Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Химия

варіант. Варіант Укажіть основну складову природного газу: А пр..  Просмотрен 1187

 1. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА, СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
 2. Титрованием кислотой
 3. Робота з приладом. 1. Увімкнути прилад у мережу через блок живлення, перемикач живлення п..
 4. Реакционно-абсорбционные и реакционно-десорбционные процессы
 5. Расчет изменения энтропии в неизотермических процессах
 6. Примеры решения задач. Теория электролитической диссоциации.
 7. Струкутура периодической системы. Малые и большие периоды, группы, подгруппы. Объяснение свойств элементов (их сходства и различия). Примеры
 8. Перманганатометрическое титрование
 9. Задания для выполнения в процессе самоподготовки
 10. Атом, элемент, молекула, простые и сложные вещества. Закон сохранения массы и энергии, закон постоянства состава, закон эквивалентов, закон Авогадро и следствия из него.
 11. Основные классы и номенклатура неорганических соединений
 12. Коагуляция гидрофобных коллоидов

Варіант

 1. Укажіть основну складову природного газу:

А пропан;Б бутан;В метан;Г октан.

 1. Яка кількісна характеристика детонаційної стійкості бензину:

Аекомаркування;Б метанове число;В Е-код;Г октанове число.

 1. Укажіть властивість фенолу, що зумовлює застосування його водного розчину для дезінфікування:

А летка речовина;

Б легко окиснюється;

В обмежено розчиняється у воді;

Г зумовлює денатурацію білка.

 1. Яка пара наркотиків є легальною:

А етанол і нікотин; Б героїн і гашиш; В морфін і нікотин;Г кодеїн і ЛСД.

 1. Які сполуки у складі СМЗ зумовлюють евтрофікацію природних водойм:

А полікарбонати; Б полі фосфати; Валкілхлориди; Г алкілсульфати.

 1. Який розчинник добувають з рослинної сировини:

А гас; Б скипидар; В сольвент; Гбензен.

 1. Розташуйте рівні структурної організації матерії за зростанням складності:

А клітинний; Бмолекулярний;В полімерний;Г атомний.

 1. Здійсніть перетворення:

CH4→C2H2→C6H6→C6H5Cl→C6H5OH.

 1. Обчисліть об’єм вуглекислого газу, що виділиться при спалюванні 100л метану, що містить 20 % негорючих домішок(н.у.).
 2. Внаслідок спалювання вуглеводню масою 4,2г утворився карбон (IV) оксид масою 13,2г. Відносна густина за воднем 42. Визначить молекулярну формулу речовини.

 

варіант

 1. Укажіть відновлюваний природній ресурс:

А нафта;Б природній газ;В рослинна біомаса;Г вугілля.

 1. Укажіть процес, що не супроводжується зміною хімічного складу речовини:

Акрекінг нафти;Б перегонка нафти;

Вкоксування вугілля; Гнапівкоксування вугілля.

 1. Укажіть сировину для промислового синтезу аспірину:

А крохмаль;Б метанол;В фруктоза; Г фенол.

 1. Укажіть волокно, стійке до стирання:

Абавовна;Б вовна; В капрон; Г віскоза.

 1. Які рівні структурної організації притаманні органічним речовинам:

А атомний і молекулярний;

Б атомний і полімерний;

В молекулярний і полімерний;

Г полімерний і клітинний.

 1. Укажіть ознаку, що є перевагою СМЗ порівняно з милом:

А здатність прати в твердій воді;

Б приємний запах;

В приваблива упаковка;

Г здатність пінитися у гарячій воді.

 1. Установіть відповідність :

1глюкоза; А спирт;

2етанол; Б штучне волокно;

3капрон; В вуглевод;

4віскоза; Г синтетичне волокно.

 1. Здійсніть перетворення:

CaC2→C2H2→C2H4→C2H5OH→CO2.

 1. Обчисліть масу води, що утвориться при спалюванні 100г природного газу, що містить 96% метану.
 2. Внаслідок спалювання вуглеводню масою 29г утворилось 88г вуглекислого газу та 45 г води. Відносна густина за повітрям 2. Визначити молекулярну формулу речовини.

