Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Физика

Методика навчання фізики. Загальні питання  Просмотрен 998

Л.С.Недбаєвська, С.С.Сущенко

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ.

Загальні питання

Навчальний посібник

Кредитно-трансферна система

 

Миколаїв, 2013

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

 

(протокол № 6 від 30 січня 2013 року)

Рецензенти:

 

Ляшенко О.І.,професор, доктор педагогічних наук, академік-секретар Відділення загальної освіти АПН України;

Ліскович О.В.,завідувач лабораторії методики природничо-математичних дисциплін Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

 

 

Недбаєвська Л.С., Сущенко С.С.

Методика навчання фізики. Загальні питання. – Миколаїв: МНУ, 2013. – 136 с.

У посібнику розглянуті загальні питання методики навчання фізики, які відповідають програмі курсу «Методика навчання фізики» спеціальності 6.040203 Фізика*.

Посібник розрахований на студентів заочної і дистанційної форми навчання.

Ó Л.С.Недбаєвська, С.С.Сущенко

 

 

Вступ

 

Навчальний курс «Методика навчання фізики» складається з двох частин: перша частина – загальні питання методики навчання фізики і друга частина – питання частинної методики.

Даний посібник присвячений загальним питанням, він знайомить студентів з принципами, на яких базується система фізичної освіти, з цілями навчання фізики, зі змістом і структурою курсу фізики в середній школі, з методами, які використовують вчителі фізики на своїх заняттях, із засобами, до яких вони звертаються, щоб успішно навчати школярів.

Метанавчальної дисципліни: оволодіння студентами сучасними досягненнями методичної науки, передової практики роботи шкіл різних типів, їх підготовка до проведення навчальних занять і позакласної роботи з фізики з учнями.

Завдання навчальної дисципліни: дати студентам систему методичних знань про планування (проектування) навчально-виховної роботи з фізики, технології і методи проведення навчальних занять, проведення наукових досліджень певної методичної проблеми, позакласної роботи з фізики.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: форми і методи навчання фізики у певному класі школи певного типу, демонстраційний експеримент і вимоги до нього, методику розв’язування задач з фізики;

вміти: при підготовці до певного уроку конкретизувати його цілі і завдання; враховуючи рівень пізнавальних можливостей класу в цілому і окремих учнів, обрати методи і форми проведення занять, розв’язувати задачі і вправи, які заплановані для використання на уроці, готувати і використовувати навчальний експеримент, проводити позакласну роботу з фізики.

Вивчення дисципліни відбувається за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу, що сприяє систематичній і динамічній роботі студента над засвоєнням методів і принципів навчання фізики. При цьому використовується модульна технологія навчання та рейтингове оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу.

 

 

Предыдущая статья:Вианна Стайбл, ОБ АВТОРЕ Следующая статья:Програма навчальної дисципліни
page speed (0.0514 sec, direct)