Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Экономика

Завдання 26, Завдання 24 В умовах приватної економіки закритого типу фактичний..  Просмотрен 878

Завдання 24

В умовах приватної економіки закритого типу фактичний ВВП =1200 грн. сукупні видатки=900 грн. Обчислити незаплановані інвестиції в товарні запаси.

I=BBП – E=1200-900=300

 

Завдання 25

За умов приватної економіки закритого типу споживання = 750 грн. заощадження = 250 (S) грн, незаплановані інвестиції = -150 грн. Чому дорівнює рівноважний ВВП?

I=-150грн., S=I*1 250=I-150 I=400., ВВП= 750+400=1150

 

Завдання 26

У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: Y=1000грн. G=160грн., T=150грн., I=279грн.,

Обчислити приватні заощадження.

S=Y-T-C; Y=C+I+G; C=Y-T-C; C=1000-279 – 160=561 S=1000-150 – 561=289

Завдання 27.

У змішаній рівноважній економіці закритого

типу маємо умови: Y=1000 грн., =50 грн., с’=0,7, Т=100. Обчислити приватні заощадження

S=Y-T-C; C=c’(Y-T)+ =50+0,7*(1000-100)=680

S=1000-100-680=220

Завдання 28.

У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: Y=1000грн. C=750грн. TA=200 грн.TR=80грн. G=115грн. Чому дорівнюють інвестиції?

I=(Y-T-C)+(T-G) або I=Y-C-G

T=TA-TR=200-80=120

I=(1000-120-750)+(120-115)=130+5=135

Завдання 29.

У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: приватні заощадження=100 грн., І=90грн. Чому дорівнюють державні заощадження?

І-S(приватні) +S(державні);

S(д) = I-S(п) = 90 - 100 = -10

Завдання 30.

У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: У=1000грн. І=120грн. С=700грн., державні заощадження=-20грн.

Чому дорівнюють чисті податки?

Y-T-C+S(д)=1; T=Y-C-1+ S(д)=1000-700-120-20=160

Завдання 31.

Маємо умови: Yb=1000грн., t=0,2; c=0,75. Уряд збільшив державні закупівлі на 50 грн.(дG), а ціни зросли на 4%(Р).

Чому дорівнює приріст реального ВВП?

Ме=1/1-с(1-t)=1/1-0,75*0,8=2,5;

∆Y=Yb+∆G*Me/P-Yb=1000+2,5*50/1.04-1000=81.7

Завдання 32.

Маємо умови: t=0.2; с=0.8. Уряд збільшив державні закупівлі на 50грн. (дТ) за стабільних цін. Чому дорівнює приріст реального ВВП?

Мt=c/1-c(1-t)=0.8//1-0.8*0.8=2; ∆Y=∆T*Mt; ∆Y=40*2=88

Завдання 33.

Маємо умови: с=0.75; t=0.2. Уряд збільшив чисті податки на 30(∆Т)грн. за стабільних цін. На скільки потрібно збільшити державні закупівлі , щоб відновити попереднє значення ВВП? Mt=1.875; Me=2.5; ∆Y=30*1.875=56.25;

∆G=∆Y/Me=56.25/2.5=22.5

Завдання 34.

Державні закупівлі і чисті податки збільшилися на 20 грн. (∆G i ∆T), s=0.25; t=0.2. Чому дорівнює мультиплікатор збалансованого бюджету?

Mb=Me-Mt=∆Y/∆B; Mt=0.75/1-0.75*0.8=1.875; Mt=1/1-0.75*0.8=2.5; Mb =2.5-1.875=0.6

Завдання 35

В умовах неповної зайнятості державні закупівлі збільшились на 20грн.( ∆G), а чисті податки на 10 грн.(∆T)

С=0ю8ж t=0.25; i=0. Чому дорівнює приріст реального ВВП?

∆Y=∆G*Me-∆T*Mt; ∆Y=20*1/1-0.8*0.25-10*0.8/1-0.8*0.25=100/2-40/2=30

Завдання 36.

Реальний ВВП збільшився на 30 грн.( ∆Y), автоматичні чисті податки на 6грн.( ∆T); s=0.2. Чому дорівнює складний мультиплікатор видатків у закритій економіці?

C=1-0.2=0.8; t=∆T/∆Y=6/30=0.2; Me=1/1-0.8*0.8=2.8

Завдання 37.

Yb=1000грн., с=0.8; t=0.2. Внаслідок зменшення державних закупівель мультиплікативне скорочення реального ВВП становило 50 грн., а ціни знизились на 4%. На яку величину зменшилися державні закупівлі?

