Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Финансы, Менеджмент

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  Просмотрен 251

Кафедра менеджменту

«ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Для студенті четвертого курсу заочної форми навчання

 

Напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»

Упорядник: Носань Н.С.

Холоменюк І.М.

 

 

Контрольна робота з дисципліни „Операційний менеджмент” для студентів заочної форми навчання

 

Контрольна робота з дисципліни Операційний менеджментскладається з двох частин: перша частина – теоретична, друга – практична. Робота має бути виконана на листах формату А-4. Теоретична частина складається з одного питання. Вимоги до оформлення: 15-20 сторінок друкованого тексту, шрифт – 14, Times New Roman, вирівнювання – по ширині, абзац – 1,25. Назви розділів пишуться прописними літерами, назви підрозділів – з великої літери малими буквами.

Друга частина – практична, яка склала дається з чотирьох задач.

Питання до контрольної роботи студент обирає в залежності від порядкового номеру в журналі.

 

Питання до теоретичної частини

1. Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємства.

2. Управління виробничою системою підприємства

3. Управління витратами на підприємстві

4. Управління інноваціями на підприємстві

5. Управління витратами на підприємстві

6. Управління прибутковістю підприємства

7. Управління рентабельністю підприємства

8. Оцінка ефективності використання основних засобів на підприємстві

9. Управління оборотними активами підприємства

10.Управління необоротними активами підприємства

11.Прогнозування основних показників діяльності підприємства

12.Планування та регулювання інвестиційної діяльності підприємства.

13.Управління інноваційними процесами на підприємстві

14.Цінова політика підприємства та її управління.

15.Діагностика діяльності підприємства.

10.Управління безпекою організації.

11.Оцінка ефективності праці керівника.

12.Роль менеджменту для успішного бізнесу.

13.Роль менеджера у забезпеченні стабільності та мобільності оргструктури компанії.

14.Формулювання основних ринкових цілей.

15.Розробка основних завдань виробництва.

16.Визначення основних цілей кадрової політики.

17.Необхідність змін у компанії. Стимулювання зацікавленості в організаційних змінах.

18.Теоретичні засади антикризового управління.

19.Методи діагностування кризового стану компанії.

20.Основні шляхи подолання кризи.

21.Мотивація праці на підприємстві

22.Управління персоналом на підприємстві

23.Управління дебіторською заборгованістю на підприємстві

24.Управління кредиторською заборгованістю на підприємстві

25.Удосконалення організаційної структури підприємства

26.Механізм стимулювання ефективної діяльності операційної системи

27.Виробнича програма операційної системи та її ресурсне обслуговування

28.Удосконалення механізму ціноутворення на підприємстві

29.Управління збутом на підприємстві

30.Оцінка залежності прибутку від операційної активності

 

Предыдущая статья:Стретегия №7 Ценовая Линейка Продуктов Следующая статья:Задача №1. Підприємство-монополіст прагне визначити обсяг виробництва та ціну ..
page speed (0.0167 sec, direct)