Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Право

Участь НУ ОЮА у реалізації проектів програми TEMPUS (Транс’європейська програма мобільності для навчання в університетах).  Просмотрен 937

Програма ТЕМПУС (Транс’європейський програма мобільності для навчання в університетах) – освітня програма, яка підтримує модернізацію системи вищої освіти та створює простір для співпраці в країнах – партнерах ЄС. Програма ТЕМПУС, заснована в 1990 році для максимально збалансованого співробітництва та вдосконалення систем вищої освіти у країнах-партнерах, охоплює сьогодні 27 країн Західних Балкан, Східної Європи, Центральної Азії, Північної Африки, Близького Сходу.

Програма ТЕМПУС фінансує міжуніверситетську співпрацю в таких сферах, як розробка навчальних програм, управління університетами, взаємодія вчених і громадянського суспільства, партнерство освіти і бізнесу, а також структурні реформи в системі вищої освіти.

В рамках програми ТЕМПУС відбуваються різноманітні науково-практичні двосторонні візити у вищі навчальні заклади України та світу.

Так, 8 листопада 2013 на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу відбувся семінар «Підтримка інновацій: Європейський досвід». Основна мета семінару - ознайомлення з європейським досвідом у сфері підтримки інновацій та вироблення напрямків реформування законодавства України у відповідній сфері.

Семінар був організований в рамках проекту TEMPUS «Підтримка інновацій через вдосконалення законодавства у сфері вищої освіти України».

З 13 по 19 жовтня 2013 року у Гданську, на базі Гданського університету технологій (Гданської Політехніки) відбулися зустрічі у межах програми «Support of innovations through improvement of regulatory framework of higher education in Ukraine». Національний університет «Одеська юридична академія» представляли проф. Є. О. Харитонов та проф. О. І. Харитонова.

Було презентовано нові програми навчання, започатковані у університеті (e-learning modern method etc.), методи роботи окремих структурних підрозділів, зокрема, бюро кар’єри.

З 13 по 19 жовтня 2013 року в рамках проекту програми TEMPUS «Підтримка інновацій шляхом вдосконалення нормативно-правової бази вищої освіти в Україні» відбувся навчальний візит української делегації до Політехнічний університет Порту (Португалія).

З 13 по 20 жовтня 2013 року в рамках проекту «Підтримка інновацій шляхом удосконалення нормативно-правової бази вищої освіти в Україні» програми TEMPUS, в реалізації якого бере участь Національний університет «Одеська юридична академія» відбувся навчальний візит декана факультету міжнародно-правових відносин, доцента кафедри морського та митного права В. В. Серафімова та директора інституту прокуратури і слідства, доцента кафедри кримінального права В. М. Підгородинського в Університет Ковентрі (Великобританія).

З 23 по 27 вересня 2013 року в рамках проекту «Підтримка інновацій шляхом вдосконалення нормативно-правової бази вищої освіти в Україні» програми TEMPUS, в реалізації якого бере участь Національний університет «Одеська юридична академія» (НУ «ОЮА»), відбувся навчальний візит завідувача кафедри журналістики НУ «ОЮА» Кузнєцової Т.В. та доцента кафедри господарського права і процесу НУ «ОЮА» Зятіної Д.В. в Лундський університет (Швеція).

З 15 по 19 квітня 2013 року в рамках проекту «Підтримка інновацій шляхом вдосконалення нормативно-правової бази вищої освіти в Україні» програми TEMPUS, в реалізації якого приймає участь Національний університет «Одеська юридична академія» (НУ «ОЮА»), відбувся навчальний візит доцента, заступника директора Інституту інтелектуальної власності НУ «ОЮА» Сердюка Г.Н. та доцента кафедри господарського права і процесу НУ «ОЮА» Зятіной Д. В. в Гданський політехнічний університет (Польща).

З 17 по 23 березня 20013 року в рамках проекту – програми TEMPUS, в реалізації якого бере участь Національний університет «Одеська юридична академія» відбувся навчальний візит завідувача кафедри господарського права і процесу Підцерковний О.

П.
і доцента кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Романадзе Л. Д. в Лундський університет (Швеція).

З 17 по 23 березня 2013 року в рамках проекту програми TEMPUS «Підтримка інновацій шляхом удосконалення нормативно-правової бази вищої освіти в Україні», в реалізації якого бере участь Національний університет «Одеська юридична академія», відбувся навчальний візит декана факультету цивільної та господарської юстиції Неугоднікова А. А. і доцента кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Севостьянової Н. І. в Політехнічний університет м. Порт (Португалія).

З 17 по 23 березня 20013 року в рамках проекту «Підтримка інновацій шляхом удосконалення нормативно-правової бази вищої освіти в Україні» програми TEMPUS, в реалізації якого бере участь Національний університет «Одеська юридична академія» відбувся навчальний візит доцента кафедри господарського права і процесу Картузова М. Ю. і доцента кафедри іноземних мов Юлінецкой Ю.В. в Університет Ковентрі (Великобританія).

Національний університет «Одеська юридична академія» у складі консорціуму, до якого увійшли Гданський університет технологій (Польща), університет Лунда (Швеція), Університет Ковентрі (Великобританія), Політехнічний університет (Порту) і ряд провідних технічних ВНЗ України розпочав реалізацію проекту програми TEMPUS III «Підтримка інновацій шляхом вдосконалення нормативно-правової бази вищої освіти в Україні».

