Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Метрология, Стандартизация и Сертификация

Що розуміють під поняттям «градус Тернера»?  Просмотрен 446

Завідувач кафедри ветеринарно-санітарної Курс – 4, загальний потік

Н.р.

1. Що розуміють під поняттям «градус Тернера»?

2. Для першого ґатунку молока допускається загальне бактеріальне обсіменіння:

3. Коров’яче молоко має злегка жовтуватий відтінок:

4. Масову частку білка у молоці визначають за допомогою:

5. Якщо виробник молочної сировини не може забезпечити передбачене чинними нормативними документами знезараження молока, отриманого від хворих корів, то його:

6. Ветеринарно-санітарна оцінка молока, отриманого від лактуючих корів за їх отруєння:

7. Ветеринарно-санітарна оцінка молока від хворих корів у разі некробактеріозу вимені:

8. Загальний об’єм проби молока для лабораторних досліджень на молпідприємствах має бути:

9. Якщо рожеве забарвлення вмістимого пробірки знебарвлюється за визначення граничної кислотності молока, то його кислотність становить:

10. Ветеринарно-санітарна оцінка молока від хворих на лістеріоз корів:

11. Згідно з ДСТУ 3662-97 ґатунок молока визначають за такими показниками:

12. Ветеринарно-санітарна оцінка молока, коли серопозитивні на лейкоз корови не відділені від загального гурту корів:

13. За маститу корів, зростають такі показники молока:

14. Ветеринарно-санітарна оцінка молока корів, реагуючих на туберкульоз із благополучного господарства:

15. Ветеринарно-санітарна оцінка молока корів з перевищеним вмістом важких металів (ртуті, міді, свинцю, кадмію тощо):

16. Перерахунок густини молока, якщо температури проби вище +20 °С,

здійснюють таким чином:

17. У разі додавання води до молока знижаються такі його показники:

18. Забарвлення молока в жовтий колір у разі додавання до нього 2 % розчину азотнокислого срібла свідчить про:

19. Згусток молока у разі додавання до нього 10 %-го розчину мастидину за негативної реакції на мастит має бути таким:

20. Ветеринарно-санітарна оцінка молока корів, отриманого від клінічно хворих на туберкульоз корів:

21. Показник титрованої кислотності молока характеризує таке визначення:

22. За ступенем чистоти молоко поділяють на таку кількість груп:

23. Згусток молока у разі додавання до нього 10 %-го розчину мастидину, за позитивної реакції на мастит має бути таким:

24. Дефекти смаку та запаху сметани спричиняються зміною таких її складових:

25. Крихка консистенція вершкового масла виникає за таких умов:

26. Плавлені сири належать до такої групи сирів:

27. Під час проведення ветеринарно-санітарної експертизи кисломолочного сиру визначають такі його лабораторні показники якості згідно з ГОСТ 3624-92:

28. Для діагностики маститу використовують такі препарати:

29. Ветеринарно-санітарна експертиза молока корів хворих та підозрілих на хворобу Ауєскі:

30. Кінцевим продуктом спиртового бродіння у молочній промисловості є:

31. У разі визначення вмісту кухонної солі у вершковому маслі до його витяжки додають:

32. Під час визначення кислотності кисломолочних продуктів титрометричним методом, застосовують такий індикатор:

33. У якісній сметані через кілька хвилин після опускання її в склянку з гарячою водою жир:

34. Величина титрованої кислотності свіжого молока корів є такою:

35. До біохімічних показників молока відносять такі:

36. На стійкість молока за його теплової обробки впливає:

37. Молочнокисле бродіння забезпечує такий компонент молока:

38. Якого кольору набуває забарвлення пробірки у разі постановки проби з розоловою кислотою за наявності соди в молоці:

39. Забарвлення вмісту пробірки в жовто-оранжевий, або оранжевий колір у разі визначення аміаку в молоці з реактивом Неслера свідчить про таке:

40.

Забарвлення пробірки з молоком у разі постановки проби з розоловою кислотою за відсутності соди в молоці набуває такого кольору:

41. Ветеринарно-санітарна оцінка молока, одержаного з часток вим'я, уражених клінічним маститом:

42. Кислий смак твердих сирів виникає в разі накопичення великої кількості:

43. Для визначення вмісту жиру у кисломолочних продуктах використовують таку кислоту:

44. Який індикатор застосовують у разі визначення кислотності сметани?

45. У разі наявності у сметані кисломолочного сиру він після опускання сметани в склянку з гарячою водою:

46. У разі зростання кількості жиру густина молока:

47. Під час переробки молока на молокопереробних заводах, його нормалізацію проводять до такої технологічної операції:

48. Титровану кислотність молока визначають у таких одиницях:

49. Ветеринарно-санітарна оцінка молока (вершків) від тварин, які негативно реагують на бруцельоз, з неблагополучного стада:

50. Груба і крихка консистенція кисломолочного сиру може бути спричинена таким фактором:

51. У разі згіркнення масла, збільшується концентрація такої кислоти:

52. Сировиною для плавленого сиру є:

53. Який спирт використовують у разі визначення вмісту жиру у кисломолочних продуктах?

