Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Финансы, Менеджмент

Практична частина. Таблиця закріплення варіантів для виконання ситуаційної задачі ..  Просмотрен 297

Таблиця закріплення варіантів для виконання ситуаційної задачі

 

“Аналіз конкурентоспроможності фірми”

Варіант завдання Сегмент Фірма Варіант собівартості
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Теоретична частина .

 

 1. Сутність, цілі і види менеджменту.
 2. Наукові принципи менеджменту.
 3. Класична школа в менеджменті.
 4. Біхевіористська теорія.
 5. Теорія бюрократії і кількісний підхід в менеджменті.
 6. Сучасні підходи в менеджменті.
 7. Зміст основних функцій менеджменту.
 8. Характеристка спеціальних функцій менеджменту.
 9. Менеджер як професія. Характеристика класифікаційних груп менеджерів.
 10. Основні типи організаційних структур в менеджменті.
 11. Особливості різних форм організації бізнесу.
 12. Суть менеджменту персоналу і особливості управлінської праці.
 13. Методи підбору і оцінки кадрів.
 14. Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів.
 15. Формування структурних підрозділів апарату управління.
 16. Організація праці персоналу.
 17. Процес стратегічного планування в менеджменті.
 18. Стратегічне управління підприємством.
 19. Природа рішень у сфері менеджменту.
 20. Етапи розробки і прийняття управлінського ріщення.
 21. Методи розробки і обгрунтування управлінських рішень.
 22. Сутність, принципи і види контролю в менеджменті.
 23. Види і форми комунікації в менеджменті.
 24. Процес комунікації в менеджменті.
 25. Характеристика типів влади.
 26. Типи лідерства в менеджменті.
 27. Змістовні теорії мотивації.
 28. Процесуальні терорії мотивації.
 29. Управління конфліктною ситуацією в менеджменті.
 30. Внутрішнє і зовнішнє середовище організації.
 31. Соціально- економічна сутність маркетингу. Еволюція змісту та форм маркетингу.
 32. Маркетингова тріада (потреби, цінності, запити).
 33. Принципи і комплекс маркетингу.
 34. Основні функції маркетингу.
 35. Сутність, види та типи вимірювання попиту.Види маркетингу в залежності від виду попиту.
 36. Основні напрямки досліджень в маркетингу.
 37. Основні етапи проведення маркетингових досліджень.
 38. Якісні методи маркетингових досліджень.
 39. Кількісні методи маркетингових досліджень.
 40. Джерела маркетингової інформації.
 41. Сегметування ринку і критерії сегментування ринку.
 42. Вибір цільового сегменту товару.
 43. Позиціонування і основні стратегії позиціонування.
 44. Товар в системі маркетингу: загальна характеристика, рівні товару. Класифікація товарів.
 45. Життєвий цикл товару.
 46. Товарний знак і його сутність.
 47. Упаковка та маркіровка товару.
 48. Формування товарної політики.
 49. Формування асортименту та управління ним.
 50. Послуга як товар і її властивості.
 51. Цінова політика. Алгоритм маркетингового розрахунку ціни.
 52. Методи ціноутворення.
 53. Види цінових стратегій.
 54. Маркетингова політика комунікацій . Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій.
 55. Система маркетингових комунікацій. Їх сутність і призначення.
 56. Реклама як основний елемент ЗМК. Типи реклами.
 57. Засоби передачі рекламних повідомлень.
 58. Комерційна пропаганда. Основні засоби, особливості використання.
 59. Засоби стимулювання збуту.
 60. Маркетингова політика розподілу її задачі та функції.

 

Практична частина

Розрахункові завдання

Задача №1

Рекламна агенція хоче оцінити відомість здійснюваної нею компанії. Бажана надійність оцінки складає 95.4% (z=2), а необхідна точність складає ± 3%. Немає ніякого уявлення відносно відсотка людей, що знайомі з здійснюваємою компанією. Яким повинен бути розмір виборки в цьому випадку?

