Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Физика

Позакласна робота з фізики  Просмотрен 667

Позакласна робота є обов’язковою складовою частиною навчально-виховного процесу, який здійснюється вчителем, школою.

Позакласна робота є природним продовженням і доповненням до основних форм роботи учнів на уроці і в її основі лежать ті ж загальнопедагогічні принципи, що і в навчальній роботі: принципи доступності, науковості і систематичності, а також принципи розвивального і виховую чого навчання.

На сучасному етапі розвитку школи найбільш важливими задачами позакласної роботи є:

- розвиток пізнавальної і творчої активності учнів;

- підсилення світоглядного, виховного аспекту роботи з учнями. Це загальна гуманітаризація освіти, розгляд фізичних, екологічних проблем, вивчення питань історії фізики і т.п.;

- пошук нових форм і прийомів організації позакласної роботи, які б сприяли підвищенню інтересу до предмету, формуванню творчих здібностей учнів (конкурси, турніри, диспути, ігри, декади фізики і техніки, клуб юних фізиків і т.п.).

Види і форми позакласної роботи:

1. Індивідуальна робота – робота з окремими учнями (підготовка рефератів, доповідей, виготовлення приладів, розв’язування задач, домашнє експериментування).

2. Групова робота – робота з невеликим колективом учнів, проводиться звичайно у формі гуртків, творчих груп.

3. Масова робота – робота, яка проводиться з великим колективом (лекції, вечори, конференції, декади, місячники фізики, олімпіади, конкурси, виставки і т.п.).

Однією з основних форм позакласної роботи є предметний гурток: фізичний, фізико-технічний, технічний.

Це обумовлено тим, що на відміну від вечорів та олімпіад гурток працює регулярно з постійним складом учнів і дозволяє вчителю вирішувати широке коло навчально-виховних завдань не епізодично, а в певній системі протягом всього навчального року. Тематика роботи гуртів може бути дуже різноманітною і може відповідати на різні потреби дітей.

Три головних напрямки позакласної роботи – освітній, конструктивно-технічний та освітньо-дослідницький – найбільш визначаються саме в роботі гуртків.

Зміст занять гуртка загальноосвітнього напрямку направлено на покращення та розширення знань і умінь, отриманих на уроці. Плани роботи гуртків такого типу можуть бути тісно поєднані з програмою освітньої роботи, але можуть бути і більш автономними.

Якщо в школі не ведуться факультативи з фізики, на заняттях гуртка можна вивчати найбільш важливі і цікаві питання з програми факультативів, наприклад, «Методи фізико-технічних досліджень та вимірювань», «Основи космонавтики», «Фізико-технічне моделювання».

Однією з важливих форм позакласної роботи, зі школярами є залучення їх до участі в технічній творчості («Основи електроніки», Фізика і електронні ігри»).

Програми для гуртків складені в двох варіантах – на 35 та 70 годин на рік. Заняття проводяться один раз на тиждень по 45 хв., а в старшокласників – 90 хв. на тиждень. Кількість членів гуртка – не більше 12-15 учнів. Робота організується творчих групах по 2-3 учня. На заняттях треба створювати атмосферу вільного обміну думками і активної дискусії. До організаційної роботи гуртка треба залучати самих учнів, вибираючи старосту, його заступників. Члени гуртка залучаються для проведення фізичних вечорів, олімпіад, виставок, участі в МАН, конференціях.

Предыдущая статья:Формування наукового світогляду учнів Следующая статья:Олімпіади з фізики
page speed (0.0106 sec, direct)