Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Строительство

Визначення довжини мостового переходу  Просмотрен 214

При проектуванні мостового переходу необхідно знати відстань між двома початковими|вихідними| пунктами переходу, розміщеними| на протилежних берегах в незатоплюваних місцях|місце-милях|. Це відстань, називається довжиною мостового пере­ходу|, використовується для аналітичної прив'язки проекту мосто­вих| споруд|споруджень| до початкових|вихідних| пунктів і пікетажу траси.

Точність вимірювання|виміру| в натурі довжини L мостового переходу визначається необхідною точністю побудови|шикування| моста. Як відомо, загальна|спільна| довжина моста (рисунок 2) визначається:

(2.1)


де — розрахункова довжина прольотної будови|споруди|, | — відстань між осями опорних частин|часток| суміжних прольотних будов|споруд|, відстань від осей опорних частин|часток| до шафових стінок берегових засад|підвалин|, п — число прольотів моста.

Розрахуємо необхідну точність вимірювання|виміру| довжини мостового переходу залежно від необхідної точності дотримання величин l, р і q.

При незалежному порядку|ладі| відкладення цих величин

(2.2)де — допустима помилка розбиття|розбивки| опор і монтажу прольотної будови|споруди| (для складних по конструкції мостів згідно СНіП приймають |, для простих мостів ), що допускається, | — поздовжня помилка взаємного положення|становища| двох суміжних опорних частин|часток|. Оскільки|тому що| опорні частини|частки| розбивають від центру мостової опори і помилка установки кожної з них допускається 5 мм, то можна прийняти см; | — помилка відкладення відстаней q (5 мм).

Отже

або

(2.3)

 


 

Рисунок 6 - Довжина мостового переходу

Для мостів з приблизно рівними довжинами прольотів

або (2.4)

(2.5)

Для мого варіанту при середній довжині прольоту l=50 м|м-коду|; п=13| (L=| 650 м згідно розв’язку оберненої геодезичної задачі для знаходження довжини лінії 1-2 з карти|м-кодів|); 1/T=1/10000 (міст складний) отримаємо|одержуватимемо| |3.12 см і | 1/20 800.

Найдоцільніше довжину мостового переходу вимірювати| світловіддалеміром|. При розташуванні моста на суходолі, в зимовий час по льоду|кризі| або за наявності тимчасового моста довжина переходу може бути виміряна|виміряти| шкаловими| стрічками або інварними дротами|. Вимірювання|виміри| по льоду|кризі| проводять по шта­тивах| або по обносках, що вморожують в лід|кригу|.

При використанні паралактичної полігонометрії базис розташовують по можливості посередині річки|ріки| (на острові, на льоду|кризі|), створюючи найбільш точну симетричну ланку (рисунок 7, а). В цьому випадку довжина лінії AB| = s визначається за формулою

(2.6)

і відносна похибка


(2.7)


На великих річках|ріках| для вимірювання|виміру| довжини мостового переходу застосовують складну ланку (рисунок 7, б). Тут довжина великого базису

визначається за допомогою допоміжної ромбічної ланки, в якій безпосередньо вимірюють|виміряють| базис b. Довжина мостового переходу AB| = s обчислюється за формулою

(2.8)

а відносна похибка

 

(2.9)

 

а — проста ромбічна ланка, б — складна ланка

Рисунок 7 - Визначення довжини мостового переходу методом коротко-базисної| полігонометрії

де | — середня квадратична похибка вимірювання|виміру| базису, — середня квадратична похибка вимірювання|виміру| паралактичних кутів|рогів,кутків| і |; середня| квадратична похибка вимірювання|виміру| паралактичного кута|рогу,кутка| |.

Для надійнішого визначення довжини мостового пере­ходу| такі ланки будують на двох беріегах і відстань s отримують| двічі, що служить хорошим|добрим| контролем і підвищує точ­ність| роботи. Як базис зазвичай|звично| використовують 24-| або 48-метрові прольоти, вимірювані інварним дротом.

Для прикладу|зразка| приймемо, що тb/b= 1/100000, b = 24 м|м-коди|, s=| 1200 м|м-кодів|, l= 300 м|м-кодів|, = 1", = 1,2". За формулою (2.9) знайдемо, що ms/s = 1/30 000.

Точність визначення відстані з двох берегів підвищиться приблизно в раз і складе в цьому випадку

що цілком|сповна| задовольняє вимогам точності визначення довжин мостових переходів.

При побудові|шикуванні| мостових геодезичних мереж|сітей| для розбивочних| робіт довжина переходу визначається з|із| обробки цих мереж|сітей|.

 

Предыдущая статья:ПЕНОПОЛИСТИРОЛ Следующая статья:Мостова розбивочна основа
page speed (0.227 sec, direct)