Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Социология

Спеціальні і галузеві соціологічні теорії  Просмотрен 495

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

з дисципліни

«ПОЛІТОЛОГІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ»

НА ТЕМУ 10: «Спеціальні і галузеві соціологічні теорії»

 

Одеса – 2016

 

І. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ

 

 

1. Вивчення даної теми спрямоване на отримання курсантами теоретичних науково-обґрунтованих знань з основ спеціальних і галузевих соціологічних теорій, розвиток творчого мислення курсантів, формування у них допитливості до соціологічних знань.

2. У результаті вивчення теми курсанти повинні:

- знати: визначення термінів: Галузеві соціологічні теорії. Економічна соціологія. Соціологія культури. Етносоціологія і соціологія нації. Спеціальні соціологічні теорії (соціальні інститути). Соціологія освіти. Соціологія права. Соціологія праці та зайнятості. Соціологія сім'ї. Гендерна соціологія. Спеціальні соціологічні теорії (соціальні процеси). Соціологія конфліктів. Соціологія масової комунікації;

предмет дослідження Етносоціології. Методологічні підходи до вивчення етнічних спільнот. Проблему нації в працях українських і зарубіжних соціологів та основні концептуальні схеми соціології нації. Проблематику етносоціології та соціології нації. Етнонаціональні процеси в сучасній Україні та їхню специфіка;

- ознайомитись зі соціологією мобільності та соціологією урбанізації.

3. Основними нормативно-правовими документами викладача при підготовці до занять за темою є:

- закон України «Про вищу освіту», Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття), Концепції реформування системи вищої освіти України;

- укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, накази і директиви Міністра освіти України, молоді та спорту України;

- підручники зі соціології, публіцистичні (газети, журнали), художня вітчизняна і закордонна література.

4. Тема вивчається в ході восьми занять: з них заняття 1,2,4,5,6,8 проводяться під керівництвом викладача, заняття 3 та 7 включає самостійну роботу.

Предыдущая статья:Сказки, придуманные детьми Следующая статья:Послідовність проведення занять та розрахунок часу
page speed (0.0105 sec, direct)