54. Під час санітарної обробки доїльного обладнання, кислотну обробку проводять для:

55. Фосфатазна проба використовується в молочній промисловості як перевірка на:

56. Густина молока згідно з ДСТУ 3662-97 за температури +20 °С становить:

57. У разі збільшення в молоці кількості соматичних клітин, з додаванням 5 % димастину, утворюється:

58. Сутність метода визначення термостійкості молока за алкогольною пробою полягає у:

59. У разі підвищення масової частки жиру густина молока:

60. Кисломолочними називають продукти, які виготовляють шляхом:

61. У разі визначення вмісту кухонної солі у вершковому маслі витяжку з нього титрують таким реактивом:

62. Титрована кислотність молока це показник:

63. З метою визначення якості пастеризації молока проводять:

64. Густина свіжовидоєного молока дещо нижча, ніж охолодженого зумовлена такими факторами:

65. Для консервування середніх проб молока використовують такі консерванти:

66. Молоко корів відносять до:

67. Для визначення домішок соди в молоці використовують такі реакції:

68. Молоко, яке отримане від корів в неблагополучному господарстві, щодо інфекційних хвороб і дозволеного до використання в їжу державними установами ветеринарної медицини, необхідно піддати такій обробці:

69. Молоко, отримане від клінічно хворих на туберкульоз корів:

70. Групу чистоти молока встановлюють за:

71. Назвіть харчовий продукт на основі суміші рослинних та молочних жирів:

72. До кисломолочних продуктів з високим вмістом білку належать:

73. Вкажіть норму титрованої кислотності сметани:

74. Одним з провідних показників зрілості меду є кількість у ньому:

75. Про що свідчить утворення в розчинні меду пластівців бурого кольору, які випадають в осад?

76. Що таке діастазне число меду?

77. Про що свідчить вишнево-червоне або оранжеве забарвлення розчину меду у разі додавання до нього резорцину?

78. Фермент діастаза відсутній в :

79. Колір меду визначають:

80. Середня проба меду для лабораторного досліджень складає:

81.

Менше нітратів міститься в таких рослиних харчових продуктах:

82. Для визначення якості квашених овочів в державній лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчому ринку проводять їх такі біохімічні дослідження:

83. Не допускається реалізація продуктів рослинного походження за таких умов:

84. Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою від свиней хворих і підозрілих у захворюванні класичною чумою:

85. Від підозрілої на захворювання сибіркою тварини для лабораторних досліджень відбирають шматочки таких органів:

86. Ветеринарно-санітарне оцінювання туші хорошої вгодованості за локалізованого туберкульозного ураження:

87. Ветеринарно-санітарне оцінювання туші і субпродуктів за лептоспірозу, якщо відсутні дистрофічні зміни і жовтяничність:

88. М’ясо, отримане від забою овець і кіз з ознаками інфекційного епідидиміту підлягає:

89. У разі відсутності сальмонел у незмінених продуктах забою тварин за лейкозу, тушу направляють на:

90. Ветеринарно-санітарне оцінювання туші за Емкару.

91. Основними місцями локалізації збудника цистицеркозу ВРХ є:

92. Санітарна оцінка за білом’язової хвороби тварин, якщо у тушах є дистрофічні зміни:

93. Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою за жовтяниці тварин:

94. Якщо в продуктах забою тварин виявлені залишки пестицидів, токсичних елементів, антибіотиків та інших хімічних речовин, що не перевищують МДР їх:

95. М’ясо вимушено забитих тварин допускається для харчових цілей за таких умов:

96. М’ясо від хворих тварин, в якому можлива присутність сальмонел, вважається знезараженим, якщо температура всередині шматка досягає такої температури:

97. Ветеринарно-санітарне оцінювання продуктів забою тварин, якщо в лімфатичних вузлах або внутрішніх органах виявлені бактерії роду Proteus.

