Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Управление и эксплуатация транспортных средств

Базис поставки 243  Просмотрен 305

вантажна митна декларація 250

вантажний маніфест 334, 342, 309, 310, 317

вантажоодержувач 44, 51

вартість доставки 75

ветеринарний сертифікат 312

види консалтингових послуг 242

витрати ТЕП 161, 164

відвантажувальна специфікація 309, 319

відправник вантажу 44, 121, 307

віртуальні логістичні оператори

- 3PL 51

- 4PL 51

гігієнічний сертифікат 311

дійсний перевізник 44

ділове спілкування 177

договір перевезення 306

досконала конкуренція 33

експедиторське підприємство 50

експедиторські операції 16

експертиза вантажу 264

ідентифікація продукції на складі 225

інформаційні системи 294

класифікація складів 216

класифікація складського обладнання 226

класифікація тари 196

класифікація транспортно-експедиторських послуг 62

конкурентоспроможність 68

конкуренція 66

коносамент 275, 255, 313

консалтингові послуги 242

консульські рахунки-фактури 309

логістична система 21

логістична функція 16

логістичний ланцюг 127

логістичний центр 45

логістичні параметри ТЕО 152

макрологістична система 24

маніпуляційні знаки 281

маркування 199

матеріальні ресурси 115

митна документація 250

міжнародні експедитори 46

місцеві експедитори 46

недосконала конкуренція 66

нормативи технологічного процесу 207

оборотні фонди 115

оперативне управління 144

оперативний контроль 144, 145, 157

оперативний облік 145

оператор мультимодального перевезення 45, 50

оператор перевезення 44

оцінка попиту 96

пакувальний лист 309

попит на послуги 97, 98

правила «Інкотермс 2010» 244

претензійна робота 271, 272

принципал 44

протокол 183

рахунок-фактура 308

розвиток функції якості 28

сертифікат на небезпечні вантажі 312

сертифікат походження товару 310

сертифікат про якість товару 310

синергетичний ефект 175

складське господарство 219, 225, 230, 235

сортувальний центр 45

спеціалізація 154

статистичний контроль якості 28

стивідорний контракт 235

стивідорні компанії 234

стивідорні роботи 252

стиль спілкування 182

стратегія ділового спілкування 181

 

страхування

- авіаційне 261

- засобів наземного автомобільного транспорту 262

- морське 257, 260

супровід вантажу 6, 21

сучасний склад 214

сюрвей 239

сюрвейєрні операції 240

тальман 258

тальманська розписка 239

тальманський рахунок вантажу 238

тальманські операції 258

теорія мереж Петрі 89

термінал 45

технологічна схема 66

технологія ТЕД 186

технолого-логістичні параметри ТЕО 152

товарно-транспортна накладна 320

транспортна робота 322

транспортне зобов’язання 120

транспортне підприємство 50

транспортне страхування 256

транспортний відділ на підприємстві 50

транспортно-експедиторське обслуговування 121, 211

транспортно-експедиторська послуга 62

- інформаційно-довідкові 63

- комерційні 65

- неперевізні 62

- організаційні 64

- перевізні 62

- сервісні 64

- технологічні 62

транспортно-експедиторське підприємство 50

транспортно-технологічна схема 191, 192

універсалізація 154

упаковка товару 195

управління якістю 28

фактори конкурентоспроможності 69

фінансові ресурси 117, 118

фітосанітарний сертифікат 310

фрахтові маклери 46

фрахтування 254

фумігаційний сертифікат 311


  Література

1. Martin Andre J. Distribution Resource Planning. The Gateway to True Quick Response and Continuous Replenishment / Andre J. Martin. – New York: John Wiley & Sons, 1995. – 352 p.

2. Korzeniowski Andrzej. Opakowania w systemach logistycznych / Andrzej Korzeniowski, Miczysław Skrzypek, Grzegorz Szyszka. – Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, 1996. – 178 s.

3. Baraniecka Anna. ECR – Efficient Consumer Response. Łańcuch dostaw, zorientowany na klienta / Anna Baraniecka. – Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, 2004. – 264 s.

4. Łupicka Anna. Sieci logistyczne / Anna Łupicka. – Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006. – 108 s.

5. Burkovskis R. Efficiency of freight forwarder’s participation in the process of transportation / R. Burkovskis. – Transport, 2008. – 23(3). – P. 208–213.

6. Bozarth Cecil. Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw / Cecil Bozarth, Robert B. Handfield. – Gliwice: Helion, 2007. – 728 s.

7. Winston Clifford. The demand for freight transportation: models and applications // Transportation Research Part A: General / Clifford Winston. – 1983. – Vol. 17/6. – P. 419–427.

8. Bowersox Donald J. Helferich. Logistical Management / Donald J. Bowersox, David J. Closs, Omar K. Helferich. – New York: Macmillan Publishing Company, 1986. – 586 p.

9. Gołembska Elizabeta. Informatyzacja w logistyce przedsiębiorstw / Elizabeta Gołembska, Maciej Szymczak. – Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. – 156 s.

10. Ellram L.M. Supply Management, Partnership and the Shipper – Third Party Relationship / L.M. Ellram, M.C. Cooper. – The International Journal of Logistics Management. – 1990. – Vol. 1/2. – P. 1–10.

