Всего на сайте:
119 тыс. 927 статей

Главная | Информатика

СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ Основні визначення, Персональні системи керування базами даних  Просмотрен 107

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ Основні визначення

База даних (БД) - це інтегрована сукупність даних, яка спільно використовується різними завданнями в рамках деякої автоматизованої інформаційної системи.

Система керування базами даних (СКБД) – це загальносистемний програмний засіб, призначений для створення, підтримки й використання бази даних.

Спосіб організації логічної структури зберігання даних у базі даних називається моделлю даних. Моделі даних визначаються трьома компонентами:

1. Припустимою організацією даних.

2. Обмеженнями цілісності.

3. Множиною припустимих операцій.

Теорія баз даних пропонує три основних моделі даних: ієрархічну, мережну й реляційну. Будь-яка СКБД, як правило, підтримує тільки одну із цих моделей даних. Більшість сучасних СКБД є системами керування реляційними базами.

З погляду рівня складності й застосування всі СКБД можна розділити на:

- професійні або промислові;

- персональні або настільні.

Професійні СКБД вимагають залучення фахівців в області інформаційних систем. У цей час до представників професійних СКБД відносяться такі програмні продукти як Oracle, DB2, Sybase, Informix, Progress.

Персональні системи керування базами даних - це програмне забезпечення, орієнтоване на рішення завдань локального користувача або компактної групи користувачів і призначене для використання на персональних комп'ютерах. Широку популярність мають системи Dbase, FoxPro, Clipper, Paradox, Access.

Основна ідея бази даних полягає в зберіганні даних в упорядкованій формі. Це забезпечує, з одного боку, доступ до даних, дозволяючи здійснювати пошук інформації і її відображення залежно від реальних потреб, і, з іншого боку, використовувати вміст бази даних в інших додатках, розширюючи сферу її використання. У прикладах даної роботи розглядаються основні принципи проектування реляційних баз даних і їхньої практична реалізації в MS Access. СКБД MS Access, хоча й не є потужним і гнучким засобом, може служити прекрасним інструментом для освоєння понятійного апарата й прийомів роботи з базами даних. Продуманість користувальницького інтерфейсу MS Access зробили його популярним як засіб рішення завдань організації й обробки даних для фахівців у різних областях людської діяльності. Ці додатки створюються в більшості випадків для власного використання при невеликому обсязі даних. Бази даних, розроблені в MS Access, застосовуються в інформаційних системах невеликих магазинів, фірм, промислових підприємств для зберігання й використання даних про клієнтів, постачальників, співробітників, продажі.

При розробці баз даних, у яких передбачається мережний доступ і виконання більших обсягів транзакцій, варто використовувати могутніші засоби, наприклад Microsoft SQL Server.

 

Предыдущая статья:Освещение в панораме Следующая статья:Порядок розробки баз даних
page speed (0.0092 sec, direct)