Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Агрономия, Сельское хозяйство

Допоміжні виробництва  Просмотрен 364

 1. Завдання 1. 1. Витрати по електропостачанню склали (табл. 1): Таблиця 1 Ст..
 2. Реєстр господарських операцій з обліку витрат та наданих послуг з електропостачання в СООО “Степове” за звітний місяць 200_ р.
 3. Виробничий звіт № с.-г.
 4. Тема 5. ОБЛІК ВИТРАТ, ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ (ПІДСОБНИХ) ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБНИЦТВ І ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ СОБІВАРТОСТІ
 5. Окрему групу витрат в агарних підприємствах складають
 6. Примерные рационы для откорма крупного рогатого скота на барде, кг на голову в сутки
 7. Состав и питательность кормов 5 страница
 8. Классификация поливов
 9. Монтаж капельной системы
 10. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА
 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Система земледелия — комплекс взаимосвязанных агротехнических, мелиора..
 12. Рыхление и Мульчирование – итог: перепад температур – самополив – плодородие.

План

1. Основні принципи і завдання обліку допоміжних виробництв

2. Облік витрат допоміжних виробництв

3. Обчислення собівартості допоміжних виробництв

 

Методичні вказівки

Допоміжні виробництва виконують роботи і надають послуги рослинництву, тваринництву, промисловим виробництвам, обслуговуючим господарствам, будівництву та іншим підприємствам і особам. До них належать: ремонтно-механічні майстерні, автомобільний і гужовий транспорт, електро-, водо- і газопостачання, холодильні прилади (обладнання, устаткування).

Облік витрат і виконаних робіт допоміжних виробництв забезпечує контроль:

¨ за виконанням госпрозрахункових завдань за кожним допоміжним виробництвом;

¨ за правильним і економічно обґрунтованим відображенням величини витрат за їх статтями та елементами;

¨ за точним списанням виконаних робіт і послуг за об'єктами споживачів;

¨ за своєчасним і точним поданням необхідних даних для обчислення фактичної собівартості одиниці робіт і послуг кожного допоміжного виробництва;

¨ за правильним списанням калькуляційних різниць між плановою і фактичною собівартістю робіт і послуг.

Собівартість одиниці продукції (робіт, послуг) допоміжних виробництв визначається діленням суми витрат на обсяг продукції (робіт та послуг).

Фактична собівартість продукції, робіт та послуг допоміжних виробництв визначається щомісяця і за цією оцінкою відноситься на споживачів. Аналітичні рахунки закриваються у такій черговості: газо-, тепло-, електро-, водопостачання-, ремонтна майстерня-, холодильні установки-, вантажний автотранспорт-, гужовий автотранспорт.

Предыдущая статья:Додатки. Питомі кути обертання [α] оптично активних речовин Речови.. Следующая статья:Завдання 1. 1. Витрати по електропостачанню склали (табл. 1): Таблиця 1 Ст..
page speed (0.0143 sec, direct)