Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Метрология, Стандартизация и Сертификация

Лабораторна робота № 4. «ВИМІРЮВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО СОЛЕВМІСТУ У ВОДІ КОНДУКТОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ. В..  Просмотрен 717

«ВИМІРЮВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО СОЛЕВМІСТУ У ВОДІ КОНДУКТОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ. ВИВЧЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОРТАТИВНОГО КОНДУКТОМІРА ГРЕЙЗИНГЕРGMH 3410»

Мета роботи:

1) Ознайомитись з конструктивним устроєм та основними метрологічними характеристиками портативного кондуктоміра «Грейзингер GMH 3410».

2) Ознайомитись з методикою кондуктометричного вимірювання електропровідності розчинів за допомогою портативного кодуктоміра «Грейзингер GMH 3410».

3) Ознайомитись з методикою побудови калібрувального графіку длдя визначення загального солевмісту води на основі кондуктометричного методу її визначення.

4) Визначити електропровідності буферних (нормальних) розчинів за допомогою портативного кондуктоміра.

5) Виміряти електропровідність і визначити концентрацію солі у невідомих пробах води, взятої для аналізу.

Прилади та реактиви:

1) Портативний кондуктомір «Грейзингер GMH 3410».

2) Калібрувальні розчини солі ,г/дм3: 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 2; 3; 4.

3) Дистильована вода.

4) Стакан з невідомою пробою води

5) Міліметровий папір для побудова калібровочного графіка.

1.Теоретичні відомості:

Основні поняття про електропровідність розчинів.В основі сучасних уявлень про розчини лежить теорія Арреніуса, основним положенням якої є те, що в розчинах електолітів має місце самовільна диссоціація молекул на іони. Внаслідок цього розчин стає електропровідним, тобто електропровідність– це чисельний вираз здатності водних розчинів проводити електричний струм.

Електропровідність природної води залежить в основному від концентрації розчинених мінеральних солей та температури розчину. Природні води представляють в основному розчини сумішей сильних електролітів.

Так, мінеральну частину води складають іони Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42-, HCO3-. Вмістом цих іонів і обумовлена електропровідність природних вод.

Так, присутність інших іонів, наприклад, Fe3+, Fe2+, Mn2+, Al3+, NO3-, HPO42-, не надто сильно впливають на електропровідність , якщо ці іони не знаходяться у воді в надмірній кількості.

У якості кількісної міри здатності розчину електроліту проводити електричний струм використовують питому електропровідність , тобто величину , яка оберненена питомому опору, Ом-·(Sm/м)

, (1)

Одиницями виміру такої величини є мSm/см або мкмSm/см .

Величина питомої електропровідності електроліту залежить від природи електроліта, температури , концентрації розчину. Питома електропровідність розчинів електролітів на відміну від електропровідності провідників першого ряду (метали,графіт) з підвищенням температури зростає, що пояснюється зростанням швидкості руху іонів за рахунок зниження в’язкості та одночасного зменшення сольватації іонів.

Поняття про кондуктометрію.Для вимірювання питомої електропровідності використовують прилад кондуктомір, який використовується для контролю якості води конденсата або пари.

Рекомендовані області застосування – фармокологія, медицина, біохімія, біофізика, хімічні технології, харчова промисловість, водооочистка і водопідготовка на очисних спорудах.

За допомогою електропровідності можна оцінити електрохімічний склад води і порівняти його з параметрами середовища, яке придатне для розвитку живих організмів.

Тому, слід постійно перевіряти вміст розчинених солей воді. Для цього застосовують низку методів, одним із яких є кондуктометрія.

Кондуктометрія (від англ. conductivity — електропровідність і метрія) — сукупність електрохімічних методів аналізу, заснованих на вимірюванні електропровідності розчинів.

Кондуктометрія застосовується для визначення концентрації розчинів солей, кислот, лугів, для контролю складу деяких промислових розчинів.

Кондуктометричний аналіз заснований на зміні концентрації речовини або хімічного складу середовища в міжелектродному просторі. Він не пов'язаний з потенціалом електроду, який зазвичай близький до рівноважного значення.

Кондуктометрія включає прямі методи аналізу (використовувані, наприклад, в солемірах) і непрямі (наприклад, в газовому аналізі) із застосуванням постійного або змінного струму (низької і високої частоти), а також хронокондуктометрію, низькочастотне і високочастотне титрування.

Класифікація кондуктометричних методів аналізу:

· пряма кондуктометрія,

· низькочастотне титрування;

· високочастотне титрування.

Розглянемо методику прямої кондуктометрії шляхом вимірювання електропровідності розчину. Сучасна практика вимірювання електропровідності передбачає застосування сучасних і ефективних методик вимірювання електропровідності. Одною з таких методик є застосування портативного кондуктоміра німецького виробництва «Грейзингер GMH 3410».

Предыдущая статья:Алгоритмы обработки упорядоченных массивов Следующая статья:Конструктивний устрій і порядок роботи з приладом
page speed (0.0217 sec, direct)