Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Социология

Особистість в системі соціальних відносин  Просмотрен 350

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

з дисципліни

«ПОЛІТОЛОГІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ»

на тему 9: «Особистість в системі соціальних відносин»

 

І. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ

 

1. Навчально-виховні цілі:

• Довести курсантам визначення термінів ««особистість», «соціальні відносини».

• Ознайомити зі взаємозв’язком різних підсистем особистості.

Вивчення даної теми спрямоване на отримання курсантами теоретичних науково-обґрунтованих знань про особистість в системі соціальних відносин, розвиток творчого мислення курсантів, формування у них допитливості до соціологічних знань шляхом постановки запитань за тематикою занять, наведенням прикладів з досвіду військової служби, створенням проблемних ситуацій тощо.

Навчальні цілі вивчення теми досягаються використанням методів активізації навчально-пізнавальної діяльності, основними з яких є інтелектуальна розминка, проблемне навчання, дії за інструкцією.

2. У результаті вивчення теми курсанти повинні:

• знати: визначення термінів «соціологія», «особистість», «соціальні відносини»;

• ознайомитись зі взаємозв’язком різних підсистем особистості.

3. Основними нормативно-правовими документами за темою є:

- Закон України «Про вищу освіту», Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття), Концепції реформування системи вищої освіти України;

- укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, накази і директиви Міністра освіти України, молоді та спорту України;

- підручники зі соціології, публіцистичні (газети, журнали), художня вітчизняна і закордонна література.

Предыдущая статья:ЗАКЛЮЧЕННЯ Следующая статья:Вид заняття: лекція
page speed (0.1149 sec, direct)