 

Задача №2

Попит на товар А складав 10 000 шт. по 20 грн. Менеджер по продукту визначив, що якщо підняти ціну на 2грн, то попит зменшиться на 1200 шт. Яка цінова еластичність на цей товар?

Задача №3

540 тис. сімей , що представляють цільовий ринок, мають телевізор. З них 60 тис. сімей є глядачами телеканала, що обраний носієм звернення. Кількість трансляцій дорівнює 10. Визначити валовий оціночний коефіцієнт цього каналу(ВОК).

Задача № 4

Відома така інфомація про фірму:

- інвестований капітал: 240 000 грош.од.;

- очікуваний прибуток: 10%;

- змінні витрати на одну шт.: 1050 грош.од.;

- постійні витрати : 90 тис.грош.од.;

- прогнози продажу: песимістичний – 90 тис. шт., оптимістичний – 150 тис. шт.

На основі представлених вихідних даних розрахувати ціну:

а) граничну;

б) беззбитковості;

в) цільову.

Визначити результати діяльності підприємства при кожному результаті ціни.

 

Задача № 5

Торгівельне підприємство пропонує на ринку асортимент з трьох товарів : А, В і С за цінами, що розраховані на основі витрат (табл.). Ціни для продуктів А і С не були прийняті ринком. Запропонуйте нові ціни для продуктів А і С (на основі психологічної ціни –“ломаної”); розрахуйте нову ціну для продукту В, що дозволить зберегти початковий об’єм і покрити збитки від продуктів А і С. Результати розрахунків занести в таблицю.

Дані і форма для розрахунку нової ціни продукту В

№п/п Показник ПродуктА Продукт В Продукт С
Запланований збут, тис. шт. 170,0 510,0 290,0
Ціна на основі витрат, грн/шт 11,57 8,02 10,22
Плануєма виручка.тис.шт.    
Нова ціна, грн/шт.   -  
Виручка при новій ціні, тис.шт.   -  
Недопокриття, тис.грн.   -  
Недопокриття по А, В і С -   -
Необхідна виручка після калькуляційного вирівнювання, тис.грн. -   -
Ціна після калькуляційного вирівнювання, грн./шт.    

 

Задача № 6

Вибрати прийнятний варіант конкурсної ціни на основі представлених в таблиці даних про можливості підприємства і ймовірної оцінки ситуації.

Ймовірна оцінка ситуації для розрахунку конкурсної ціни

№п/п Пропонуєма ціна, грош.од. Витрати, грош.од. Ймовірність виграти торг
19,6 0,4
21.7 0,3  
0,15  
23.5 0,1  
0,05  

Задача №7

Скласти бюджет маркетингу, виходячи з рівняння прибутку, для фірми, що має такі фінансові показники:

Запланований прибуток, грн. – 6000

Об’єм продажу, шт. – 850

Ціна однієї шт., грн. – 31

Змінні витрати на одиницю продукції, грн. – 17,68

Постійні витрати, грн.:

- Амортизація – 2153

- НДР – 1500

- Ціна складування – 153

- Банківська ставка – 139

Задача №8

Визначити прогнозний об’єм попиту в наступному році на товари кожної фірми користуючись даними, наведеними в таблицях 1 і 2.

Вихідні дані

Таблиця 1.

Фірма Витрати на маркетинг, Мі Ефективність витрат на маркетинг, αі
А 0,8
Б 1,2
В 1,1

Таблиця 2.

Рік
Об’єм продаж, тис. грн.

 

Задача №9

 

Визначити кількість обертів товарних запасів за аналізуємий період часу (Ко) на основі вихідних даних:

- собівартість реалізованих товарів (СТ), грош. од./рік – 35000;

- собівартість товарних запасів на початок періоду (СЗп), грош. од./рік – 1200;

- собівартість товарних запасів на кінець періоду (СЗк), грош. од./рік – 9000

 

Задача №10

Визначити значення точки беззбитковості для фірми, що займається випуском сільськогосподарської техніки для фермерів, якщо відомо, що постійні витрати (F) становлять 200000 грн., відпускна ціна (Р) дорівнює 1000 грн., питомі змінні витрати (V) – 800 грн. Побудувати графік беззбитковості.

