Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Информатика

Приклад 4.. Скласти програму для обчислення суми членів ряду: з точністю до чле..  Просмотрен 1333

 1. Приклад 1.. Begin End. де · Name_1 – це ім’я програми; &mid..
 2. Приклад 2.. Приклад 2. Скласти програму для знаходження значень функції: 1. С..
 3. Приклад 3.. Приклад 3. Для прикладу розглянемо програму, яка імітує програму мікр..
 4. Приклад 5.. Приклад 5. Скласти програму для обчислення суми членів ряду викор..
 5. Приклад 6.. Приклад 6. Знайти найбільший та найменший елементи кожного рядка ..
 6. Приклад 7.. Приклад 7. За допомогою стандартних функцій написати програму по ..
 7. Процедури для роботи з файлами.
 8. Приклад 8.. Приклад 8. Створіть файл f дійсних чисел від А до В с кроком х (з..
 9. Керування звуком.
 10. Приклад 10.. Приклад 10. Написати програму, що заповнювала б екран колами з до..
 11. Лабораторна робота №1. Основні відомості про мову Паскаль ..
 12. Характеристика и назначение. Удовлетворение информационных потребностей (ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ).

Скласти програму для обчислення суми членів ряду:

з точністю до члена ряду, що по модулю менше E=0.00001.

1. Перший член цього ряду обчислюється за формулою:

де .

Отже за допомогою циклу For необхідно обчислити значення (n+1)!, цей фрагмент програми можна виконати так:

Var

i : integer; {ціла змінна для циклу}

n: integer; {змінна для значення n}

d: real; {дійсна змінна для добутку (факторіалу)}

а: real; {дійсна змінна для членів ряду}

x:real; {дійсна змінна для значення X}

Begin

Readln(n,x); {зчитуємо значення n та x}

d :=1;

fori:=1 to n+1dod:=d*i; {так знаходимо (n+1)!}

a:=x/d; {так знаходимо a0}

{…}

End.

2. Наступний член ряду – можна обчислити за допомогою попереднього:

3. Не важко помітити, що аналогічно знаходиться значення :

а сума i перших членів ряду обчислюється за формулою:

тобто ці значення можна підрахувати за допомогою циклу, наприклад:

i:=0; {початкове значення i}

s:=0; {спочатку сума =0}

Whileabs(a) >= 0.00001do {виконуємо поки модуль a >= 0.00001}

Begin

i := i + 1; {збільшуємо i на 1}

a:=-sqr(x)*a/(n+i+1); {знаходимо ai}

s:=s+a; {знаходимо si}

end;

4. Тепер запишемо програму повністю:

 

ProgramLaba_4;

Const

E=0.00001; {задаємо значення E за допомогою константи}

Var

i : integer; {ціла змінна для циклу}

n: integer; {змінна для значення n}

d: real; {дійсна змінна для добутку (факторіалу)}

а: real; {дійсна змінна для членів ряду}

x:real; {дійсна змінна для значення X}

Begin

Write(’Введіть значення X :’);

Readln(x);

Write(’Введіть значення N :’);

Readln(n);

d :=1;

fori:=1 to n+1dod:=d*i; {так знаходимо (n+1)!}

a:=x/d; {так знаходимо a0}

i:=0; s:=0; {початкове значення i, s}

Whileabs(a) >= Edo {виконуємо поки модуль a >= E}

Begin

i := i + 1; {збільшуємо i на 1}

a:=-sqr(x)*a/(n+i+1); {знаходимо ai}

s:=s+a; {знаходимо si}

end;

Writeln(’i=’, i);

Writeln(’a=’, a:10:6);

Writeln(’s=’, s:10:5);

End.

Виконаємо програму для значень X=5.0 і N=4, отримаємо результат:

 

Введіть значення X : 5.0

Введіть значення N : 4

i=59

a= -0,000006

s= -0,17260

Блок-схема програми:

4.5. Індивідуальні завдання.

Скласти алгоритм i програму розв’язання задач

1. Обчислити суму членів ряду:

з точністю до члена ряду, що менше E=0.0001.

 

2. Обчислити суму членів ряду:

з точністю до 0,0001.

3. Обчислити суму членів ряду:

з точністю до члена ряду, що менше E=0.00001.

 

4. Обчислити суму членів ряду:

з точністю до члена ряду, що менше 10-4.

 

5. Обчислити суму членів ряду:

з точністю до члена ряду, що менше E.

 

6. Обчислити суму членів ряду:

з точністю до члена ряду, що менше 10-6.

 

7. Обчислити суму членів ряду:

з точністю до члена ряду, що менше 10-6.

 

8.

Обчислити значення функції exp з точністю до п’ятого знака, використовуючи розкладення в ряд Тейлора:

 

9. Обчислити значення функції cos з точністю до п’ятого знака, використовуючи розкладення в ряд Тейлора:

10. Обчислити суму членів ряду:


з точністю до члена ряду, що менше E.

 

11. Обчислити з точністю до п’ятого знака:

з точністю до члена ряду, що менше E.

 

12. Обчислити суму членів ряду:

з точністю до члена ряду, що менше 10-4.

13. Обчислити arctg використовуючи наступне розкладання в ряд:
для x>1

Обчислення провести з точністю до шостого знака.

 

14. Обчислити значення функції sinз точністю до п’ятого знака, використовуючи розкладення в ряд Тейлора:

15. Обчислити суму членів ряду:

з точністю до члена ряду, що менше 10-4.