11. Gołembska Elizabeta. Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw / Elizabeta Gołembska . – Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1994. – 126 s.

12. Płaczek Ewa. Logistyka międzynarodowa / Ewa Płaczek. – Kato­wice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2006. – 148 s.

13. Beier Frederick J. Logistyka / Frederick J. Beier, Krzysztof Rutkowski. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 1996. – 224 s.

14. Garrido R.A. Forecasting freight transportation demand with the space-time multinomial probit model / R.A. Garrido, H.S. Mahmassani / Transportation Research Part B: Methodological. – 2000. – Vol. 34/5. –
P. 403–418.

15. Gregory A. Godfrey. Adaptive estimation of daily demands with complex calendar effects for freight transportation / Gregory A. Godfrey, Warren B. Powell. – Transportation Research Part B: Methodological. – 2000. – Vol. 34/6. – P. 451–469.

16. Pfohl Hans-Christian. Systemy logistyczne. Podstawy organi­zacji i zarządzania / Hans-Christian Pfohl. – Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, 2001. – 407 s.

17. Kotzarb Herbert. Improving supply chain performance by efficient consumer responce? A critical comparison of existing ECR approaches / Herbert Kotzarb. – Journal of Business & Industrial Marketing. – 1999. – Vol. 14/5(6). – P. 364–377.

18. Hewitt F. Supply Chain Redesign / F. Hewitt. – The International Journal of Logistics Management. – 1991. – vol. 21/1. – P. 23–33.

19. Semenov Iouri N. Zintegrowane łańcuchy transportowe / Iouri N. Semenov, Lyudmyla Filina, Izabela Kotowska, Michał Pluciński, Anna Wiktorowska-Jasik. – Warszawa: Centrum Doradctwa i Informacji Difin sp.z.o.o., 2008. – 192 s.

20. Johnson James C. Contemporary Logistics / James C. Johnson, Donald F. Wood. – New York: Macmillan Publishing Company, 1993. – 573 p.

21. Cooper James. Logistics and Distribution Planning. Strategies for Management: Edited by James Cooper / James Cooper. – London:
Kogan Page Ltd., 1990. – 246 p.

22. Twaróg Jan. Koszty logistyki przedsiębiorstw / Jan Twaróg. – Poznań: Instytut Logistyki i magazynowania, 2003. – 212 s.

23. Witkowsk iJarosław. Logistyka firm japonskich / Jarosław Witkowski. – Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1999. – 118 s.

24. Kubicki Jerzy. Problemy logistyczne w modelowaniu systemów transportowych / Jerzy Kubicki, Andrzej Kuriata. – Warszawa: Wydaw­nict­wa Komunikacji i Łączności, 2000. – 140 s.

25. Coyle John J. Zarządzanie logistyczne / John J. Coyle, Edward J. Bardi, C. John Langley Jr. – Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. – 734 s.

26. Bendkowski Józef. Podstawy logistyki w dystrybucji / Józef Bendkowski, Marzena Pietrucha-Pacut. – Gliwice: Wydawnictwo Poli­techniki Sląskiej, 2003. – 210 s.

27. Rutkowski Krzysztof. Logistyka dystrybucji / praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Rutkowskiego. – Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., 2001. – 324 s.

28. Rutkowski Krzysztof. Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświ­adczenia globalne i polskie / praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Rutkowskiego. – Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2000. –
192 s.

29. Dwiliński Lech. Wstęp do logistyki / Lech Dwiliński. – Wars­zawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1998. – 248 s.

30. Lisińska-Kuśnierz Małgorzata. Towaroznawcze aspekty och­rony jakości wyrobów w systemach logistycznych / Małgorzata Lisińska-Kuśnierz. – Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krako­wie, 1999. – 212 s.

31. Ciesielski Marek. Logistyka w strategiach firm / Marek Ciesielski. – Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 1999. – 162 s.

32. Ciesielski Marek. Strategie logistyczne przedsiębiorstw / Marek Ciesielski. – Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1998. – 114 s.

33. Gubata Marek. Podstawy zarządzania magazynem w przykła­dach / Marek Gubata, Jan Popielas. – Poznań: Instytut Logistyki i magazynowania, 2002. – 200 s.

34. Ciesielskiego Mark. Instrumenty zarządzania logistycznego / praca zbiorowa pod redakcją Marka Ciesielskiego. – Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. – 180 s.

35. Spearman Mark L. CONWIP: A Pull Alternative to Kanban / Mark L. Spearman, David L. Woodruff, Wallace J. Hopp. – International Journal of Production Research. – 1990. – Vol. 28/5. – P. 879–894.

36. Christopher Martin. Strategia zarządzania dystrybują / Martin Christopher. – Warszawa: Placet, 1996. – 208 s.

37. Hammer Michael. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution / Michael Hammer, James Champy. – New York: Harper Collins, 1993. – 233 p.

38. Nicholas A. Glaskowsky Jr. Business Logistics / Nicholas A. Glaskowsky Jr., Donald R. Hudson, Robert M. Ivie. – Philadelphia: The Dryden Press, 1992. – 679 p.