98. Вимушений забій тварин, це:

99. Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою свиней за бешихи, якщо виражені дистрофічних змін у м’язах:

100. За миту коней тушу випускають залежно від результатів таких досліджень:

101. Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою ВРХ за ящуру, якщо в туші відсутні патологоанатомічні зміни або виявленні незначні ураження:

102. Якщо цистицерки виявлені у м’язах голови і серця, то із тушою необхідно вчинити так:

103. Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою за токоплазмозу:

104. Вкажіть санітарну оцінку при виявленні у л.в. або м'язовій тканині патогенних стрептококів, але при якісних органолептичних показниках: 105. Ветеринарно-санітарне оцінювання готових харчових продуктів у разі виявлення ешеріхій:

106. Ветеринарному огляду перед забоєм отруєних тварин повинні бути піддані:

107. Ветеринарно-санітарна оцінка шкури за виявлення в туші забитої тварини бактерії Сl. botulinum:

108. За ботулізму в державну лабораторію ветеринарної медицини для дослідження направляють такі органи:

109. Ветеринарно-санітарне оцінювання внутрішніх органів за емфізематозного карбункула:

110. Усі знеособлені продукти, отримані від забою не хворих сибіркою тварин, змішані з продуктами забою від хворої на сибірку тварини, піддають:

111. Під дією ультрафіолетових променів цистицерки у тушах ВРХ світяться таким кольором:

112. Харчові токсикози викликають токсини

113. Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою за наявності поодиноких інкапсульованих абсцесів:

114. Харчові токсикози це:

115. Ознаками туші тварини, забитої в агональному стані є:

116. За наявності паталогічних змін у тканинах і органах ветеринарно-санітарну оцінку продуктів забою проводять згідно з вимогами, передбаченими «Правилами передзабійного ветеринарного огляду…», з урахуванням таких досліджень:

117. Харчові токсикоінфекції – це:

118. Для бактеріологічного дослідження на сальмонельоз відбирають такі проби з туші ссавців:

119.

За виявлення стафілококів у готових харчових продуктах, їх піддають:

120. Мікробні харчові отруєння за патогенетичними ознаками класифікуються на

121. Трихінел диференціюють від таких інших збудників:

122. У мазках-відбитках із поверхневих і глибоких шарів м’язів риби сумнівної свіжості виявляють таку кількість мікроорганізмів в одному полі зору мікроскопа:

123. Методи дослідження для визначення ступеня свіжості риби:

124. Стан м’язів у свіжої риби:

125. Дефект соленої риби «іржа» – це:

126. За результатами бактеріоскопії мазків-відбитків з глибоких шарів м’язів відносять до несвіжої риби, якщо кількість мікроорганізмів у полі зору мікроскопа:

127. У свіжої риби зябра мають колір:

128. Стан очей у несвіжої риби:

129. Вкажіть санітарну оцінку риби за опісторхозу та дифілоботріозу:

130. Вкажіть правильне визначення поняття «М’ясо риби»:

131. Витяжку з м’язів риби для проведення реакції на пероксидазу готують із таких органів:

132. Ветеринарно-санітарна оцінка риби, в м’ясі якої виявлені солі важких металів або пестициди, вміст яких перевищує МДР:

133. Хімічні реакції для визначення свіжості риби:

134. Дефектами сушеної риби є:

135. Ветеринарно-санітарна оцінка солоної риби за омилення:

136. Стан луски у свіжої риби:

137. Органолептичні показники бульйону з неякісної риби такі:

138. Ветеринарно-санітарна оцінка риби за краснухи (аеромонозу) у разі наявності некротичних виразок на шкірі:

139. Хвостова частина раків, зварених в мертвому стані:

140. Стан черевця у несвіжої риби:

141. З наведених визначень вкажіть, яких тварин називають забійними?

142. З наведених видів тварин до категорії забійних відносять…

143. Відповідно до «Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ВСЕ м’яса та м’ясних продуктів» не підлягають забою ссавці до такого віку…

144. Відповідно до «Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ВСЕ м’яса та м’ясних продуктів» не підлягає забою птиця до такого віку…

145. Проводять забій хворих та підозрілих щодо захворювань тварин виключно з дозволу…

146. Забороняється забій тварин на м’ясо і вони підлягають знищенню за таких захворювань...

147. Забороняється відправляти на забійні підприємства тварин за таких умов…

148. Підлягають вибракуванню та забою тварини за таких захворювань…

149. Порушення ветеринарно-санітарних вимог під час транспортування тварин на м’ясопереробне підприємство призводить до…

150. Клінічно здорові велика рогата худоба, свині i коні, які надійшли на забій повинні бути…

151. На племінних тварин, тільних корів, яких направляють для забою повинні бути оформлені такі документи….

152. Тварин, що позитивно реагують під час дослідження на туберкульоз, бруцельоз на забійні підприємства необхідно відправляти…

153. Партією тварин називають….

154. М’ясом тварин називають…

155. Серед вказаних хвороб тварин, визначте захворювання, які відносять до таких, які виникають за порушення умов транспортування.

156. Отруєння тварин під час транспортування їх на м’ясопереробне підприємство виникає за таких умов…

157. Серед перерахованих показників вкажіть, на які саме негативно впливає стрес тварин перед забоєм.

158. Санітарну оцінку крові забійних тварин визначають після…

159. Для проведення ветеринарно-санітарної експертизи продуктів забою великої рогатої худоби в умовах м’ясокомбінатів обладнують таку кількість точок ветеринарно-санітарної експертизи.

