Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Философия

Тема 6. Методологія наукового пізнання  Просмотрен 402

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ

Тема 1. Основні проблеми філософії науки

1.Філософія науки як нова галузь філософського знання

2. Історія становлення філософії науки

Тема 2. Наукове знання та його особливості

1. Феномен науки. Критерії науковості

2. Функції наукового знання

3. Проблема класифікації наук

Тема 3. Основні історичні етапи розвитку науки

1. Передумови виникнення науки

2 . Основні етапи розвитку науки

3. Особливості класичної науки

4. Революція в природознавстві і формування некласичної науки

5. Постнекласична наука як вияв постмодерну

Тема 4. Структура наукового пізнання

1. Основні структурні елементи науки

2. Емпіричний, теоретичний та метатеоретичний рівні пізнання

3. Форми наукового пізнання: ідея, проблема, факт, гіпотеза, теорія, концепція

4. Інші структурні елементи науки

Тема 5. Динаміка науки, теоретичні моделі та закономірності розвитку

1. Кумулятивна модель розвитку науки

2. Діалектико-матеріалістична модель

3. Проблема росту знань у К. Поппера

4. Концепція розвитку знань Т. Куна

5. Науково-дослідна програма І. Лакатоса

6. Методологічний анархізм П. Фейєрабенда

7. Еволюційна модель С. Тулміна

8. Загальні закономірності розвитку науки

Тема 6. Методологія наукового пізнання

1. Поняття методології

2. Філософія та її роль у науковому пізнанні

3. Діалектичний і метафізичний методи мислення та дослідження

Предыдущая статья:Проблемы и пути формирования правового государства в России. Следующая статья:Тема 7. Методи наукового пізнання
page speed (0.0136 sec, direct)