Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Педагогика

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, напряму підготовки «Психологія»  Просмотрен 354

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

Кафедра психології та педагогіки

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

дисципліни

для студентів напряму підготовки «Психологія»

освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

(денна, заочна)

Київ — 2013

Підготовлено викладачем кафедри психології та педагогіки Дубчак О.Б за редакцією доктора психологічних наук Власової О.І.

Затверджена на засіданні кафедри психології та педагогіки

(Протокол № 1 від 29.08.2013 р.)

Пояснювальна записка

Уведення модульної системи організації навчального процесу сприяє скороченню аудиторного навантаження студентів і збільшенню обсягу самостійної роботи, що підвищує значущість поточного контролю знань студентів у тому числі з використанням письмових робіт, есе, рефератів, тестів тощо.

У цьому зв’язку одне з основних завдань сучасного навчального процесу — навчити студентів працювати самостійно. Виконання самостійних завдань допомагає студентам поетапно включитися спочатку в навчальну, а потім у наукову роботу, що сприяє формуванню творчих якостей і творчого ставлення до власної професії. Навчити вчитися означає розвинути схильність і потребу до самостійної творчості, повсякденної і планомірної роботи над підручниками, навчальними посібниками, періодичною літературою, активної участі в науковій роботі.

Самостійна робота студентів традиційно поділяється на два види: аудиторну — самостійну роботу, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять; позааудиторну (кваліфікаційну та пошуково-аналітичну) — роботу, що включає практичне застосування здобутих знань, вмінь та навичок.

Обидва види самостійної роботи є формами звітності та контролю знань студентів. До того ж це творче осмислення відповідної наукової думки, літератури, засіб вивчення навчальних дисциплін, підвищення теоретичного і методичного рівнів професійних знань.

Пропоновані методичні рекомендації призначені для організації самостійної роботи студентів з курсу, що ознайомлюють із активними формами психологічної допомоги різним категоріям людей.

Предыдущая статья:Приложения. Среднесуточная потребность взрослого человека вит.. Следующая статья:Самостійна робота над матеріалом лекцій
page speed (0.0241 sec, direct)