39. Adamczewski Piotr. Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego / Piotr Adamczewski. – Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2001. – 200 s.

40. Blaik Piotr. Logistyka / Piotr Blaik. – Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. – 244 s.

41. Blaik Piotr. Logistyka. Koncepcja zintegrowanogo zarządzania / Piotr Blaik. – Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. – 476 s.

42. Ballou Ronald H. Business Logistics Management / Ronald H. Ballou. – New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1973. – 514 p.

43. Boyson Sandor. Logistics and the Extended Enterprise: Benchmarks and Best Practices for the Manufacturing Professional / Sandor Boyson, Thomas M. Corsi, Martin E. Dresner, Lisa H. Harrington. – New York: John Willey and Sons, 1999. – 230 p.

44. Strykowski Sergiusz. Transformacja łańcuchów dostaw w systemach logistycznych pod wpływem technologii elektronicznego biznesu. – Praca doktorska / Sergiusz Strykowski. – Warszawa: Polskie Towarystwo Ekonomiczne, 2005. – 144 s.

45. Owczarowski Sławomir. Tendencje rozwojowe logistyki / Sławomir Owczarowski. – Łodż: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, 2006. – 150 s.

46. Krawczyk Stanisław. Logistyka w zarządzaniu marketingiem / Stanisław Krawczyk. – Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2000. – 266 s.

47. Krzyżaniak Stanisław. Podstawy zarządzania zapasami w przykładach / Stanisław Krzyżaniak. – Poznań: Instytut Logistyki i magazynowania, 2002. – 236 s.

48. Niziński Stanisław. Logistyka / Stanisław Niziński. – Olsztyn: Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie, 1999. – 332 s.

49. Abt Stefan. Systemy logistyczne w gospodarowaniu / Stefan Abt. – Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1997. – 212 s.

50. Abt Stefan. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie / Stefan Abt. – Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. – 366 s.

51. Stevens G.C. Integration of the Supply Chain / G.C. Stevens. – International Journal of Phisical Distribution and Logistics Management. – 1989. – Vol. 19/3. – P. 3–8.

52. Allen W. Bruce. The demand for freight transportation: A micro approach / W. Bruce Allen. – Transportation Research. – 1977. –
Vol. 11/1. – P. 9–14.

53. Korzeń Zbigniew. Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania / Zbigniew Korzeń. – Poznań: ILiM, 1998. – T. 1. – 370 s.

54. Sarjusz-Wolski Zdisław. Ilościowe metody zarządzania logis­tycz­nego w przedsiębiorstwie / Zdisław Sarjusz-Wolski. – Toruń: Toruńska Szkoła Zarządzania Sp. z o.o., 1997. – 168 s.

55. Sarjusz-Wolski Zdisław. Strategia zarządzania zaopatrzeniem / Zdisław Sarjusz-Wolski. – Warszawa: Agencja Wydawniczo-Poligra­ficzna «PLACET», 1998. – 212 s.

56. Аарон Ю.А. Складское хозяйство и транспортно-экспеди­ционное дело / Ю.А. Аарон, А.Г. Усов, В.А. Фролова. – М.: Транспорт, 1975. – 384 с.

57. Александров Л.А. Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок / под общ. ред. Л.А. Александрова. – М.: Высш. шк., 1977. – 355 с.

58. Алесинская Т.В. Основы логистики. Общие вопросы логисти­ческого управления / Т.В. Алесинская. – Таганрог: ТРТУ, 2005. – 121 с.

59. Артеменко А.Н. Совершенствование транспортно-экспеди­ционного обслуживания предприятий и организаций (на примере автомобильного транспорта общего пользования Украины) / А.Н. Артеменко: автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. экон. наук спец. 05.22.01 «Транспортные системы». – К.: Киев. ин-т инженеров гражд. авиации, 1993. – 19 с.

60. Афанасьев Л.Л. Автомобильные перевозки / Л.Л. Афанасьев, С.М. Цукерберг. – М.: Транспорт, 1975. – 240 с.

61. Бауэрсокс Д. Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок / Д. Дж. Бауэрсокс, Д.Дж. Клосс. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 640 с.

62. Бекетов Ю.А. Выбор критерия сравнительной эффективности для определения рациональных моделей автомобилей / Ю.А. Бекетов, В.С. Наумов // Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. – Вып. 14. – 2004. – С. 70–73.

63. Бекетов Ю.А. Выбор критерия сравнительной эффективности для определения рациональных моделей автомобилей / Ю.А. Бекетов, В.С. Наумов // Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. – Вып. 14. – 2004. – С. 70 – 73.

64. Бидах В. Кто есть who: автоперевозчик и экспедитор /
В. Бидах // Logistics. – Вып. 6. – 2007. – С. 46–49.

65. Бондарев В.С. Возникновение и развитие экспедиторского дела на железных дорогах / В.С. Бондарев, Ю.И. Ефименко, П.К. Рыбин, М.М. Уздин. – С.Пб.: Информ. центр «Выбор», 2001. – 184 с.

66. Борковой В.Н. Исследование качества перевозок грузов
автомобильным транспортом и методов его повышения / В.Н. Борковой. – М.: НИИАТ. – 1980. – 20 с.

