Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Агрономия, Сельское хозяйство

Правила для авторів. Правила для авторів Основні фахові напрями: зрошуване землеробство, п..  Просмотрен 285

Правила для авторів

Основні фахові напрями: зрошуване землеробство, підвищення ефективності використання поливної води, функціонування польових сівозмін, системи обробітку ґрунту та захисту рослин, оптимізації режимів зрошення сільськогосподарських культур, вплив тривалого застосування добрив і зрошення на родючість та меліоративний стан ґрунту, технології вирощування сільськогосподарських культур, створення нових сортів і гібридів для зрошуваних земель.

Статті публікуються українською, російською та англійською мовами. Періодичність видання – 2 випуски на рік (квітень, жовтень).

Приймаються до друку статті обсягом 5-8 сторінок.

До публікації у "Збірнику" приймаються статті, набрані в редакторі Microsoft Word (шрифт Arial, розмір 14, через 1 інтервал, без переносів, сторінка А-4, з полями: ліве – 3см., праве, нижнє, верхнє – 2см., сторінки без нумерації) і віддруковані на принтері на білому папері з додатком її на диску.

 

Дотримуйтесь такої структури подачі матеріалу.

УДК……….(звичайний шрифт).

 

Назва статті(заголовок великими, виділеними літерами по середині рядка).

Ініціали, прізвище (великими, виділеними літерами); вчений ступінь, вчене звання автора (ів) (звичайним шрифтом).

З наступного рядка "Назва установи" (звичайним шрифтом).

 

наприклад

УДК 633.15:631.6 (477.72)

 

Предыдущая статья:Как подготовиться к получению и раны. Следующая статья:Бібліографічний покажчик, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
page speed (0.0601 sec, direct)