Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Финансы, Менеджмент

Операційний, виробничий і фінансовий цикл в управлінні оборотними активами.  Просмотрен 258

Структура оборотних активів підприємства та специфіка управління ними.

Оборотні активи- сукупність майнових цінностей підприємства, що обслуговують поточний господарський процес і повністю споживаються протягом одного виробничого циклу.

До складу оборотних активів належать:

- запаси сировини та матеріалів;

- незавершене виробництво;

- готова продукція на складі;

- дебіторська заборгованість;

- короткострокові фінансові вкладення;

- витрати майбутніх періодів.

Етапи управління оборотними активами:

1 аналіз структури вартості оборотних активів у попередньому періоді.

2 вибір політики формування оборотних активів

3 оптимізація обсягу і структури оборотних активів

4 забезпечення необхідного рівня ліквідності

5 забезпечення належної рентабельності О.А.

6 вибір форм і джерел фінансування О.А.

Переваги і недоліки оборотних активів підприємства.

До переваг О.А. відносять:

- вища ліквідність;

- перебувають у вигляді готових засобів платежу;

- можна збільшити швидкість або оборотність цих активів раціональним управлінням.

Недоліки:

-інфляційне знецінення;

- вищий рівень фінансового ризику;

- додаткові витрати на утримання зайвих оборотних активів.

Операційний, виробничий і фінансовий цикл в управлінні оборотними активами.

Операційний циклце період часу між придбанням виробничих запасів і отриманям коштів від реалізації продукції.

Т о.ц. = Тривалість обороту сировини та запасів + Тривалість обороту готової продукції + Тривалість обороту дебіторської заборгованості.

Виробничий цикл – це період часу між надходженням сировини і матеріалів і відвантаженям готової продукції.

Т в.ц. = Т.О. с.м + Т.О. нв + Т.О. г.п.

Фінансовий цикл – це проміжок часу між початком оплати рах. постачальника до моменту оплати покупцями за продукцію.

Т ф.ц.= Т в.ц. + Т.О. дз + Т.О. кз.

Предыдущая статья:Тест «Петр I. Реформы». Следующая статья:Структура необоротних активів підприємства та особливості управління ними.
page speed (0.0126 sec, direct)