67. Бродецкий Г.Л. Моделирование логистических систем. Оптимальные решения в условиях риска / Г.Л. Бродецкий. – М.: Вершина, 2006. – 376 с.

68. Бурмістров М.М. Агентські, транспортно-експедиторські та стивідорні операції в іноземних портах / М.М. Бурмістров. – М.: Транспорт, 1989. – 167 с.

69. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці і підприємництві / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – К.: КНЕУ. – 2004. – 480 с.

70. Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях / В.А. Вознесенский. – М.: Финансы и статистика, 1981. – 263 с.

71. Воробьёв Н.Н. Основы теории игр. Бескоалиционные игры / Н.Н. Воробьёв. – М.: Наука, 1984. – 496 с.

72. Гаджинский А.М. Логистика / А.М. Гаджинский. – М.: ИТК «Дашков и Кº», 2003. – 408 с.

73. Гаджинский А.М. Современный склад. Организация, техно­логии, управление и логистика. учебно-практическое пособие /
А.М. Гаджинский – М.: Проспект, 2005. – 176 с.

74. Галанов В.А. Логистика / В.А. Галанов. – Москва: ФОРУМ ИНФА-М, 2007. – 272 с.

75. Галушко В.Г. Вероятностно-статистические методы на автотранспорте / Галушко В.Г. – К.: Вища школа, 1976. – 232 с.

76. Гаранина Л.И. Организация транспортно-экспедиционного обслуживания населения / Л.И. Гаранина, Б.В. Савульчик, Б.В. Браунш­тейн, Е.Г. Ключникова. – М.: Транспорт, 1983. – 144 с.

77. Гарнаев А.Ю. VB.NET: разработка приложений / А.Ю. Гарнаев. – С.Пб: БХВ-Петербург, 2002. – 624 с.

78. Гнеденкова В.И. Технологический процесс транспортно-экспедиционного обслуживания при завозе и вывозе грузов с транспортных узлов / В.И. Гнеденкова // Совершенствование транспортно-экспедиционного обслуживания народного хозяйства: сб. научн. тр. – М.: НИИАТ, 1980. – С. 52–66.

79. Гоберман И.М. Централизованные перевозки грузов автомобильным транспортом / под общ. ред. Гобермана И.М. – М.: Автотрансиздат, 1960. – 208 с.

80. Говорущенко Н.Я. Экономия топлива и снижение токсичности на автомобильном транспорте / Н.Я. Говорущенко. – М.: Транспорт, 1990. – 239 с.

81. Гойхман И.М. Методика совершенствования планирования и прогнозирования транспортно-экспедиционного обслуживания
населения: автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. экон. наук / И.М. Гойхман. – Ленинград: Ленингр. инж.-эк. ин-т им. П. Тольятти, 1975. – 27 с.

82. Горбачев П.Ф. Основы теории транспортних систем /
П.Ф. Горбачев, И.А. Дмитриев. – Х.: ХНАДУ, 2002. – 202 с.

83. Гринів Н.Т. Логістичні процедури транспортних технологій / Н.Т. Гринів, С.В. Гагарін, Т.Б. Данилович // Журн. національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – С. 21–24

84. Дергачёва Ю.Ю. Повышение эффективности функционирования предприятий на основе использования информационно-аналитических систем (на примере автомобильного транспорта):
автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. техн. наук / Ю.Ю. Дергачёва. – М.: Моск. автомоб.-дор. ин-т, 2007. – 23 с.

85. Джонсон Джеймс С. Современная логистика / Джонсон Джеймс С., Вуд Дональд Ф., Ворлдлоу Дэниел Л., Мэрфи-мл. Поль Р. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 624 с.

86. Договір фрахтування транспортного засобу для перевезення пасажирів і багажу // Зразки договорів. – Режим доступа : http://ukrtrading.com.ua/?lang_id=1&content_id=1617 – Загол. з екрану.

87. Дубров А.М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе / А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев,
Т.П. Барановская. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 224 с.

88. Еремина Л.В. Логистика как услуга транспортно-экспеди­торских компаний // Логистика: проблемы и решения / Л.В. Еремина, В.В. Медников. – Вып. 6. – 2006. – С. 54–63.

89. Завьялова Я.Д. Организация транспортно-экспедиторской деятель­ности в логистических цепях: автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук / Я.Д. Завьялова – С.Пб.: Санкт-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, 2001. – 16 с.

90. Закон України «Про страхування» // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступа : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/2745-14 – 04.10.01 р.

91. Іванов Д.В. Підвищення надійності транспортного обслуговування при здійсненні експедиційної діяльності (на прикладі міжнародних автомобільних перевезень): автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. техн. наук / Д.В. Іванов. – К.: Нац. трансп. ун-т, 2002. – 20 с.

92. Кальченко А.Г. Логістика / А.Г. Кальченко. – К.: КНЕУ, 2004. – 284 с.

93. Карачун С.М. Повышение эффективности работы подвижного состава при централизованном завозе-вывозе мелкопартионных грузов на грузонакопительные пункты / С.М. Карачун. – М.: НИИАТ. – 1987. – 21 с.