 

16. Обчислити суму членів ряду:

з точністю до члена ряду, що менше 10-4. Для визначеного поточного члена ряду використовувати рекурентну формулу: де n - номер члена ряду. Початкове значення y взяти рівним .

17. Обчислити суму членів ряду:

 

з точністю до члена ряду, що менше E.

18. Скласти програму обчислення відрізка ряду:
x = 0,56. Розрахунки припинити, якщо .

19.

Скласти програму обчислення функцiї , використовуючи ітераційну формулу: .
Розрахунки припинити, якщо .

20. Обчислити з точністю E, використовуючи співвідношення: .

21. Знайти значення змінної для кожного із значень x, розташованих на інтервалі (-2; 2) з кроком 0,5, з точністю до 0,0001 .
Роздрукувати таблицю значень y і x.

22. Знайти значення змінної з точністю до 0,00001 для значень x, розташованих на інтервалі (0; 1) з кроком 0,25.
Роздрукувати таблиці значень y і x.

23. Обчислити значення змінної з точністю E для значень x, розташованих на інтервалі (-1; 2) з кроком 0,25. Роздрукувати таблицю значень p і x.

24. Знайти значення змінної з точністю до 0,00001 для значень x, розташованих на інтервалі (0; 1) з кроком 0,25; на інтервалі (0; 3) з кроком 0,5. Роздрукувати таблицю значень y і x.

25. Знайтиметодом Ньютона корінь рівняння -cos(2x)
з точністю до 10-4, взявши як перше приблизне значення кореня x=0. Наступні наближення знаходяться за формулою: ,
де f `(x) - похідна від функції f(x).

26. Обчислити з точністю до четвертого знака, використовуючи співвідношення: .

27. Скласти програму обчислення відрізка степеневого ряду.

x=0,56.
Розрахунки припинити, якщо .

28.

Знайти значення змінної з точністю до 0,0001 для значень x, розташованих на інтервалі (0; 1.5) з кроком 0,25. Роздрукувати таблиці значень y і x.

29. Знайти значення змінної з точністю до 0,0001 для значень x, розташованих на інтервалі (0; 2) з кроком 0,4. Роздрукувати таблицю значень y і x.

30. Обчислити значення змінної з точністю до 0,0001, для значень x, розташованих на інтервалі (-1; 2) з кроком 0,25. Роздрукувати таблицю значень d і x.

 


5. Лабораторна робота №5
Вивчення циклів з використанням функцій.

5.1. Процедури і функції, що задаються користувачем.

Процедури і функції являють собою важливий інструмент мови Паскаль, що дозволяє писати структуровані програми. В структурованих програмах зазвичай легше відстежити основний алгоритм, їх легше зрозуміти навіть початківцям. Мови які використовують механізми процедур і функцій називаються процедурно-орієнтованими.

Процедура – це незалежна поіменована логічно завершена частина програми, призначена для виконання визначених дій. По своїй структурі вона є міні програмою. Одного разу описану процедуру можна визивати за ім’ям з різних наступних частин програми. Опис процедури має наступний вигляд:

 

Procedure < ім’я >( список формальних параметрів);

<розділ опису >

Begin

<тіло процедури >;

end;

 

У заголовку процедури вказується ім'я процедури та в круглих дужках описується список формальних параметрів, якщо він є. Якщо параметрів у процедури немає, тоді дужки використовувати не потрібно.

Список формальних параметрів – це опис змінних, через які власне здійснюється передача до процедури. Параметри в цьому списку поділяються на два типи – параметри-значення та параметри-змінні.

Параметри-значення – застосовуються для передачі даних в процедуру, і можуть використовуватись в ній в якості змінних, але навіть якщо ми змінимо їх значення в процедурі значення відповідних змінних в точці виклику не зміниться.

Параметри-змінні – призначені не тільки для передачі даних в процедуру, а й для повернення нових значень в точку виклику, і їх опис починається з ключового слова var.

Розділ опису – аналогічний розділу опису головної програми в ньому можна задавати імена констант, змінних і міток, які будуть використовуватись лише в цій процедурі.

Тіло процедури – послідовність операторів, які будуть виконуватись в цій процедурі.

Розглянемо приклад:

 

Procedure Cub(x : real, var y : real);

begin

y := x*x*x;

end;

 

Ця процедура знаходить куб дійсного числа X, і повертає це значення за допомогою параметра Y.

Виклик або запуск процедури здійснюється за допомогою оператора процедури, в якому міститься ім'я процедури і необхідні параметри. В нашому випадку він може виглядати так.

Cub(a, b);

тоді змінна a повинна містити значення яке ми хочемо привести до третього степеню, а в змінну b процедура поверне результат обчислень.

 

Функція– відрізняється від процедури тим, що один з результатів її роботи завжди повертається у вигляді значення, а отже функцій можуть використовуватись при обчисленні виразів. Опис процедури виглядає так:

 

Function < ім’я >( список формальних параметрів): <тип результату>;

<розділ опису >

Begin

<тіло процедури >;

end;

 

де тип результату – тип значення яке повертає функція.

Якщо повернутися до попереднього прикладу, то функцію для обчислення кубу можна задати так:

 

Function Cub2(x : real) : real;

Begin

Cub2 := x*x*x;

end;

 

тоді виклик функції можна здійснити наступним чином:

 

b := Cub2(a);

 

Предыдущая статья:Приклад 3.. Приклад 3. Для прикладу розглянемо програму, яка імітує програму мікр.. Следующая статья:Приклад 5.. Приклад 5. Скласти програму для обчислення суми членів ряду викор..
page speed (0.0097 sec, direct)