Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Метрология, Стандартизация и Сертификация

Облік вибуття основних засобів за англо-американської системи.  Просмотрен 119

 1. Облік вибуття основних засобів за західноєвропейської системи.
 2. Суть та склад короткострокових зобов'язань, їх оцінка і порядок відображення в балансі.
 3. Облік повернення товарів та купівельних знижок при розрахунках з постач-ми (англо-америк. система).
 4. Методика обліку комерційних та розрахункових знижок при розрахунках з постачальниками в західноєвропейських країнах.
 5. Облік короткострокових зобов'язань по авансах одержаних, дивідендах та частині довгострокового боргу.
 6. Види зобов'язань по заробітній штаті, система рахунків для обліку зарплати і розрахунків по ній.
 7. Облік нарахування, утримань і виплати заробітної плати.
 8. Облік обов'язкових нарахувань на фонд оплати праці, які підлягають сплаті роботодавцем.
 9. Облік конвертації довгострокових облігацій, випущених з дисконтом, в прості акції компанії.
 10. Облік конвертації довгострокових облігацій, випущених з премією, в прості акції компанії.
 11. Облік довгострокових зобов’язань, що виникають за фінансової оренди (лізингу).
 12. Складові власного капіталу, рахунки для їх обліку та порядок відображення в балансі.

Вибуття основних засобів відбувається здебільшого в результаті їх ліквідації внаслідок зносу або реалізації. За МСБО № 16 результати вибуття основних засобів повинні відображатися на фінансових результатах діяльності підприємства – в розділі інших або надзвичайних результатів. Прибутки чи збитки від ліквідації або реалізації основних засобів визначаються як різниця між чистими надходженнями та залишковою вартістю об’єктів основних засобів. Це міжнародний стандарт. Проте техніка відображення в обліку операцій, пов’язаних з вибуттям основних засобів, в різних країнах може бути різна. Покажемо це за англо – американською системою на прикладі США. Приклад №1. Фірма реалізувала верстат, первісна вартість якого 12000 дол. , нарахована амортизація – 4000 дол. Договірна ціна реалізації становить – 7000 дол.: Дт “Рахунки до одержання” – 7000; Дт “Амортизація устаткування” – 4000; Дт “Збитки від вибуття основних засобів” – 1000; Кт “Устаткування” – 12000. Приклад №2. Ті ж самі вихідні дані, окрім договірної ціни. Ціна реалізації становить – 10000 дол.: Дт “ Рахунки до одержання” – 10000; Дт “Амортизація устаткування” – 4000; Кт “Прибутки від вибуття основних засобів” – 2000; Кт “Устаткування” – 12000. Приклад №3. Списано верстат, первісна вартість якого 12000 дол. , нарахована амортизація - 12000 дол. : Дт “Амортизація устаткування” – 12000; Кт “Устаткування” – 12000. Розглянуті методики відображення вибуття основних засобів однакові для різних напрямків вибуття (ліквідація , реалізація) для всіх підприємств , незалежно від форм власності та господарювання.

Предыдущая статья:Облік надходження основних засобів за відсутності та наявності ПДВ. Следующая статья:Облік вибуття основних засобів за західноєвропейської системи.
page speed (0.0306 sec, direct)