Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Право

Види речових прав за законодавством Німеччини  Просмотрен 265

Речове право за законодавством Німеччини

1. Види речових прав за законодавством Німеччини.

2. Інститут володіння.

3. Загальні положення про право власності. Набуття права власності.

4. Характеристика речових прав на чуже майно.

Види речових прав за законодавством Німеччини

Речовим правам в законодавстві Німеччині присвячені положення книги третьої НЦУ, яка називається «Речове право». Структурно книга складається із дев’яти розділів, окремі з яких поділені на глави, в яких, у свою чергу, можуть виокремлюватися підпункти. Книга розпочинається із § 854 і завершується § 1296, що в кількісному вимірі параграфів складає майже 5-ту частину НЦУ.

Книга третя «Речове право» НЦУ розпочинається з норм, які присвячені інституту володіння.

Проаналізувавши положення книги третьої НЦУ можна виокремити такі види речових прав:

володіння (§§ 854-872 НЦУ);

право власності (§§ 903-1011 НЦУ);

сервітути (§§ 1018-1093 НЦУ);

переважне право купівлі (§§ 1094-1104 НЦУ);

речові обтяження (§§ 1105-1112 НЦУ);

застава (§§ 1113-1296 НЦУ).

Окрім перелічених прав, речовим правом на чужу річ у законодавстві Німеччини є спадкове право забудови, що раніше регулювалося §§ 1012-1017 НЦУ, які були відмінені, а сьогодні регулюється Положенням про спадкове право забудови від 15.01.1919 р. із наступними змінами.

Розміщення інституту володіння у книзі 3 «Речове право» НЦУ свідчить, що в НЦУ речове право вибудовується як система відносин, а не система суб’єктивних речових прав. Про такий підхід свідчить й інша, вжита у цій книзі, термінологія: «власність», а не «право власності», «володіння», а не «право володіння», «сервітут», а не «право користування».

Німецький правознавець Б. Віндшейд зауважував, що якщо вибудовувати систему речового права як систему прав, а не правовідносин, то володіння, яке зовсім не є правом на річ, а є лише юридичним відношенням до речі, слід розміщувати або у зобов’язальному праві, або у вченні про давність, або взагалі його слід включити у загальну частину.

В НЦУ всі речі поділені на земельні ділянки і рухомі речі.Нерухомістю вважаються виключно матеріальні об’єкти: земля, складові частини земельної ділянки, під якими маються на увазі речі, міцно пов’язані із землею, — будинки, рослини на корені, висаджене в ґрунт насіння, а також права, що пов’язані з правом власності на дану земельну ділянку.

Рухомими речами є все, що не вважається земельною ділянкою і її приналежністю, яка міцно пов’язана з землею, тобто рухомістю є все, що не є земельною ділянкою чи його складовою частиною.

При цьому рухомі речі поділяються на:

– замінні (які в обороті визначаються кількістю, об’ємом, вагою) та незамінні (єдині в своєму роді чи виділені з числа подібних речей);

– споживні (знищуються чи змінюються внаслідок разового використання) та неспоживні (розраховані на більш тривале використання);

– подільні (не втрачають свого призначення під час поділу) та неподільні (поділ яких неможливий без втрати господарського призначення);

– також виділяють речі — істотні складові частини (невіддільні від речі), зокрема істотні складові частини земельної ділянки чи будівлі, а також речі-приналежності та речі користування (плоди, продукція, права чи вигоди, які виникають внаслідок користування).

Для договорів з рухомими речами не встановлюються особливі (формальні) вимоги, однак існують особливі правила укладання договорів з нерухомими речами. Насамперед вони підкоряються так званій вимозі гласності: договір повинен бути укладеним обов’язково в письмовій формі, як правило, нотаріально посвідченим та зареєстрованим в спеціальному державному реєстрі — поземельній книзі.

За законодавством Німеччини встановлено правило, згідно з яким будь-яке речове право на нерухоме майно (як виникнення, так і припинення) має бути занесено в поземельну книгу (державний реєстр). У випадку колізії прав перевага буде визнана за правом, яке зафіксоване в поземельній книзі раніше.

 

Предыдущая статья:Рефлексия. Следующая статья:Інститут володіння
page speed (0.0475 sec, direct)