 

Задача №11

Визначити місткість сегменту по цитрусовим в натуральному та грошовому виразі на основі таких даних:

- Залишок продукції на складах підприємства, т - 10

- Виробництво цитрусових, т - 100

- Ціна за одну тону, грош. од. – 350

- Собівартість за одну тону, грош. од. – 245

- Експорт, т – 20

- Імпорт, т – 15

- Зниження запасів цитрусових у продавців і споживачів, т – 10

- Непрямий експорт, т - ---

- Непрямий імпорт, т - 2

 

Задача №12

Визначити район, в якому фірмі найвигідніше реалізовувати партію нових товарів типу А. Якою буде величина об’єму чистих продаж. Для кожного району відомі зміни в умовах реалізації для товару А: чисельність покупців товару (L), інтенсивність покупки товару в середньому одним покупцем за рік (J), виграш або втрата частки ринку в результаті конкуренції виробників товару (±d), витрати на сегментацію ринку в кожнім з районів (С). Всі дані по районам наведені на схемі

 

Схема районів

Район 1 L1 = 1500 покупців J1= 400 грн./ рік d1 = + 0,2 С1 = 5000 грн.   Район 2 L2 = 2200 покупців J2= 500 грн. / рік d2 = - 0,1 С2 = 4000 грн   Район 3 L3 = 2800 покупців J3= 300 грн. / рік d3 = - 0,3 С3 = 5000 грн Район 4 L4 = 1100 покупців J4=300 грн./ рік d4 = + 0,2 С4 = 3000 грн

 

 

Задача №13

Визначити ціну продажу у: а)виробника; б)оптовика, використовуючи вихідні дані:

а) - собівартість товару у товаровиробника (Св), грош. од. – 108;

- націнка до ціни продажу (Рц), % - 10

б) - собівартість товару у оптовика ((ціна у виробника, (Со)), грош. од. – 120;

- знижка до ціни продажу (Рц), % - 20

 

Задача №14

Визначити роздрібну ціну на товар, якщо відомо, що товар продається дистриб’ютору за ціною 24 грн. без врахування ПДВ. ПДВ для цього товару складає 20%, а націнка дистриб’ютора відносно ціни без ПДВ дорівнює 35%.

 

Задача №15

Визначити ринкову частку фірми “К”, якщо відомо, що кошти фірми “К”, “Т” і “У” на маркетингові заходи й ефективність одиниці цих коштів відповідно становлять: 180 тис. грн. і 1,3; 270 тис. грн. і 1,7; 200 тис. грн. і 0,7.

 

Задача №16

Визначити яку марку виберуть споживачі, користуючись даними дослідження іміджу марки, при якому встановлено сприйняття групою покупців набору марок цього ж товару. Отримані дані по чотирьох атрибутах, оцінка значущості яких відповідно дорівнює: 0,40; 0,30; 0,20; 0,10. Оцінка атрибутів кожної марки така:

- марка “А” = 7, 5, 6, 5;

- марка “Б” = 3, 5, 7, 7;

- марка “У” = 6, 6, 7, 7;

- марка “Г” = 9, 8, 5, 2

Задача №17

Розрахувати ціну товару, якщо відомо:

- очікуваний обсяг виробництва та збуту, од. – 30

- питомі змінні витрати, грош. од. – 235

- постійні витрати, грош. од. – 8900

- передбачуваний прибуток, грош. од. – 5000

 

Задача №18

Вибрати посередника на підставі експертних оцінок, що надані в таблиці:

Вихідні дані

  Критерії оцінки Рейтинг критеріїв посередника
А Б
1.Збутова діяльність  
2.Підтримування рівня запасів  
3.Можливість збільшення обсягів збутової діяльності  
4. Стосунки зі споживачами  
5.Менеджмент  

 

 

Задача №19

Визначити для кожної марки комп’ютера (“А”, “К”, “П”, “Р”) індекс загальної корисності, послідовно використовуючи оцінку значущості і оцінку характерності. Марки порівнюються по чотирьох атрибутах, ступінь значущості яких відповідно становить: 0,40; 0.30; 0,20; 0,10. Ці марки оцінені по атрибутах так:

- марка “А” = 9, 8, 7, 4;

- марка “К” = 8, 9, 7, 8 ;

- марка “П” = 6, 7, 8, 5;

- марка “Р” = 4, 3, 7, 8.

