Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Культура, Искусство

Закони організації  Просмотрен 384

ВСТУП

Кожна людина протягом всього життя так чи інакше пов'язана з організаціями. Саме в організаціях або за їх сприяння люди ростуть, навчаються, працюють, долають недуги, вступають у різноманітні відносини, розвивають науку і культуру. У рамках організації всюди здійснюється людська діяльність. Немає організацій без людей, так само як і немає людей, яким не доводиться мати справу з організаціями.

Організація - складний організм. У ньому переплітаються і уживаються інтереси особистості і груп, стимули і обмеження, жорстка технологія і інновації, безумовна дисципліна і вільна творчість, нормативні вимоги і неформальні ініціативи. У організацій є свій вигляд, культура, традиції і репутація. Вони впевнено розвиваються, коли мають обґрунтовану стратегію та ефективно використовують ресурси. Вони перебудовуються, коли перестають відповідати обраним цілям. Вони гинуть, коли виявляються нездатними виконувати свої завдання. Не розуміючи суті організації і закономірностей їх розвитку, не можна ні керувати ними, ні ефективно використовувати їх потенціал, ні освоювати сучасні технології їх діяльності. Навіщо організації потрібні, як створюються і розвиваються, на яких принципах будуються, чому і як змінюються, які можливості відкривають, чому їх учасники діють так, а не інакше, - відповіді на ці питання покликана дати теорія організації, що спирається на узагальнення новітнього світового досвіду.

Теорія організації вивчає сучасні організації (підприємства, установи, громадські об'єднання) і відносини, що виникають всередині цих організацій, і також поведінка організацій у зовнішньому середовищі.

Організацію можна порівняти з живим організмом. В даний час організація набуває всі риси самостійного організму, що бореться за виживання і комфортне існування в умовах ринку.

Теорія організації – це наука про основні закономірності, що регламентують життєдіяльність організацій, як реально існуючих об'єктів навколишньої дійсності.


 

Закони організації

Упорядкування організаційних процесів відповідає певним законам організації, заснованим на закономірностях і залежностях.

Закон - відображення об'єктивних і стійких зв'язків, що виявляються в природі, суспільстві, людському мисленні. Ці зв'язки можуть носити загальний або приватний, кількісний або якісний характер, відноситися до законів функціонування або законів розвитку, відповідати законам динамічним або законам статичним.

Близьким, але не аналогічним поняттю закон є поняття закономірність, що відбиває логіку і послідовність в явищах, які відносяться до певного місця і часу. В основі закономірностей лежать кількісні та якісні залежності між ними.

Залежність - ставлення одного явища до іншого як ставлення наслідку до причини.

Таким чином, простежується явний взаємозв'язок між залежністю як причинно-наслідковим відношенням одного явища до іншого, закономірністю як об'єктивно існуючими стійкими зв'язками між явищами, їх причинами та наслідками, і законами, що відбивають загальні, стійкі, повторювані відносини між явищами.

Все це безпосередньо відноситься до законів організації і характеризує їх як виявлення стійких організаційних зв'язків цілого.

Предыдущая статья:ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ Следующая статья:Закон синергії
page speed (0.0322 sec, direct)