Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Литература

V. Творчае заданне.  Просмотрен 528

 1. Змест урока. 1. Арганізацыйны момант 2. Праверка дамашняга задання I. Праца над к..
 2. Змест урока. 1. Арганізацыйны момант 2. Праверка дамашняга задання I. Праца над к..
 3. IV. Абагульненне па тэме раздзела.
 4. Змест урока. 1. Арганізацыйны момант I. Уводзіны ў новы раздзел. — Прачытайце тэм..
 5. Змест урока. 1. Арганізацыйны момант 2. Праверка дамашняга задання. I. Праца над ..
 6. Змест урока. 1. Арганізацыйны момант 2. Праверка дамашняга задання. I. Падрыхтоўк..
 7. Змест урока. 1. Арганізацыйны момант 2. Праверка дамашняга задання I. Падрыхто..
 8. Змест урока. 1. Арганізацыйны момант 2. Праверка дамашняга задання I. Уводзіны ў ..
 9. Змест урока. 1. Арганізацыйны момант 2. Праверка дамашняга задання I. Праца над н..
 10. Змест урока. 1. Арганізацыйны момант 2. Праверка дамашняга задання I. Праца над с..
 11. Змест урока. 1. Арганізацыйны момант 2. Праверка дамашняга задання I. Уступная гу..
 12. II. Праверка дамашняга задання

— Паспрабуйце прыдумаць правілы паводзін людзей з птушкамі. Успомніце, што вы чыталі раней ці даведаліся з урокаў курса «Чалавек і свет».

VІ. Дамашняе заданне:падрыхтаваць выразнае чытанне твора Г. Марчука «Добрае сэрца».

VІІ. Падвядзенне вынікаў уроку.

VІІІ. Рэфлексія.

 

Тэма. Кастусь Цвірка “Рыбакі”

Адукацыйныя мэты: удасканальваць правільнае, асэнсаванае, беглае чытанне; фарміраваць умение аналізаваць змест твора, вызначаць яго тэму і галоўную думку, назіраць за рыфмай верша, вызначаць агульны эмацыянальны настрой верша, вылучаць эмацыянальна-ацэначныя словы і асэнсоўваць іх функцыянальнае прызначэнне; удасканальваць умение выказваць уласныя ўражанні; развіваць уменне выкарыстоўваць сродкі выразнага чытання.

Ход урока

І. Арганізацыйны момант

ІІ. Праверка дамашняга задання

IІІ. Падрыхтоўка да асэнсаванага ўспрымання твора

Прачытайце загадку. Адгадайце яе.

Наехала аблава,

Гаспадароў забрала,

А дом іх мокры

Выйшаў праз вокны

{Рыбакі, рыба, вада, сетка.)

Лексічная работа.

— Прачытайце слоўнік на с. 122.

Фізкультмінутка

 

VI. Праца над вершам К. Цвіркі «Рыбакі»

Чытанне верша вучнямі «сам сабе» з мэтай падрыхтоўкі да чытання ўслых.

Чытанне верша вучнямі ўслых.

Аналіз зместу верша па пытаннях падручніка.

Падрыхтоўка і выразнае чытанне верша вучнямі.

— Вызначце ў вершы словы, якія рыфмуюцца. Звярніце ўвагу на асаблівасць рыфмы чацвёртага слупка.

- Якімі знакамі прыпынку абазначаны паузы? Падрыхтуйцеся да выразнага чытання верша.

V. Дамашняе заданне:падрыхтаваць выразнае чытанне верша.

VІ. Падвядзенне вынікаў уроку.

VІІ. Рэфлексія.

 

Предыдущая статья:II. Праверка дамашняга задання Следующая статья:Класифікація овочів
page speed (0.0167 sec, direct)