-

Порівняйте отримані результати і зробіть висновки.

 

 

Задача №20

Визначити місткість ринку в 2014 році користуючись такими даними: відомо що 30% покупців замінюють побутовий прилад тривалого користування через 2 роки, 50% - через 3 роки і залишок покупців – через 4 роки, Додаткові покупки на даному ринку не практикуються. Починаючи з 2013 року первинний попит складався таким чином, шт.: 2011 р. – 12 000,

2010р. – 25 000, 2011 р. – 50 000, 2012 р. – 80 000, 2013 р. – 140 000.

 

Задача №21

 

Дати оцінку конкурентоспроможності підприємства Хмельницькгоспмаш, який виробляє комбайн КПФ порівняно до Білоцерківськмаша, який виробляє комбайн Рось – 2.

 

Вихідні дані

Показник КПФ Рось 2 Коефіцієнт значимості, %
Кількість обертів, об/хв.    
Продуктивність при косінні, т/год. 32,5  
Довжина різки, мм    
Робоча швидкість, км/год. 8,0 9,0  
Транспортна швидкість, км/год. 20,0 22,0  
Висота подачі рослинної маси, м 4,0 3,5  
Довжина відвантаження, м 3,1 3,1  
Ширина відвантаження, м 2,0 2,0  
Висота відвантаження, м 2,3 2,3  
Ширина захвату, м 2,0 2,4  
Ціна, грн.    

Задача № 22

Розрахувати бюджет просування агрофірми “Лиман” з використанням таких методів:

- з орієнтацією на загальний бюджет маркетингу

- з розрахунку на одиницю продукції

- паритету з конкурентами

- з орієнтацією на збут.

Фірма має такі фінансові показники:

- Запланований прибуток, грош. од. – 6000

- Обсяг продажу, шт. – 850

- Ціна однієї штуки, грош. од. – 31

- Змінні витрати на одиницю продукції, грош. од. – 17,68

Постійні витрати:

- Амортизація, грош. од. – 2153

- НДР, грош. од. – 1500

- Ціна складування, грош. од. – 153

- Банківська ставка, грош. од. – 139

Всього, грош. од. – 3945

Витрати на маркетинг за попередній період склали 1300 грош. од., обсяг продажу був 747 штук. Планується збільшення обсягу продажу в наступному періоді до 850 штук. Витрати на маркетинг конкурента “Ягідка” складають 3800 грош. од.. Отриманий дохід у попередньому періоді - 23157 грош. од. , від реалізації 747 одиниць продукції., витративши при цьому на рекламу 1300 грош. од., або 5,6 % від загального збуту. У наступному періоді заплановано збут продукції на суму 26350 грош. од..

Задача №23

Визначити, виходячи з рівняння прибутку, витрати на маркетинг (рекламу, стимулювання збуту та маркетингові дослідження) для фірми “Аграрник”, що має такі фінансові показники:

Запланований прибуток, грн. – 4500

Об’єм продажу, шт. – 454

Ціна пристрою, грн. – 650

Комісійні витрати на одиницю продукції, грн. – 19,5

Змінні витрати на одиницю продукції, грн. – 380,5

Постійні витрати, грн. – 42500

Задача №24

Дослідіть динаміку продажу товару. Побудуйте прогнози попиту на наступні два роки.

Вихідні дані

Рік
Продаж, штук

Задача №25

Визначити яким буде середньодушовий мінімальний рівень споживання на товар, надати інтервальну оцінку прогнозованого явища, використовуючи метод Дельфі:

Предыдущая статья:Хронология Следующая статья:Вихідні дані
page speed (0.0386 sec, direct)