Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Культура, Искусство

Змістові концепти та жанрова специфіка публіцистичних творів  Просмотрен 342

Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний університет»

Міністерства освіти і науки України

 

Л.В. Чернявська

Теорія та історія публіцистики

Навчальний посібник

для студентів магістратури факультету журналістики

 

 

Затверджено вченою радою ЗНУ

Протокол № від р.

 

 

Запоріжжя

 

УДК : 82-92:070(075.8)

ББК: Ч612.16я73

Ч 498

 

Чернявська Л. В. Теорія та історія публіцистики. Навчальний посібник для студентів магістратури факультету журналістики. - Запоріжжя: ЗНУ, 2010. - 90 с.

 

 

Навчальний посібник містить узагальнений матеріал з теорії та історії публіцистики: проблеми теоретичного обґрунтування поняття публіцистики, структури публіцистичних текстів, зокрема, проблем інтертексту, проаналізовано творчість окремих публіцистів. Метою аналізу публіцистичних творів сучасних авторів є підкреслення творчого первня журналістської професії, де журналіст/публіцист, усвідомлюючи місійність слова, прагне конструктивних перетворень національної культури, соціуму, моделювання особистості, спрямованої на творчість, моральні якості вищого регістру, пошук Істини. У посібник включено завдання для індивідуальної роботи, питання до заліку, список літератури.

 

 

Рецензент: Шевченко В.Ф., докт. філол. наук, професор

Відповідальний за випуск: Чернявська Л.В.

 

 


ЗМІСТ

Передмова………………………………………………………..………4

Терміни та поняття……………………………………...…..………….5

Світоглядна публіцистика в системі сучасної журналістики…....10

Висвітлення проблем національної ідеї в українських ЗМІ……..25

Есеїстика О.Забужко…………………………………………………..38

Змістові концепти та жанрова специфіка публіцистичних творів

сучасних авторів……………………………………………………….62

Предыдущая статья:Задания для детей 7 лет Следующая статья:Передмова. Публіцистика як вид творчості та один із потоків журналістської інф..
page speed (0.0105 sec, direct)