В рамках проекту TEMPUS III «Підтримка інновацій шляхом вдосконалення нормативно-правової бази вищої освіти в Україні» підготовлена колективна монографія «Досвід європейських університетів у сфері комерціалізації інновацій та можливості його застосування в Україні» (Дніпропетровськ, 2014 р., 244 сторінок). До авторського колективу увійшли академік Ківалов С. В., професор Підцерковний А. П., доцент Зятіна Д. В., доцент Романадзе Л.Д. До складу редакційної колегії увійшов професор Туляков В.А.

Національний університет «Одеська юридична академія» у складі консорціуму з університетами Загреб (Хорватія), Марібор (Словенія), Ризькій Вищої школи соціальних технологій (Латвія), іншими провідними вузами Росії та України розпочав реалізацію проекту програми TEMPUS IV «Створення загальної магістерської програми з міжнародного та європейського права».

13-14 листопада 2014 на базі юридичного факультету Казанського федерального університету пройшла II Міжнародна конференція «Правова реформа та розширення ЄС – передача досвіду». Конференція була організована в рамках реалізації проекту програми Темпус IV «Розробка магістерської програми за європейським і міжнародним правом у Східній Європі – InterEULawEast ».

Національний університет «Одеська юридична академія» на конференції представляли завідувач кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Пашковський Микола Іванович та асистент кафедри Плотніков Олексій Вікторович.

В рамках конференції також відбулися переговори між представниками університетів-партнерів про структуру, зміст та методику майбутньої магістерської програми. Пропозиції представників Одеської школи права щодо оптимізації структури та змісту магістерської програми отримали високу оцінку інших учасників консорціуму.

З 20 по 24 жовтня 2014 року в рамках реалізації проекту програми ТЕМПУС «Підтримка інновацій через вдосконалення законодавства у сфері вищої освіти України» відбувся навчальний візит українських партнерів до університету Ковентрі (Великобританія) і Політехнічний інститут у м. Порту.

З 15 по 20 вересня 2014 року в рамках реалізації проекту програми TEMPUS «Підтримка інновацій через вдосконалення законодавства у сфері вищої освіти України», відбувся навчальний візит в Гданський політехнічний університет (Польща).

18 вересня 2014 в рамках реалізації проекту програми Темпус IV «Розробка магістерської програми за європейським і міжнародним правом у Східній Європі – InterEULawEast» на базі Національного університету «Одеська юридична академія» відбулося відкриття Одеса Tempus Центру.

За рахунок проекту для центру було закуплено найсучасніше мультимедійне обладнання, а також забезпечено доступ до електронних бібліотек і баз даних. Діяльність центру та його інформаційні ресурси орієнтовані, в першу чергу, на студентів, які навчаються в магістратурі з відповідною спеціалізацією. Центр сприятиме поширенню та поглибленню знань з європейської інтеграції, праву ЄС і міжнародному праву як серед студентів, аспірантів, викладачів університетів-партнерів проекту, так і серед представників інших вузів України, а також громадськості.

З 23 по 28 червня 2014 року в рамках реалізації проекту програми Темпус IV «Розробка магістерської програми за європейським і міжнародним правом у Східній Європі – InterEULawEast» на базі Темпус-центру Загребського університету (Хорватія) проходив поглиблений річний курс по праву Внутрішнього Ринку ЄС.

З 12 по 14 лютого 2014 року в рамках реалізації проекту програми TEMPUS «Розробка магістерської програми за європейським і міжнародним правом у Східній Європі – InterEULawEast» проректор з міжнародних зв’язків Туляков В’ячеслав Олексійович та завідувач кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Пашковський Микола Іванович взяли участь у координаційній зустрічі ВНЗ-партнерів та наукової конференції, які проходили на базі Загребського університету (Хорватія) і університету Марібор (Словенія).

Учасники координаційної зустрічі провели порівняльний аналіз законодавства про вищу освіту та освітніх стандартів підготовки юристів у країнах-членах Європейського Союзу, Росії та України, уточнили терміни реалізації основних етапів проекту, обговорили труднощі, пов’язані з реалізацією проекту.

В цілому, міжнародне співробітництво значно сприяє підвищенню авторитету Національного університету «Одеська юридична академія» як в Україні, та і по за її межами, популяризації української юридичної наукової школи за кордоном.

В рамках міжнародного співробітництва в університеті в вирішуються такі завдання:

​ ·адаптація навчального процесу до норм міжнародної практики;

​ ·розширення спектра освітніх послуг через залучення до навчання в академії іноземних громадян, участь у виконанні міжнародних наукових та освітніх проектів, запрошення для читання лекцій іноземних фахівців, обмін викладачами і студентами;

​ ·створення умов для освоєння викладачами і студентами міжнародних джерел інформації, підвищення мовної кваліфікації;

​ ·поновлення фондів наукової бібліотеки іноземними виданнями;

​ ·активізація взаємодії з закордонними науковими та освітніми установами щодо впровадження єдиних підходів до змісту та критерії якості освіти;

​ ·розвиток співробітництва з іноземними університетами в питаннях сумісної підготовки висококваліфікованих фахівців з наданням випускникам дипломів, законодавчо визнаних в Європі.

 

Предыдущая статья:Основні напрямки наукової та науково-педагогічної взаємодії НУ «ОЮА» з іншими вищими навчальними закладами. Следующая статья:Основні напрямки розвитку духовного та культурного життя в НУ «ОЮА».
page speed (0.0092 sec, direct)