутності держави як п..
 9. Методичні рекомендації. Виклад першого питання розпочніть із з’ясування сутності понять: зовні..
 10. Список літератури
 11. Та вимоги до оформлення контрольної роботи
 12. Методичні рекомендації. Політика як практична діяльність із здобуття, використання та утриманн..

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

 

 

Політологія

Методичні рекомендації

До виконання контрольної роботи

Для студентів Інституту заочного

Та дистанційного навчання усіх спеціальностей

 

Київ 2008

 

УДК 321 (076.5)

ББК Ф02р

П504

Укладачі: Т.В. Ковальова, І.Ф. Тімкін, О.М. Тимошенко, Т.С. Тимошенко, Новікова Н.Є.

 

 

Рецензент – Є.Ф. Сластенко

 

Відповідальний за випуск – Т.В. Ковальова

 

Затверджено методично-редакційною радою Національного авіаційного університету. Протокол № 6 від 20 червня 2007 р.

П504 Політологія: Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів усіх спеціальностей Інституту заочного та дистанційного навчання / Уклад.: Т.В. Ковальова, І.Ф. Тімкін, О.М. Тимошенко, Т.С. Тимошенко,Н.Є. Новикова. – К.: НАУ, 2008. – 40 с.

 

Містять тематику контрольних робіт та методичні рекомендації до їх виконання, загальний список літератури.

Для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання усіх спеціальностей.

 

 

Вступ

Навчальна дисципліна “Політологія” введена до курсу гуманітарних дисциплін бакалаврського циклу для студентів усіх спеціальностей ІЗДН. Необхідність її введення зумовлена тим, що становлення та розвиток української держави, реформи в усіх сферах суспільного життя, інтеграція в європейське і світове співтовариство потребують глибокого осмислення суспільно-політичних проблем сучасності, формування високої політичної культури громадян України.

 

Методичні рекомендації до виконання

Предыдущая статья:Приложение А. Basic Vocabulary Следующая статья:Та вимоги до оформлення контрольної роботи
page speed (0.015 sec, direct)