94. Квитко Х.Д. Эффективность использования грузовых автомобилей / Х.Д. Квитко. – М.: Транспорт, 1979. – 174 с.

95. Кельтон В. Имитационное моделирование: пер. с англ. / В. Кельтон, А. Лоу. – С.Пб.: Питер, 2004. – 847 с.

96. Кодекс торговельного мореплавства України // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступа : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1% 80 – 06.04.11 р.

97. Козырь С.А. Повышение эффективности транспортного процесса перевозок контейнеров при транспортно-экспедиционном обслуживании: автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. экон. наук / С.А. Козырь. – К.: Киев. ин-т инженеров гражд. авиации, 1993. –
27 с.

98. Коломієць Т.М. Експертиза товарів: підручник / Т.М. Ко­ломієць, Н.В. Притульська, О.Л. Романенко. – К.: КНТЕУ, 2001, – 274 с.

99. Колоскова Л.И. Повышение качества транспортно-экспеди­ционной работы грузовых автомобильных станций: автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. экон. наук / Л.И. Колоскова. – М.: Моск. ин-т упр-ия им. С. Орджоникидзе, 1987. – 19 с.

100. Константинов В.В. Повышение эффективности автомобильных перевозок грузов в межобластном и межреспубликанском сообщении на основе метода централизованного оперативного управления / В.В. Константинов. – М.: НИИАТ. – 1992. – 19 с.

101. Котов В.Е. Сети Петри / В.Е. Котов. – М.: Главная редакция физико-математической литературы, 1984. – 160 с.

102. Коваль А.П. Ділове спілкування: навч. посібник / А.П. Коваль. – К.: Либідь, 1992. – 280 с.

103. Криницкий Е. Транспортно-экспедиционное обслуживание населения: трудности перехода к рынку / Е. Криницкий // Автомобильный транспорт. – М. – Вып. 12. – 1996. – С. 2–4.

104. Куницька О.М. Підвищення ефективності роботи митного терміналу при виконанні міжнародних вантажних автомобільних перевезень / О.М. Куницька. – К.: НТУ. – 2006. – 19 с.

105. Лебідь І.Г. Обґрунтування системи перевезень з використанням терміналів передачі вантажних модулів / І.Г. Лебідь. – К.: НТУ, 1998. – 16 с.

106. Левин В.Ф. Повышение эффективности автомобильных междугородних перевозок грузов на основе использования маршрутных параметров / В.Ф. Левин. – М.: МАДИ, 1987. – 17 с.

107. Левченко О. Розвиток транспортно-експедиційної діяльності в Україні: зб. наук. пр. Київ. ун-ту екон. і технол. тр-ту: сер. «Економіка і управління» / О. Левченко. – К.: КУЕТТ, 2005. – Вип. 7. – С. 93 – 97.

108. Лескин А.А. Сети Петри в моделировании и управлении / А.А. Лескин, П.А. Мальцев, А.М. Спиридонов. – Л.: Наука, 1989. – 133 с.

109. Лесов Ю.И. Перевозки товаров народного потребления автомобильным транспортом / Ю.И. Лесов, И.И. Иткинд. – М.: Транспорт, 1977. – 144 с.

110. Лукинский В.С. Модели и методы теории логистики / Под общ. ред. В.С. Лукинского. – С.Пб: Питер, 2003. – 176 с.

111. Лукинский В.С. Модели и методы теории логистики / Под общ. ред. В.С. Лукинского. – С.Пб: Питер, 2007. – 448 с.

112. Мавриченко В. Развивать транспортную экспедицию / В. Мав­риченко // Ав­то­мобильный транспорт – Вып. 3. – 1994. – С. 10– 12.

113. Максимова Н.И. Совершенствование метода оперативного планирования своевременной доставки груза автотранспортом /
Н.И. Максимова. – М.: НИИАТ, 1989. – 19 с.

114. Малов Р.В. Автомобильный транспорт и защита окружающей среды / Р.В. Малов. – М.: Транспорт, 1994. – 200 с.

115. Мальцева М.В. Управление качеством транспортно-экспедиционного обслуживания внешнеторговых перевозок: автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. экон. наук / М.В. Мальцева. – М.: Гос. ун-т упр-ия, 2007. – 21 с.

116. Марченкова И. Эффективное прогнозирование спроса /
И. Марченкова. – Logistics&Management, 2007. – Вып. 5. – С. 14–20.

117. Миротин Л.Б. Транспортная логистика / Под общ. ред. Л.Б. Миротина. – М.: Экзамен, 2003. – 512 с.

118. Миротин Л. Проектирование доставки грузов: Транспортно-экспедиционное обеспечение производителей товаров и их потребителей на основе принципов логистики / Л. Миротин, К. Мадалиев, Ташбаев Ы. – РИСК. – 1996. – Вып. 6–7. – С. 60–65.

119. Миротин Л. Транспортно-экспедиционное обслуживание: слагаемые качества / Л. Миротин, К. Мадалиев, Ы. Ташбаев. – РИСК. – 1996. – Вып. 4–5. – С. 35–38.

120. Миротин Л.Б. Интегрированная логистика накопитель-
но-распределительных комплексов (склады, транспортные узлы, терминалы): учебник для транспортных вузов / Л.Б. Миротин. – М.: Экзамен, 2003 – 445 с.

