Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Культура, Искусство

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ  Просмотрен 144

Модуль 1

 

1. Мова як суспільне явище.

2. Функції мови: комунікативна, ідентифікаційна, експресивна, гносеологічна, мислетворча, естетична, культуроносна, номінативна тощо.

3. Чинники, що визначають престижність мови.

4. Поняття мертвої мови. Приклади мертвих мов.

5. Поняття державної мови.

6. Проблема державної мови в сучасному суспільстві.

7. Законодавчі акти про українську мову.

8. Складові загальнонаціональної мови: причини й умови їх формування.

9. Генеалогічна класифікація мов. Індоєвропейська сім’я мов.

10. Слов’янські мови: східнослов’янські, західнослов’янські та південнослов’янські мови.

11. Походження назви «Україна».

12. Основні етапи розвитку української мови.

13. Літературна мова. Історія української літературної мови.

14. Поняття мовної норми. Соціальне значення мовної норми.

15. Види норм літературної мови: орфоепічні, орфографічні, лексичні, фразеологічні, графічні, синтаксичні, пунктуаційні тощо.

16. Функціональний стиль.

17. Норма та стиль.

18. Функціональні стилі сучасної української літературної мови:

– розмовний;

– публіцистичний;

– художній;

– науковий;

– епістолярний;

– конфесійний.

19. Усна та писемна форми мовлення.

20. Експресивні стилі української мови: урочистий, інтимно-ласкавий, офіційний, жартівливий, іронічний.

 

Предыдущая статья:ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ. ДО ЗАЛІКУ 1. Мова як суспільне явище. 2. Функції мови. Поняття ме.. Следующая статья:Модуль 3. 1. Основні лексичні шари української лексики щодо її походження та ..
page speed (0.0438 sec, direct)