Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Информатика

Вимоги до бази даних  Просмотрен 455

 

База даних повинна бути створена в MS Access відповідно до проекту структури бази даних. Повинні бути задані первинні ключі, поля підстановки, установлена посилальна цілісність бази даних. Всі дані повинні вводитися через екранні форми, об'єднані головною кнопковою формою.

Повинні бути побудовані наступні види запитів:

- запити на вибірку, включаючи параметричні;

- запити на вибірку з угрупованням;

- запити на створення таблиць і видалення записів для переносу інформації за попередні періоди в архів;

- створені підсумкові й поточні звіти по таблицях і запитам.

 

Вимоги до звіту

 

Звіт варто представити як у вигляді Word файлу, так і у твердій копії. Основна частина звіту складаеться з наступних елементів:

Титульний аркуш

Зміст

Вступ

1 Проект бази даних

1.1 Концептуальна модель;

1.2 Логічна модель;

1.3 Фізична модель.

2 Реалізація в MS Access

2.1 Структура таблиць, ключі й індекси;

2.2 Зв'язки між таблицями;

2.3 Основні запити;

2.4 Стандартні звіти;

2.5 Опис користувальницького інтерфейсу (форми). Висновки

Посібник користувача

А.Запуск додатка;

В. Призначення основних форм; С. Завершення роботи.

 

До титульного аркушу необхідно включити наступні дані: Одеський національний політехнічний університет Інститут комп’ютерних систем


Кафедра комп’ютеризовані систем управління Дисципліна "Технології баз даних" Лабораторна робота №2 «Розробка бази даних ...»)

Виконав (ла) студент групиПеревірів:

Одеса 2015

 

Всі заголовки розділів і підрозділів повинні бути виконані стилями заголовків. Для основного тексту повинні бути створені власні стилі. На кожній сторінці, крім першої, повинні бути присутнім колонтитули з назвою роботи й прізвищем автора.

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

 

1. Проектування інформаційних систем. Посібник. За ред. В.С. Пономаренка. Київ.

- ВЦ Академія. -2002 – 488 с.

2. Гарсиа-Молина Г., Ульман Д., Уидом Д. Системы баз данных. Полный курс.: Пер. с англ.

– М.: Изд. дом “Вильямс”, 2003. – 1088 c.

3. Михеева В.Д., Харитонова И.А. Microsoft Access 2003. - СПб.: Изд. BHV-Петербург,

2006.

4. Аткинсон Л. MySQL. Библиотека профессионала. Пер.

с англ. – М.: Изд. дом “Вильямс”,

2002. – 624 c.

5. Кренке Д. Теория и практика построения баз данных. 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003 – 800 с.

6. Бекаревич Ю.Б., Пушкина Н.В. Самоучитель Microsoft Access 2003. СПб., Изд. BHV,

2003.

7. Информатика: Учебник. 3 – е перераб. изд./ Под.

ред. проф. Н.В. Макаровой. М.: Финансы и статистика, 1999. – 768 с.

8. Бекаревич Ю.Б, Пушкина Н.В., Смирнова Е.Ю. Управление базами данных. Часть 1.

Учебное пособие. Изд-во С.-Петербургского гос. университета, 1999.

9. Киммел П. Освой самостоятельно программирование для Microsoft Access 2002 за 24 часа. Пер. с англ. — М.: Изд. дом "Вильямс", 2003.

 

Предыдущая статья:Готельне господарство Следующая статья:Тематический словарь лесной отрасли. ЛИФ
page speed (0.0187 sec, direct)