121. Миротин Л.Б. Логистика, технология, проектирование складов, транспортных узлов и терминалов / Л.Б. Миротин, А.В. Буль­ба, В.А. Демин. – Р.н.Д.: Феникс, 2009. – 408 с.

122. Миротин Л.Б. Эффективность логистического управления: Учебник для ВУЗов / Под общ. ред. Л.Б. Миротина. – М.: Экзамен, 2004. – 448 с.

123. Нагорний Є.В. Основи транспортно-експедиційного обслуговування підприємств, організацій та населення: навч. посіб. / Є.В. Нагорний, Г.Л. Рибанов, Н.Ю. Черниш. – Х.: ХНАДУ, 2002. – 106 с.

124. Нагорний Є.В. Оптимізація параметрів каналів доставки тарно-штучних вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні / Є.В. Нагорний, О.О. Скорік // Вестник ХНАДУ: сб. научн. тр. – Вып. 28. – 2005. – С. 67–70.

125. Нагорный Е.В. Современное состояние украинского рынка транспортно-экспедиционных услуг и пути его реформирования / Е.В. Нагонрый // Вестник ХНАДУ: сб. науч. тр. – Вып. 23. – 2003. –
С. 39–42.

126. Нагорный Е.В. Определение нестационарности спроса // Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. / Е.В. Нагорный, В.С. Наумов, Т.В. Столяр. – Вып. 15. – 2004. – С. 63–65.

127. Наумов В.С. Анализ влияния параметров потока заявок на рациональную структуру автопарка / В.С. Наумов // Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. – Вып. 17. – 2005. – С. 70–74.

128. Наумов В.С. Области применения показателей эффективности транспортно-экспедиционного обслуживания / В.С. Наумов // Сучасні нау­кові досягнення: зб. матер. всеукр. наук.-практ. конф. – Миколаїв: НУК, 2008. – Т. 3. – С. 165–168.

129. Наумов В.С. Оценка влияния параметров потока заявок на вероятность отказа при транспортно-экспедиционном обслуживании / В.С. Наумов // Материалы V Международной научной практической конференции «Настоящие исследования – 2009». – София:
«Бял ГРАД-БГ» ООД, 2009. – Т. 4. – С. 6–9.

130. Наумов В.С. Оценка параметров спроса на транспортные услуги / В.С. Наумов // Оралдын Гылым Жаршысы (Уральский научный вестник): научн.-теор. и практ. журнал. – Уральск (Казахстан): ЖШС «Уралнаучкнига», 2009. – Вып. 1(16). – C. 5–10.

131. Наумов В.С. Оценка рисков при принятии решений на транспорте / В.С. Наумов // Дистрибуция и логистика. – Вып. 10. – 2007. – С. 28–31.

132. Наумов В.С. Принципиальная структура имитационной модели процесса транспортно-экспедиционного обслуживания /
В.С. Наумов // Вісник Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля: наук. журнал. – Луганськ, 2009. – Вип. 11(141). – С. 169–174.

133. Наумов В.С. Расчёт рациональной структуры автопарка для выполнения разовых заявок / В.С. Наумов // Вестник ХНАДУ: сб. науч. тр. –Вып. 28. – 2005. – С. 63–66.

134. Наумов В.С. Формирование рациональной структуры автопарка в условиях случайных характеристик потока заявок на перевозку грузов: дис. ... канд. техн. наук: специальности 05.22.01 «Транспортные ситемы» / В.С. Наумов. – Х., 2006. – 187 с.

135. Наумов В.С. Аналіз існуючих методів раціоналізації процесу доставки вантажів у міжнародному сполученні і основні напрямки їх удосконалення / В.С. Наумов, І.А. Бабич, В.С. Кокора // Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. – Вып. 21. – 2007. – С. 57–60.

136. Неруш Ю.М. Логистика / Ю.М. Неруш. – М.: Юнити-Дана, 2003. – 495 с.

137. Нечаев Г.И. Основы организации работы и управления транспортно-складскими комплексами / Г.И. Нечаев. – Луганск: ВУГУ, 1998. – 226 с.

138. Николайчук В.Е. Транспортно-складская логистика / В.Е. Ни­колайчук. – М.: «Дашков и Ко», 2007. – 452 с.

139. Новосёлов А.А. Основные понятия теории риска / Лекция для студентов КГУ по теории риска. – http://anov.narod.ru/lectures.htm.

140. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования / И.П. Норенков. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 336 с.

141. Осадець С.С. Страхування: підручник / за ред. С.С. Осадця. – К. : КНЕУ, 1998. – 526 с.

142. Оуэн Г. Теория игр / Г. Оуэн. – М.: Изд-во «Мир», 1971. – 232 с.

143. Перепон В.Π. Организация перевозок грузов / В.Π. Перепон. – М.: Маршрут, 2003. – 614 с.

144. Петров І.М. Агентування морських судів: теорія і практика: навч. посіб. / І.М. Петров, В.А. Виговський. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2005. – 496 с.