Контрольна робота №2

Варіант І Варіант ІІ
 1. Які речовини називають ізомерами:
 1. Які речовини називають гомологами:
А) з однаковим якісним і кількісним складом але різними будовою і властивостями; Б) з однаковим якісним складом, подібні за будовою і хімічними властивостями; В) з однаковою будовою молекул і різним хімічним складом; Г) з однаковим хімічним складом і різною хімічною будовою.
 1. Яка зі сполук належить до органічних речовин живої природи:
 1. Яка зі сполук належить до органічних речовин синтезованих людиною:
А) алмаз; Б) поліетилен; В) вуглець; Г) глюкоза
 1. Яка ознака притаманна речовинам молекулярного рівня структурної організації матерії:
 1. Яка ознака притаманна речовинам полімерного рівня структурної організації матерії:
А) йонний зв'язок; Б) стала молекулярна маса; В) саморегуляція; Г) змінний склад.
 1. Які вуглеводні є головним компонентом газового бензину:
 1. Які вуглеводні вибрані еталоном для створення шкали детонаційної стійкості:
А) пропан і бутан; Б) гептан і октан; В) ізооктан і гептан; Г) пентан і гексан.
 1. Як називають термічне розкладання органічних сполук без доступу повітря:
 1. Як називають процес термічного розкладання вуглеводнів з розщепленням карбонового ланцюга:
А) крекінг; Б) електроліз; В) риформінг; Г) піроліз.
 1. Який газ зумовлює парниковий ефект:
 1. Який із газів зумовлює появу кислотних дощів:
А) сульфур (ІV) оксид; Б) азот; В) карбон (ІV) оксид; Г) силіцій (ІV) оксид.
7. Позначте загальну формулу естерів: 7. Позначте загальну формулу карбонових кислот:
А Б В Г
       

 

 
8. Позначте назву речовини, що утвориться під час взаємодії однієї молекули хлору з етаном: 8. Позначте назву речовини, що утвориться під час взаємодії однієї молекули хлору з етеном:
А) 1,2 – дихлороетан; Б) 1,1,2,2 – тетрахлоретан; В) хлоретан; Г) 1,2 – дихлоретен.  
 1. Установіть відповідність між класами сполук та формулами речовин:
 
1. С2Н5ОН А. алкани
2. С2Н4 Б. арени
3. С2Н5СООН В. алкени
4. С6Н6 Г. карбонові кислоти
  Д. спирти

 

1. С2Н5СООСН3 А. алкани
2. С2Н6 Б. алкіни  
3. С2Н4(ОН)2 В. алкени  
4. С2Н2 Г. естери  
  Д. спирти  

 

 
10. Встановіть відповідність між вихідною речовиною та продуктом в реакції з гідрогенхлоридом: 10 Встановіть відповідність між вихідною речовиною та продуктом в реакції гідратації:
1. С2Н6 А. хлоргексан
2. С2Н4 Б. хлоретен
3. С2Н2 В. хлоретан
4. С6Н12 Г. реакція не відбувається
  Д. хлоргексен

 

1. С2Н4 А. етанол
2. С2Н2 Б. гексанол  
3. С2Н6 В. гексаналь  
4. С6Н12 Г. реакція не відбувається  
  Д. етаналь  

 

11. Розташуйте паливо за зростанням його теплотворної здатності: А) метан; Б) побутовий газ; В) коксовий газ; Г) бутан. 11. Розташуйте продукти перегонки нафти за зростанням температури кипіння: А) газолін; Б) дизельне пальне; В) гас; Г)лігроїн.
12. Запишіть ряд реакцій за допомогою яких можна синтезувати етилен з метану. 12. Запишіть ряд реакцій за допомогою яких можна синтезувати етилбензен з бензину.
13. Запишіть ряд реакцій за допомогою яких можна синтезувати полівінілхлорид з етилену. 13. Запишіть ряд реакцій за допомогою яких можна синтезувати оцтову кислоту з ацетилену.
14. Розрахувати об’єм повітря необхідний для спалювання суміші газів об’ємом 20 м3, якщо до складу суміші входить етан – 30% і пропан. 14. Розрахувати об’єм повітря необхідний для спалювання суміші газів об’ємом 10 м3, якщо до складу суміші входить метан – 30% і бутан.

 

Предыдущая статья:Завдання №7. 1. Забезпечення виконання господарських зобов’язань 2. Поняття та озн.. Следующая статья:Деньги, кредит, банки
page speed (0.0656 sec, direct)