Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Образование

Проектно- інвестиційна модель управління  Просмотрен 409

 1. Завдання і функції адміністративної служби та управління дисциплінарними відносинами в НЗ
 2. Виробничі працівникиі зв`язки між ними утворюють професійно-кваліфікаційну структуру.
 3. Організаційна структура управління, її сутність і елементи
 4. Структура апарату управління
 5. Конкурентно – іміджева модель управління
 6. Форма побудови управління організацією, орієнтована на колектив (команду).
 7. Відмітні риси організаційної та соціальної концепції.
 8. Владна сторона: адміністрація, трудовий колектив, громадські організації наділені трьома правами – спонукання, заохочення і переконання стосовно працівника.
 9. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основа організації праці.
 10. Ключові слова:метод переконання і виховання, заохочення, покарання.
 11. Дисциплінарна відповідальність, дисциплінарний проступок, дисциплінарне стягнення
 12. Виды и типы схем

 

Керівник закладу ніби спускається з вершини піраміди влади на загальну площину діяльності учасників освітнього процесу і навіть нижче, спираючись на ініціативу кожного з них.

 

 

Матрична побудова управління організацією (проект-менеджер)

За такої побудови управління організацією на традиційну, поділену за функціями структуру (вертикальне структурування), нашаровуєься орієнтована на проект чи на продукт (горизонтальне структурування). При комбінації структур, побудованих за об’єктною та функціональною ознаками, перетинаються дві системи компетенції.

Матричну структуру використовують для управління новими проектами тощо.

Різновид матричних структур – проект-менеджмент – добре зарекомендував себе в реалізації різноманітних проектів – виробничих, будівельних, екологічних, фінансових, технічних тощо.

Проект-менеджмент – особливий вид функціонального менеджменту, який полягає у створенні тимчасової управлінської і виконавчої структур у межах діючої організаційної структури управління підприємством для реалізації конкретного проекту.

Проект-менеджмент має спільні і відмінні ознаки з «класичною» матричною структурою. Спільні риси – використання наявного управлінського потенціалу, тимчасовість, монізм (єдність) мети, одновекторність цілей. Особливістю проект-менеджменту є створення спеціального управлінського апарату із внутрішньою структурою.

Предыдущая статья:Конкурентно – іміджева модель управління Следующая статья:Форма побудови управління організацією, орієнтована на колектив (команду).
page speed (0.0177 sec, direct)