Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Электроника

Дисперсія  Просмотрен 248

Практична робота №4

Тема:

Розрахунок дисперсії електромагнітних хвиль у хвильоводі

Мета:

Навчитись розраховувати величини дисперсій різних видів у хвильоводі, засвоїти причини різних видів дисперсії та її вплив на смугу сигналів, що передаються хвилеводом.

№ вар відстань від осі хвилеводу (мм) радіус осерддя (мм) частота хвилі f (х1014 Гц) g n1 n2 Δ (%) Довжина хвилеводу (км) Тривалість імпульсу на вході (нс)
0,2 3.75 2,4 1,8    
1,2 3.5 2,4 1,6    
2,5 3.25 2,4    
5,5 3.2 2,4 1,8    
4,2 3.15 2,4 1,6    
3,5 3.1 2,4    
4,0 3.0 2,4 1,8    
3,0 2.9 2,4 1,6    
0,8 2.8 2,4    
2,7 2.75 2,4 1,8    
5,3 2.7 2,4 1,6    
2,5 2.65 2,4    
0,1 2.6 2,4 1,8    
2,0 2.5 2,4 1,6    
3,0 2.55 2,4    
1,5 2.4 2,4 1,8    
2,4 2.45 2,4 1,6    
5,1 2.35 2,4    
2,1 2.3 2,4 1,8    
5,3 2.25 2,4 1,6    
4,0 2.2 2,4    
4,8 2.15 2,4 1,8    
3,8 2.1 2,4 1,6    
0,3 2.05 2,4    
5,0 2.0 2,4 1,8    
5,0 1.95 2,4 1,6    
4,0 1.9 2,4    
0,5 1.85 2,4 1,8    
1,3 1.8 2,4 1,6    
2,3 1.5 2,4    

Примітка

Δλ – ширина спектру джерела хвилі Δλ =20% від довжини хвилі

Т=20 nс/√км

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Ознайомитись теоретичним матеріалом

2.Вибрати з таблиці дані

3.Розрахувати довжину хвилі

4. Розрахувати величини дисперсій у хвильоводі

5. Розрахувати величину розширення імпульсу за рахунок дисперсій

6. Розрахувати смугу частот, що передається

7. Зробити висновки

8. Дати відповіді на контрольні запитання

 

Контрольні запитання

1. Що таке дисперсія ?

2. Які види дисперсії ви знаєте ?

3. Дати визначення видам дисперсії ?

4. До чого приводить збільшення величини дисперсії ?

5. Яке зв'язані між собою смуга частот сигналу, що передається і збільшення тривалості імпульсу?

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Дисперсія

Електромагнітний сигнал, поширюючись вздовж діелектричного стрижня, не тільки згасає, а і спотворюється за рахунок дисперсії різних видів.
Під дисперсією σ розуміють залежність фазової швидкості еле6ктромагнітних хвиль від частоти υфф(ω). Це відноситься і до показника заломлення n=n(ω). Величина та характер дисперсії визначається як:

В данному випадку дисперсія носить назву хроматичної дисперсії, за аналогією розкладення світла, на спектральні складові електромагнітної хвилі. Дисперсія називається нормальною, якщо n збільшується зі збільшенням частоти ω і аномальною, якщо n зменшується зі збільшенням частоти ω. Залежність фазової швидкості від ω для нормальної та аномальної дисперсій – зворотня.

Предыдущая статья:Обработка и оформление результатов исследований Следующая статья:Вплив дисперсії на сигнал
page speed (0.078 sec, direct)