Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Метрология, Стандартизация и Сертификация

ЕКОБЕЗПЕКА ТАРИ І УПАКОВКИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ  Просмотрен 151

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

ТЕМА: ЕКОБЕЗПЕКА ТАРИ І УПАКОВКИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

 

1. Мета роботи:

1.1 Вивчити асортимент пакувальних матеріалів для харчових продуктів;

1.2 Вивчити шляхи утилізації використаної тари для харчових продуктів.

В результаті виконання даної роботи студент повинен

ЗНАТИ:

а) асортимент тари і пакувальних матеріалів для харчових продуктів;

б) міграцію компонентів тари в харчові продукти;

ВМІТИ: обирати шляхи утилізації використаної упаковки.

2. Самостійна підготовка до заняття

2.1 За підручниками та лекційним курсом ознайомитися з теоретичним матеріалом по темі лабораторної роботи.

3.Питання для самоперевірки

3.1 Опишіть вимоги до захисту харчових продуктів.

3.2 Наведіть асортимент пакувальних матеріалів.

3.3 У чому полягає небезпека використання металізованої тари?

3.4 Які небезпечні фактори є при використанні тари з паперу і картону?

3.5 Які полімерні матеріали найчастіше використовуються?

3.6 Які небезпечні компоненти входять до складу пластикових упаковок?

3.7 Наведіть норми загальної міграції компонентів тари в харчові продукти, прийняті у країнах ЄС.

3.8 Які речовини можуть утворюватись при контакті пакувальних матеріалів з продуктами, що містять білок?

3.9 Опишіть шляхи утилізації використаної тари і пакувальних матеріалів.

3.10

4. Матеріальне забезпечення

4.1 Зразки упаковок харчових продуктів.

 

5. Теоретичне обґрунтування

При оцінюванні якості різних товарів повсякденного попиту, в тому числі і харчових продуктів, споживачі оцінюють упаковку вище, ніж це відповідає її частці в цінності виробу. Призначення упаковки в тому, щоб з моменту упакування до моменту споживання продукт зберігав свою кількість склад, якість та не змінювалися його споживчі властивості. Це передбачає захист продукту від механічних, фізичних, хімічних, кліматичних і біологічних впливів.

Захист продукту від хімічної дії полягає в запобіганні небажаним хімічним реакціям з навколишнім середовищем. Для харчових продуктів це передусім захист продукту від кисню повітря, дія якого призводить до небажаних хімічних змін. Залежно від терміну зберігання активність хімічної дії може зростати зі збільшенням його. Конкретні вимоги до захисту продукту встановлюються з урахуванням властивостей продукту і планованого терміну зберігання. Це в основному такі вимоги:

• харчові продукти, які нечутливі до дії кисню атмосферного повітря потрібно захищати від іншої шкідливої дії, наприклад вологи (зернові продукти, цукор, сіль та ін.);

• продукти, чутливі до кисню атмосферного повітря, потрібно захищати від проникнення повітря (кава в зернах, прянощі та ін.);

• потрібно видаляти з упаковки повітря, оскільки невидалене повітря може псувати якість продукту (мелена кава, різані м’ясні вироби та ін.);

• в окремих випадках доцільно застосовувати світлонепроникну упаковку, оскільки перебіг деяких хімічних реакцій пришвидшується під дією світла.

Серед фізичних дій виокремлюють ті, які пов’язані з атмосферним впливом:

• випаровування вологи із продукту, що супроводиться його висиханням;

• насичення продукту атмосферною вологою;

• видалення ароматичних речовин продукту в атмосферу;

• насичення продукту сторонніми запахами.

Предыдущая статья:Викинути в урну Следующая статья:Пакувальні матеріали та їх безпечність
page speed (0.0925 sec, direct)