Me=1/1-c(1-t);Me=1/1-0.8(1-0.2)=2.8;∆Y=Yb+∆E*Me/p-Yb;

∆Y+Yb = Yb+∆E*ME/P; P(∆Y+Yb) = Yb+∆E+Me; P=1-0.004=0.96;

∆E = P(∆Y+Yb)-Yb/Me=0.96* (-50+1000)-1000/2.8=31.4

????Завдання 38.

C=0.8; t=0.25, Yb=1000грн. Уряд передбачає збільшити реальний ВВП на 100грн.( ∆Y), внаслідок чого ціни зростуть на 4%(Р).

На яку величину він має зменшити чисті податки, щоб досягти поставленої мети?

100=1000+2∆T/1.04-1000; 104=1000=2∆T-1040;

104=2∆T-40; 2∆T=144; ∆T=72

Завдання №39

с = 0.75; t =0,2. Згідно з прогнозом, в умовах неповної зайнятості інвестиції зростуть на 50 грн(дЕ)., Р=1,0. чому дорівнює ефект гальмування реального ВВП, викликаний автоматичними чистими податками?

∆ Ya=∆E(1/1-c-1/1-c (1-t))=50(1/1-0.75-1/1-0.75(1-0.2)) =50(4-2.5)=50*1.5=75

 

Завдання №40

 

Y=800 грн.; Yp =1000грн.; t’ = 0.2; G =170 грн. Чому дорівнює циклічне сальдо?

(BSc) = BS-BSp

BS=Y*t’-G=800*0.2-170= -10;

G=1000*0.2-170=30;

BSc =BS-BSp= -10-30=-40;

Завдання №43

У базовому періоді Y=1200грн., а грошовий попит =200(М1) грн. В аналітичному дохід збільшився на 5%(∆Y), а швидкість обертання грошей не змінилась. Чому дорівнює попит на гроші в аналізованому періоді?

М1=Y/V; V=Y/M1=1200/200=6; M2=1260/6=210.

Завдання №47

У базовому році n = 10% грн.., ціна облігації = 20 грн.н. В аналізованому році ціна на облігації збільшилась на 5%(∆М), а еластичність ціни на облігації за попитом = 0,4(Е). Чому дорівнює рівноважна відсоткова ставка в аналізованому році?

n=ВД/ЦО; ВД - відсотковий дохід; ЦО – ціна облігації;

ВД=20*0,1=2%; ∆%ЦО=5*0,4=2%; ЦО=20*1,02=20,4; n=2/20,4*100=9,8

Завдання №49

Попит і пропозиція на грошовому ринку дорівнюють відповідно 226 і 200 грн.; rr = 0.2; cr =0.3. На яку величину потрібно початково збільшити грошову базу, щоб урівноважити грошовий ринок без зміни відсоткової ставки?

∆М=226-200=26; ∆Н=∆М/Мm; Мm=1+cr/cr+rr; Мm=1+0.3/0.3+0.2=1.3/0.5=2.6; ∆Н=26/2.6=10

Завдання 50

У базовому році вартість ринкового кошика в Україні дорівнювала 1000 грн., а в США - 500 дол. В аналізованому році інфляція в Україні = 20%, а в США - 4%. Чому дорівнює курс гривні в формі прямого котирування згідно з паритетом купівельної спроможності?

Розв’язок

С=Рn/Р1=1000*1.2/500*1.04=2.3

????Завдання 51

Маємо умови: с=0,8; t=0,25; q=0,2. Чому дорівнює мультиплікатор видатків у відкритій економіці?

?????Завдання 52

Маємо умови: с=0,75, t=0,2, q=0.15, P=1.0 Експорт збільшився на 30 грн., а імпорт – на 10 грн. Чому дорівнює приріст ВВП?

 

????Завдання 53

Сальдо СА= - 100 грн., сальдо КА= +85, сальдо статті “Помилки та упущення” = + 5 грн. На скільки зменшаться резервні активи, щоб урівноважити платіжний баланс?

 

???Завдання 54

Маємо умови (грн.): Y = 1000, C = 560, T = 200, I = 250, BS = - 10. Чому дорівнює чистий експорт в рівноважній економіці?

 

Завдання 55

Маємо умови: c= 0.75, t= 0.2, q = 0.15, P = 1.0 Державні закупівлі збільшилися на 40 грн.(ΔG). Чому дорівнюють витрати приросту ВВП під впливом імпортних закупівель?

Мев=1/(1 – с(1-t)) +q=1/(1-0.75(1-0.2))+ 0.15=1.8;

ΔYв = ΔG*Me= 40*1.8=72грн.

Мез 1/1 – с(1-t)=1/1-0.75(1-0.2)=2.5;

ΔYз=40*2.5=100грн ; ΔY= ΔYз- ΔYв = 100-72=28

 

Предыдущая статья:Хронический гломерулонефрит. Следующая статья:РЕЖИССЕРСКАЯ ШКОЛА ТОВСТОНОГОВА
page speed (0.0457 sec, direct)