145. Печерский С.Л. Теория игр для экономистов. Вводный курс / С.Л. Печерский, А.А. Беляева. – С.Пб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2001. – 342 с.

146. Пиньковецкий С.У. К вопросу о методологии сравнения различных форм организации транспортно-экспедиционного обслуживания / С.У. Пиньковецкий // Совершенствование транспортно-экспедиционного обслуживания народного хозяйства: сб. научн. тр. – М.: НИИАТ, 1980. – С. 107–119.

147. Пиньковецкий С.У. Организация работы автотранспорта в транспортных узлах / С.У. Пиньковецкий, В.И. Шишков, В.А. Батаев. – М.: Транспорт, 1986. – 207 с.

148. Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем: пер. с англ. / Питерсон Дж. – М.: Мир, 1984. – 264 с.

149. Плужников К.И. Транспортное экспедирование / К.И. Плуж­ников. – М.: РосКонсульт, 1999. – 576 с.

150. Повітряний кодекс України // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступа : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/3167-12 – 14.05.93 р.

151. Повороженко В.В. Основы взаимодействия железных дорог с другими видами транспорта / под ред. В.В. Повороженко. – М.: Транспорт, 1972. – 300 с.

152. Повороженко В.В. Формы транспортно-экспедиционной деятельности в СССР и за рубежом / Повороженко В.В // Вопросы совершенствования транспортно-экспедиционного обслуживания в СССР: матер. науч.-техн. сетевого совещания в БИИЖТ. – Минск: Изд-во Мин-ва высш., средн. спец. и проф. образования БССР, 1963. – С. 5–17.

153. Пономарьова Н.В. Прогнозування вантажопотоків на наземних видах транспорту у міжнародному сполученні: автореф. дис. к.т.н. / Н.В. Пономарьова. – Х.: ХНАДУ. – 2007. – 20 с.

154. Приходько А.П. Выбор эффективных автотранспортных средств для перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузив / А.П. Приходько. – М.: МАДИ. – 1992. – 19 с.

155. Радаева В.Я. К вопросу о понятийном аппарате транспортной экспедиции / В.Я. Радаева, С.У. Пиньковецкий // Совершенствование транспортно-экспедиционного обслуживания народного хозяйства: сб. научн. тр. – М.: НИИАТ, 1980. – С. 28–36.

156. Развитие технологии параллельного программирования на базе формализма сетей Петри // Итоговый отчет о выполнении научного проекта. – Владивосток: Институт Автоматики и Процессов Управления ДВО РАН, 2004. – 71 с.

157. Раскевич И.О. Транспортно-экспедиционное сопровождение логистических цепей поставок грузов / И.О. Раскевич // Логистика: проблемы и решения. – Вып. 3. – 2007. – С. 27–31.

158. Раскин Л.Г. Оценка параметров нестационарного процесса спроса / Л.Г. Раскин, П.Е. Пустовойтов // Вестник национального университета «ХПИ»: сб. науч. тр. – Х., 2003. – Вып. 6. – Т. 1. – С. 93–96.

159. Рафф М.И. Грузовые автомобильные перевозки / М.И. Рафф. – К.: Вища шк., 1975. – 288 с.

160. Ревуцкая Т.В. Партнерство перевозчика и экспедитора – миф или реальность? / Т.В. Ревуцкая // Логистика: проблемы и решения. – Вып. 2. – 2007. – С. 48–53.

161. Рекомендації Міністерства юстиції України «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації» // Офіційний сайт Міністерства юстиції України. –
Режим доступа : http://kobelyaky.just.gov.ua/info/45/

162. Рилов С.І. Зовнішньоторговельні операції морського транспорту / С.І. Рилов, А.А. Мімха, П.М. Березів. – М.: Транспорт, 1996. – 206 с.

163. Саюн А.О. Основні напрямки розвитку конкуренції транспортно-експедиційних підприємств на ринку транспортних послуг // Економіка: проблеми теорії та практики / А.О. Саюн. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – Вип. 212 (в 6 т.). – Том 3. – С. 851–859.

164. Саюн А.О. Розробка моделі стратегічного вибору транспортно-експедиційного підприємства / А.О. Саюн // Формування ринкових відносин в Україні. – Вип. 5. – 2006. – С. 15–17.

165. Саюн А.О. Узагальнена модель функціонування транспортно-експедиційного підприємства в полі ринкових відносин сфери транспортних послуг / А.О. Саюн // Формування ринкових відносин в Україні. – Вип. 4. – 2006. – С. 94–98.

166. Семенов В.Ф. Екологічний менеджмент / В.Ф. Семенов, О.Л. Михайлик. – К.: Центр навч. літ-ри, 2004. – 516 с.

167. Сергеев В.И. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. и научн. ред. проф. В.И. Сергеева. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 976 с.

168. Ситник М.Д. Транспортно-экспедиционное дело в некоторых зарубежных странах / М.Д. Ситник. – М.: ЦИНТИПЖТ, 1964. – 47 с.

169. Сич Є. Формування транспортно-експедиційних послуг логістичного центру / Є. Сич, О. Кірюхіна // Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту: серія «Економіка і управління». – К.: КУЕТТ, 2005. – Вип. 7. – С. 19–27.

