Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Электроника

Приклади повного умовного позначення вітчизняних напівпровідникових приладів  Просмотрен 301

Класифікація та умовні позначення вітчизняних напівпровідникових приладів

Приклади повного умовного позначення вітчизняних напівпровідникових приладів

Розглянемо на прикладі ОСТ 11.336.919-81 “Прилади напівпровідникові. Система умовних позначень” систему позначень напівпровідникових приладів, яка складається з 5‑ти елементів. В основу системи позначення покладено буквено-цифровий код (Рис. 3.1.).

 

 

Перший елемент.Перший елемент (буква або цифра) позначає вихідний напівпровідниковий матеріал, на базі якого створений напівпровідниковий прилад. Для приладів загального застосування використовуються 4 букви Г, К, А та И, які є початковими буквами в назві напівпровідникового матеріалу чи сполуки. Для приладів спеціального застосування (більш високі вимоги при випробуваннях, наприклад, вища робоча температура), замість цих букв використовуються цифри від 1 до 4. У таблиці 3‑1 наведені позначення для першого елемента.

Таблиця 3‑1 Перший елемент умовного позначення за ОСТ 11.336.919-81

Матеріал Умовні позначення
Германій або його сполуки Г або 1
Кремній або його сполуки К або 2
Сполуки галію (наприклад, арсенід галію) А або 3
Сполуки індію (наприклад, фосфід індію) И або 4

Другий елемент.Другий елемент (буква) позначає підклас напівпровідникових приладів. Переважно буква вибирається з назви приладу, як перша буква назви.

Третій елемент.Третій елемент (цифра, для оптопар — буква) у позначенні напівпровідникових приладів, визначає основні функціональні можливості приладу. У різних підкласів приладів найбільш характерні експлуатаційні параметри (функціональні можливості) різні. Для транзисторів – це робоча частота і потужність розсіювання, для випрямляючих діодів - максимальне значення прямого струму, для стабілітронів - напруга стабілізації і потужність, для тиристорів - значення струму у відкритому стані. У таблиці 3‑2 наведені значення букв у другому елементі умовного позначення (в квадратних [] дужках та цифр у третьому елементі умовних позначень для різного класу напівпровідникових приладів.

Таблиця 3.2 Другий та третій елементи умовного позначення за ОСТ 11.336.919-81

Діоди випрямляючі [Другий елемент ‑ Д], з прямим струмом:

менше 0,3 А
0,3…10 А
Діоди інші (магнітодіоди, термодіоди та ін.)

Діоди імпульсні [Д], з часом відновлення:

більше 500 нс
150…500 нс
30…150 нс
5…30 нс
1…5 нс
з ефективним часом життя неосновних носіїв заряду менше 1 нс

Випрямляючі стовпи [Ц] з прямим струмом:

менше 0,3 А
0,3 ... 10 А

Випрямляючі містки та блоки [Ц] з прямим струмом:

менше 0,3 А
0,3…10 А

Діністори (некеровані тиристори) [Н], з прямим струмом:

менше 0,3 А
0,3…10 А

Тунельні діоди [И]:

обернені
генераторні
підсилювальні
перемикальні

Генератори шуму [Г]:

низькочастотні
високочастотні

Варикапи [В]:

підстроювальні
варактори (помножувальні)

Випромінюючі оптоелектронні прилади [Л]:

Джерела інфрачервоного випромінювання:
випромінюючі діоди
випромінюючі модулі
Прилади візуального подання інформації:
випромінюючі діоди
знакові індикатори
знакові табло
шкали
екрани

Оптопари [О]:

резисторні Р
діодні Д
тиристорні У
транзисторні Т

 

Четвертий елемент. Четвертий елемент (2 або 3 цифри) позначає порядковий номер технологічної розробки (крім стабілітронів та стабісторів) і змінюється в межах від 01 до 999. Для стабілітронів четвертий елемент (2 цифри) позначає: при напрузі стабілізації до 10 В – десяті долі напруги стабілізації; при напрузі стабілізації 10÷100 В – номінальну напругу стабілізації; при напрузі стабілізації до 100÷199 В – різницю між напругою стабілізації та 100 В.

П'ятий елемент. П'ятий елемент (буква) у буквено-цифровому коді системи умовних позначень вказує на розбраковування за окремими параметрами приладів, що виготовлені за єдиною технологією. Для позначення використовуються великі букви російського алфавіту від А до Я, за винятком З, О, Ч, Ы, Ш, Щ, Я, які схожі за написанням на цифри.

 

Предыдущая статья:Твои святыни, Россия! Следующая статья:Примеры применения приема. Прием № 1. Ролевая сдвижка Суть приема Манипулирующий ..
page speed (0.0666 sec, direct)