Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Математика

Варіант 1, 1. а) б) в) г) д) інша відповідь. 2. а) ; б) ; в) ; г) ;..  Просмотрен 240

1.
а) б) в) г) д) інша відповідь.

2.
а) ; б) ; в) ; г) ; д) інша відповідь.

3. Якщо то …
а) ; б) ; в) ; г) ; д) інша відповідь.

4. Відстань між двома містами вантажний автомобіль проїжджає за 6 год, а легковий автомобіль – за 5 год. Знайди відстань між містами, якщо швидкість легкового автомобіля на 10 км/год більша, ніж швидкість вантажного.
Яке з рівнянь а) – г) відповідає умові задачі, якщо через x км позначено відстань між містами?
а) ; б) ; в) ; г) ; д) інша відповідь.

5. Якщо значення аргументу -1, то функція набуває значення:
а) 0 ; б) 4 ; в) -6 ; г) -7 ; д) інша відповідь.

6. На якому з малюнків а) - г) зображено графік функції ?
а) б) в) г)

7.
а) ; б) ; в) ; г) ; д) інша відповідь.

8.
а) ; б) ; в) - ; г) ; д) інша відповідь.

9.
а) ; б) ; в) ; г) ; д) інша відповідь.

10.


а) ; б) ; в) ; г) ; д) інша відповідь.

11.
а) ; б) ; в) ; г) д) інша відповідь.

12.
а) ; б) ; в) ; г) ; д) інша відповідь.

13.
а) ; б) ; в) ; г) ; д) інша відповідь.

14. Дано систему рівнянь Якщо всі члени другого рівняння помножити на (- 3 ) і почленно додати до першого рівняння, то дістанемо:
а) ; б) ; в) ; г) ; д) інша відповідь.

15. За 4 год за течією і 3 год проти течії теплохід пройшов 195 км, а за 2 год проти течії і 5 год за течією проходить 200 км. Знайди швидкість теплохода за течією і проти течії.
Яка з систем рівнянь а) - г) відповідає умові задачі, якщо швидкість теплохода за течією позначено через x км/год, а проти - через y км/год?
а) ; б) ; в) ; г)

16. Вираз має зміст при всіх значеннях змінної a, крім:
а) a = 0 ; б) a = - 2 ; в) a = 3 ; г) a =- 2 і a = 3 ; д) інша відповідь.

17. Частка числа a і різниці чисел b і c записується у вигляді виразу:
а) a – b: c; б) a:( b – c ) ; в) (a – b): c ; г) (b – c): a ; д) інша відповідь.

18. Селяни мають засіяти поле за15 днів. Але вони засівали щодня на 20 га більше, ніж планували, тому за 3 дні до строку залишилося засіяти 60 га. Знайди площу поля, яку повинні засіяти селяни.
Яке з рівнянь а) – г) відповідає умові задачі, якщо площу поля, яку слід було засіяти, позначено через x га ?
а) ; б) ; в) ; г) ;

19.

Графіки функцій і перетинаються в точці …
а) ; б) ; в) ; г) ; д) інша відповідь

20. Відстань між пунктами A і B дорівнює 100 км. З пункту A виїхав велосипедист зі швидкістю 20 км/год. Відстань від пункту B до велосипедиста – s км, час руху - t год. Якою формулою виражається залежність s від t ?
а) ; б) ; в) ; г) ;

21.
а) - ; б) ; в) ; г) - ; д) інша відповідь.

22.
а) ; б) ; в) ; г) .

 

23.
а) ; б) ; в) ; г)

24. Кутовий коефіцієнт прямої, зображеної на малюнку, дорівнює …
а) 2 ; б) 3 ; в) -2 ; г) ;
25. На двох полицях є 180 книжок. Якщо з першої полиці перенести книжок на другу, то на другій полиці буде в два рази більше книжок, ніж на першій. Скільки книжок було на кожній полиці?
Яка з систем рівнянь а) - г) відповідає умові задачі, якщо кількість книжок на першій полиці позначено через x , а на другій – через y?
а) б) в)
г) д) інша відповідь.

 

7 клас

Алгебра

Тест. Підсумковий

Предыдущая статья:A real-life drama Следующая статья:Варіант 2, 1. а) б) в) г) 2. а) ; б) ; в) ; г) ; д) інша відповідь. ..
page speed (0.0637 sec, direct)