160.

Для проведення ветеринарно-санітарної експертизи продуктів забою свиней в умовах м’ясокомбінатів обладнують таку кількість точок ветеринарно-санітарної експертизи.

161. Для проведення ветеринарно-санітарної експертизи продуктів забою дрібної рогатої худоби в умовах м’ясокомбінатів обладнують таку кількість точок ветеринарно-санітарної експертизи.

162. Для проведення ветеринарно-санітарної експертизи продуктів забою однокопитних в умовах м’ясокомбінатів обладнують таку кількість точок ветеринарно-санітарної експертизи.

163. Під час ветеринарно-санітарної експертизи голів великої рогатої худоби можна виявити ураження, характерні для таких хвороб…

164. Під час ветеринарно-санітарної експертизи голів великої рогатої худоби можна виявити ураження, характерні для таких хвороб…

165. Виявлення в камерах серця крові, що не звернулася, зі зміною кольору, зобов’язує ветсанексперта виключити такі хвороби…

166. Із вказаних реакцій зазначте, за допомогою яких, встановлюють видову належність туші.

167. Із вказаних досліджень, які проводять для виявлення м’яса хворих тварин або забитих у стані агонії.

168. М’ясо, отримане від хворих або забитих в агональному стані тварин характеризується таким ознаками…

169. Чи можна виявити в серці забійних тварин трихінел?

170. Санітарна оцінка продуктів забою тварин за фасціольозу та дикроцеліозу.

171. Рн свіжого м'яса.

172. Під час дослідження свіжої конини на трихінельоз, готують таку кількість зрізів м’язів.

173. Ветеринарно-санітарна оцінка свинини у разі виявлення в ній трихінел.

174. Реакцію м’ясної витяжки з нейтральним формаліном проводять для…

175. Для дослідження свинини, отриманої від свиней, які надійшли з неблагополучного з трихінельозу пункту готують таку кількість зрізів для трихінелоскопії…

176. Синьо-зелене забарвлення у реакції на пероксидазу з м’ясною витяжкою вказує на те, що…

177. Утворення пластівців у реакції з міді сульфатом з м’ясною витяжкою вказує на те, що…

178. Консистенція та температура плавлення жиру залежить від таких факторів…

179. За термічним станом м’ясо поділяють на такі види…

180. Ваду яєць з частковим змішуванням білка і жовтка називають.

181. Вада яєць «тік» характеризується таким ознаками…

182. Курячі дієтичні яйця зберігають таку кількість діб…

183. Термін зберігання столових яєць за температури у холодильнику від 0 до 2 °С становить:

184. Санітарна оцінка м’ясних консервів у разі виявлення мікробіологічного бомбажу.

185. Санітарна оцінка за гниття м’яса і м’ясопродуктів.

186. Висота пуги харчових яєць свідчить про:

187. Що підтверджує позначка придатності, нанесена на продукти забою тварин?

188. Обов’язковому клеймуванню позначкою придатності підлягають такі продукти забою.

189. Яке клеймо наносять на туші, за умов проведення перед та післязабійного ветеринарного огляду?

190. Третя пара цифр контрольного реєстраційного номера на позначці придатності та ветштампах означає.

191. Види бомбажу м’ясних банкових консервів.

192. Вид несправжнього бомбажу м’ясних банкових консервів.

193. Ветеринарно-санітарна оцінка туші у разі виявлення на розрізах м’язів голови, язика або серця трьох і менше живих або загиблих цисціцерків.

194. Ветеринарно-санітарна оцінка туші та субпродуктів у разі виявлення на розрізах м’язів голови, язика, серця або м’язів туші чотирьох і більше живих або загиблих цисціцерків.

195. Ветеринарно-санітарна оцінка субпродуктів у разі виявлення на розрізах м’язів голови, язика або серця та ін. субпродуктів трьох і менше живих або загиблих цисціцерків.

196. Інтерпретація результатів дослідження солонини в реакції на пероксидазу, якщо продукт якісний.

197. З названих біохімічних реакцій вкажіть на ті, які вказують на свіжість ковбасних виробів.

198. Дефектами ковбасних виробів, які виникають внаслідок порушення режимів їх виготовлення та зберігання є.

199. Забороняється реалізація субпродуктів у торговельній мережі, але допускається їх промислова переробка за таких дефектів.

200. Охолоджене м’ясо характеризується такими ознаками.

Завідувач кафедри ветеринарно-санітарної

Предыдущая статья:Y se acabó este cuento con ajo y pimiento; y el que lo está oyendo, que cuente otro cuento. 9 страница Следующая статья:ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СЖАТОГО СТЕРЖНЯ БОЛЬШОЙ ГИБКОСТИ
page speed (0.0111 sec, direct)