Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Химия

Встановіть відповідність.  Просмотрен 277

10. (1 б) Приведіть у відповідність колонки:

Окиснення амоніаку Продукти реакції
А. горіння в кисні 1. N2 + H2O
Б. каталітичне окиснення 2. NO2 + H2O
  3. NO + H2O

 

11. (1 б) Приведіть у відповідність колонки:

Реагенти Продукти реакції
А. Сu + HNO3 конц 1.Сu(NO3)2 + N2O3 + H2O
Б. Сu + HNO3 розв 2. Сu(NO3)2 + NO + H2O
  3. Сu(NO3)2 + NO2 + H2O

Встановіть послідовність:

  1. (1 б) Розмістіть формули речовин у порядку зростання ступеня окиснення атома Нітрогену в них:

А. КNO3

Б. HNO2

В. NO2

Г. N2O

13. (2 б) Перетворіть напівсхеми на рівняння та розмістіть їх у порядку зростання суми коефіцієнтів:

А. NH4NO3

Б. NH4Cl + Ba(OH)2

В. NH4Cl →

Г. NH3 + O2

14. (1 б) Установіть послідовність перетворення речовин у ланцюжку перетворень від амоній нітриту до амоній хлориду:

А. NH4Cl

Б. NH3

В. NH4NO2

Г. N2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк відповідей:

  А Б В Г
  Х   
    Х  
Х    
      Х
Х    
    Х  
  Х   
Х    
      Х

9)2Mg(NO3)2→ 2MgO+ 4NO2↑ + O2

      
     


2O-2 - 4e → O20 4 1

N+5 + 1e → N+4 1 4

А
Б

10.

А
Б  

11.

Г
Б  
В  
А  

12.

13.
В
А  
Б  
Г  

 

В
Г  
Б  
А  

 

13) А. NH4NO3 → N2O + 2Н2О (4)

Б. 2NH4Cl + Ba(OH)2 → ВаСl2 + 2NH3 + 2H2O (8)

В. NH4Cl → NH3↑ + НCl↑ (3)

Г. 4NH3 + 3О2 = 2N2↑ + 6Н2О (15)

 

Предыдущая статья:Нітроген та його сполуки Следующая статья:Оберіть одну правильну відповідь.
page speed (0.0167 sec, direct)