Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Право

Заняття 2. Конституції зарубіжних країн  Просмотрен 79

 1. Заняття 3. Конституційні форми сучасної держави
 2. Заняття 4-5. Система вищих органів влади зарубіжних країн
 3. Модуль 2, Заняття 6. Основи державного (конституційного) права Великобританії ..
 4. Заняття7. Основи державного (конституційного) права США
 5. Заняття 8. Основи державного (конституційного) права Франції
 6. Заняття98. Основи державного (конституційного) права ФРН
 7. Заняття 10. Основи державного (конституційного) права КНР та Японії
 8. Методичні рекомендації. Метою теми є з’ясування суті та особливостей політичних партій та парт..
 9. Римское право. Необходимое наследование. Наследственная трансмиссия.
 10. Великая Французская революция (1794-1815гг.).
 11. ПРИКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ГОСТИНИЦЫ И ИНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ, ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ И ПЛЯЖИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ АККРЕДИТОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 1 страница
 12. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Матеріали для семінарських занять

Модуль 1

Заняття 1. Державне (конституційне) право зарубіжних країн як наука та навчальна дисципліна. Державне (конституційне) право як галузь права

 

План

1. Поняття державного (конституційного) права як галузі права, його предмет і метод.

2. Система державного (конституційного) права.

3. Джерела державного (конституційного) права.

4. Конституційно-правові відносини: поняття, особливості, елементи.

5. Державне (конституційне) право зарубіжних країн як наука та навчальна дисципліна.

Методичні рекомендації

Перше семінарське заняття має вступний характер і спрямоване на те, щоб дати загальні уявлення про конституційне право, його значення й місце в національній правовій системі. Слід проаналізувати конституційне право як галузь національного права в зарубіжних країнах, визначити місце та роль конституційного права в національних системах права, розкрити предмет і метод галузі конституційного права.

Відповідаючи на друге питання, слід проаналізувати систему конституційного права та її складові. А саме: принципи конституційного права, інститути конституційного права, норми конституційного права та їх специфіку. Розкрити особливості структурної будови норми конституційного права. Надати класифікацію конституційно-правових норм.

Дослідити джерела конституційного права в зарубіжних країнах: поняття та класифікація. Формалізовані і неформалізовані джерела. Розкрити специфіку джерел конституційного права в різних правових системах. Конституція – основне джерело галузі конституційного права.

Проаналізувати поняття, особливості та елементи конституційно-правових відносин. Суб’єкти конституційно-правових відносин: специфіка та класифікація.

Готуючись до семінару, бажано надати поняття державного права зарубіжних країн як науки та навчальної дисципліни.

Заняття 2. Конституції зарубіжних країн

План

1. Поняття і значення конституції в різноманітних зарубіжних країнах.

2. Сутність і юридичні властивості конституції.

3. Історія конституціоналізму в зарубіжних країнах.

4. Класифікація конституцій.

5. Розробка, прийняття та зміна конституції.

6. Інститут конституційного контролю.

Методичні рекомендації

Відповідь на перше та друге питання вимагає, перш за все, загальнотеоретичного визначення поняття конституції (у формальному та матеріальному значенні). Слід звернути увагу на особливе положення конституції в системі нормативно-правових актів, що обумовлене юридичними властивостями Основного Закону (вища юридична сила, установчий характер, нормативність, легітимність, підвищена стабільність тощо), проаналізувати виключне значення конституції для суспільства й держави, виходячи з її функцій (юридична, регулятивна, обмежуюча, установча, ідеологічна тощо).

Відповідаючи на третє питання, слід проаналізувати основні етапи конституційного процесу у світі.

Слід надати розгорнуту класифікацію конституцій, проаналізувати особливості розробки, прийняття та внесення змін до конституцій.

Розкрити поняття, моделі та види конституційного контролю.

 

Предыдущая статья:Дорога к дому. Следующая статья:Заняття 3. Конституційні форми сучасної держави
page speed (0.098 sec, direct)