170. Скурихин В.И. Математическое моделирование / В.И. Ску­рихин, В.Б. Шифрин, В.В. Дубровский .– К.: Техника, 1983. – 270 с.

171. Смєхов О.О. Маркетинговые модели транспортного рынка / О.О. Смєхов. – М.: Транспорт, 1998. – 20 с.

172. Співаковський С.В. Маркетингове забезпечення послуг міжнародного експедирування в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук / С.В. Співаковський. – К.: Європейськ. ун-т, 2005. – 20 с.

173. Статут залізниць України Цивільний кодекс України // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступа : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/457-98-%D0%BF– 25.12.02 р.

174. Сток Джеймс Р. Стратегическое управление логистикой / Сток Джеймс Р., Ламберт Дуглас М. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 797 с.

175. Сханова С.Э. Транспортно-экспедиционное обслуживание / С.Э. Сханова, О.В. Попова, А.Э. Горев. – М.: Академия, 2005. –
432 с.

176. Тульчинский Л.И. Транспортно-экспедиционный финансовый план (предприятия объединения транспортно-экспедицион­ного обслуживания населения) / Л.И. Тульчинский, А.В. Маркин,
Т.Е. Брунштейн, А.Н. Миронов. – М.: Транспорт, 1986. – 128 с.

177. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок / Д. Уотерс. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 503 с.

178. Федотов А.В. Рациональная организация грузовых автомобильных перевозок с учетом сложности труда водителей и их квалификации / А.В. Федотов. – М.: МАДИ. – 1992. – 16 с.

179. Флорова А.Т. Совершенствование системы транспортно-экспедиционного обслуживания в крупных транспортных центрах: автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. экон. наук / А.Т. Флорова. – М.: Моск. автомоб.-дор. ин-т, 1991. – 18 с.

180. Харисон А. Управление логистикой: Разработка стратегий логистических операцій / А. Харисон, Ван Хоук Р. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Брук, 2007. – 368 с.

181. Харисон А. Управление логистикой: Разработка логистических операций / А. Харисон. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 218 с.

182. Хастингс Н. Справочник по статистическим распределениям: пер. с англ. / Н. Хастингс, Дж. Пикок. – М.: Статистика, 1980. – 95 с.

183. Хейвуд Брайан Дж. Аутсорсинг: В поисках конкурентных преимуществ / Хейвуд Брайан Дж. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 176 с.

184. Ходош М.С. Грузовые автомобильные перевозки / М.С. Хо­дош. – М.: Транспорт, 1980. – 270 с.

185. Хэндфилд Роберт Б. Реорганизация цепей поставок. Создание интегрированных систем формирования ценности / Хэндфилд Роберт Б., Николс-мл. Эрнест Л. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 416 с.

186. Цивільний кодекс України // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступа : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ 435-15 – 19.01.12 р.

187. Ченцов К.П. Транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий и организаций / К.П. Ченцов. – К.: Техника, 1979. – 143 с.

188. Чудаков А.Д. Логистика / А.Д. Чудаков. – М.: Издательство РДЛ, 2001. – 480 с.

189. Шапиро Дж. Моделирование цепи поставок / Дж. Шапиро. – С.Пб: Питер, 2006. – 720 с.

190. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем: искусство и наука / Р. Шеннон. – М.: Мир, 1978. – 424 с.

191. Широкова Е.Г. Повышение эффективности и качества перевозок бытовых грузов на основе анализа моделей стохастических процессов / Е.Г. Широкова. – М.: МАДИ. – 1983. – 19 с.

192. Шишков В.И. Совершенствование транспортно-экспеди­ци­онного обслуживания предприятий / В.И. Шишков, С.У. Пиньковецкий. – М.: Транспорт, 1977. – 61 с.

193. Шишков В.И. Экспедиционное обслуживание предприятий и организаций автомобильным транспортом / В.И. Шишков, С.У. Пинь­ковецкий, Ю.В. Калашников. – М.: Транспорт, 1982. – 222 с.

194. Шолохов В. Транспорт в цепях поставок / В. Шолохов // Прикладная логистика. – Вып. 7. – 2007. – С. 34–38.

195. Штанов В.Ф. Рекомендации по изучению спроса на транспортно-бытовые услуги / В.Ф. Штанов, И.М. Гойхман, В.М. Мироненко, Р.А. Старостина. – К.: Мин-во тр-та УССР, 1989. – 31 с.

196. Шутко С. Транспортная экспедиция и рынок / С. Шутко // Автомобильный транспорт. – Вып. 1–2. – 1994. – С. 14–17.

197. Щербина Р.С. Розробка методів організації транспортно-експедиційного обслуговування залізниць: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. техн. наук / Р.С. Щербина. – Х.: Харк. нац. акад. міськ. господарства, 2007. – 17 с.

198. Яндієв С.О. Логістика в керуванні господарськими підприємствами (на прикладі транспортно-експедиторських компаній): автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук / С.О. Яндієв. – Одеса: Одеськ. держ. екон. ун-т, 1998. – 17 с.


 

  Додаток А
Предыдущая статья:Облік транспортної роботи Следующая статья:ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ
page speed (0.2789 sec, direct)