Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Химия

Встановіть відповідність.  Просмотрен 215

10. (1 б) Приведіть у відповідність колонки:

 

Реагенти Продукти реакції
А. NO2 + H2O → 1.HNO3
Б. NO2 + H2O + О2 2. HNO2
  3. HNO2 + HNO3

 

  1. (1 б) Приведіть у відповідність колонки:
Реагенти Продукти реакції
А. NaNO3 1.Me2On + NO2 + O2
Б. Mg(NO3) 2 2. Me + N2O + O2
B. Cu(NO3) 2 3. Mе + NO2 + O2
  4. Me(NO2) 2+ O2

 

Встановіть послідовність:

  1. (1 б) Розмістіть формули речовин у порядку зростання ступеня окиснення атома Нітрогену в них:

А. NO2

Б. NO

В. NaNO2

Г. НNO3

13. (2 б) Перетворіть напівсхеми на рівняння та розмістіть їх у порядку зростання суми коефіцієнтів:

А. NH4NO2

Б. (NH4)2SO4 + NaOH →

В. NH4Cl →

Г. NH3 + O2Pt

14. (1 б) Установіть послідовність перетворення речовин у ланцюжку перетворень від нітроген(ІV)оксиду до срібла:

А. NO2

Б. AgNO3

В. Ag

Г. HNO3

 

Бланк відповідей:

А Б В Г
Х    
Х   
Х   
Х    
Х   
Х
Х
Х
Х

9.Сa(NO3)2→ Сa(NO2)2 + O2

 

2O-2 - 4e → O20 4 1

N+5 + 2e → N+3 2 2

А
Б

10.

А
Б  
В.  

11.

Б
В  
А  
Г  

12.

13.
В
А  
Б  
Г  

 

А
Г  
Б  
В  

 

 

 

13. А. NH4NO2 → N2↑ + 2H2O (4)

Б. (NH4)2SO4 +2 NaOH → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O (8)

В. NH4Cl → NH3↑ + НCl↑ (3)

Pt

Г. 4NH3 + 5O2 = 4NO↑ + 6H2O (19)

 

Предыдущая статья:Оберіть одну правильну відповідь. Следующая статья:Опис робочого місця
page speed (0.0206 sec, direct)