Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Культура, Искусство

Декаданс  Просмотрен 164

Кінець XIX — початок XX ст. позначається загальною кризою, яка охопила різні сфери життя: економіку, політику, культуру. Однак ідейний розрух у настроях, невпевненість у майбутньому, передчуття близьких історичних і соціальних перетворень сповнювали душі людей тривогою, та разом з тим заохочували до пошуків нових ідеалів як у житті, так і у творчості.

У літературі романтизм і реалізм відійшли на другий план. Ситуація кінця XIX ст. відзначалася суперечливістю в історичному, естетичному і світоглядному планах. Нестабільність та хаос життя, втрата ідеалів і колишніх цінностей знайшли вираження в специфічному умонастрої кінця століття, що має назву декаданс.

Тривога і невпевненість у майбутньому, передчуття близьких історичних і соціальних перетворень, «бродіння умів» були характерними настроями людей на зламі ХІХ і XX століть. До того ж цей період позначається загальною кризою у різних сферах життя — економіці, політиці, культурі. Німецький письменник Томас Манн якось сказав: «Ми присутні при завершенні епохи, епохи буржуазно-гуманістичної і ліберальної, котра народилася за доби Відродження, досягла розквіту в період Французької революції, і тепер ми присутні при її останніх корчах та агонії» — тим самим констатуючи крах впорядкованості, унормованої буржуазності та гуманізму.

«Золота доба» XIX століття закінчилася — «то була епоха віри в розум»,- а з початком нової ери «гуманізм уже неможливий, навіки здоланий», потрібні нові ідеали.

На зламі століть німецький філософ Фрідріх Ніцше оголосив: «Померли всі боги» — і людство опинилося на роздоріжжі — думок, моралі, віри. Осягнути сучасність з погляду раціональності виявилося неможливим, тому почалися активні пошуки нових форм пізнання дійсності. Мистецтво теж шукало нових способів відображення змін, що сталися передусім у людській свідомості.

Нестабільність і хаос життя, втрата ідеалів і колишніх цінностей знайшли вираження у декадансі — специфічному умонастрої кінця XIX століття.

Предыдущая статья:Не будьте ханжами Следующая статья:Декаданс (фр.— занепад) — узагальнена назва кризового світосприйняття, яке виявляється в літературі, мистецтві, культурі.
page speed (0.0135 sec, direct)