Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Литература

Теорія літератури як наука.  Просмотрен 332

Наука про літературу — це узагальнення досвіду творчої праці письменників багатьох країн і народів світу; результат аналізу літературного процесу, взятого в різні періоди історичного розвитку світової літератури.
Наука про літературу благотворно впливає на розвиток літератури.
Теорія літератури — це наука, що вивчає: 1) природу художньої літератури як мистецтва слова; 2) природу художньо-літературного твору як головної «одиниці» літератури; 3)закономірності літературного процесу; 4) найзагальніші принципи та шляхи дослідження як літературного твору, так і літературного процесу.

Теорія літератури — це наука про специфіку та суспільне значення художньої літератури, її пізнавально-виховну та естетичну роль, наука про особливості творчої праці письменника, про головні принципи ідейно-художнього аналізу літературних творів і найважливіші закономірності розвитку літератури. Теорія літератури має справу із загальними поняттями про літературу, вивчає не одиничні, а суттєві зв’язки та закономірності, притаманні словесно-образному пізнанню і художньому відображенню життя в літературі.
Теорія літератури безперервно розвивається від античних часів. Радянський тоталітаризм мав деформуючий вплив на структуру теорії літератури як науки, який виявився у гіпертрофії понять «партійність», «класовість», «соціалістичний реалізм» і в штучному зменшенні інтересу до проблем художності.

Теорія літератури безперервно взаємодіє з літературознавчими дисциплінами. Історії літератури вона дає наукову інформацію про об’єктивні закономірності розвитку літератури, а бере від неї необхідні дані, які допомагають глибше осмислити теорію літературного процесу. Зв’язок теорії літератури з літературною критикою зумовлюється потребами останньої в знанні закономірностей розвитку літератури, у володінні науковими принципами аналізу та оцінки літературного твору. Важливе завдання теорії літератури як науки полягає й у тому, що вона покликана виробити правильне розуміння закономірностей розвитку художньої літератури.
Тісна взаємодія теорії літератури та лінгвістики зумовлюється положенням, що слово є головним «будівельним» матеріалом літератури
Психологія забезпечує літературознавців дослідницькими підходами, які дають змогу розв’язати проблеми, котрі не розв’язуються за допомогою традиційних філологічних методів. Вагомою є роль психології в науковому осмисленні таких важливих теоретико-літературних категорій як «художній талант», «художнє мислення», «читання твору як акт творчості».
Шляхом зближення теорії літератури з психологією сформувався новий дослідницький напрям в літературознавстві - рецептивна поетика.

 


Предыдущая статья:Конкуренция и конкурентоспособность предприятия Следующая статья:Художня література як вид мистецтва. Словесно-образний характер літературного твору.
page speed (0.2672 sec, direct)