Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Образование

Виробничі працівникиі зв`язки між ними утворюють професійно-кваліфікаційну структуру.  Просмотрен 278

 1. Завдання і функції адміністративної служби та управління дисциплінарними відносинами в НЗ
 2. Організаційна структура управління, її сутність і елементи
 3. Структура апарату управління
 4. Конкурентно – іміджева модель управління
 5. Проектно- інвестиційна модель управління
 6. Форма побудови управління організацією, орієнтована на колектив (команду).
 7. Відмітні риси організаційної та соціальної концепції.
 8. Владна сторона: адміністрація, трудовий колектив, громадські організації наділені трьома правами – спонукання, заохочення і переконання стосовно працівника.
 9. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основа організації праці.
 10. Ключові слова:метод переконання і виховання, заохочення, покарання.
 11. Дисциплінарна відповідальність, дисциплінарний проступок, дисциплінарне стягнення
 12. Глава II. Внимание и внимательность.

Вступаючи у відносини між собою, вони утворюють об`єкти управління.

Управляють цими об`єктами управлінські працівники. Вони є елементами структури апарату управління, що являє собою розподіл управлінських працівників відповідно до посад (ролей) і їхніх взаємин, які виникають у процесі управління. Дія на об`єкти управління з боку апарату управління є наслідком переробки інформації та ухвалення управлінського рішення. Апарат управління є одним із джерел і одержувачів інформації, а також місцем зосередження влади й лідерства.

Управлінські працівники мають бути компетентними і кваліфікованими.

Відносини у структурі апарату управління існують у вигляді формальних і неформальних зв`язків.

Організаційна структура управління є об`єднавчим і центральним елементом організації. Вона складається з елементів, що забезпечують функціонування як єдиний організаційно-економічний механізм усіх інших структур. Організаційна структура управління (ОСУ) виконує об`єднавчу роль, забезпечуючи цілісність організації.

Між ОСУ і апаратом управління існує складна і, на перший погляд, непомітна схожість, що призводить на практиці до їх ототожнення.

Отже, у складі організації є дві дуже взаємозалежні, але конструктивно самостійні структури: організаційна структура управління і структура апарату управління.Два типи структур відомі в літературі з теорії організацій. Так, М. Вебер виділяв бюрократичні й традиційні форми організації, Ретлісбергер і Діксон розрізняли формальні й неформальні організації, Блау запропонував розрізняти формальний і неформальний авторитет, Берне й Стакер ввели поняття механічних і органічних форм організації.

Розділяючи ці два види структур, Г.Х. Попов пише, що «прагнення розглядати структуру і штати як одну проблему є відображенням тієї практики управління, при якій затверджувалися відразу структура, чисельність і кожна посада апарату управління. Наявність цих показників у тих самих документах і привчила вважати їх частинами одного цілого».

Отже, час від часу з`являються праці, у яких наголошується на розходженні між двома структурами організації, із яких одна (ОСУ) ґрунтується на функціях управління, друга (САУ) – на соціальних відносинах, що складаються між людьми, котрі обіймають певні посади. Проте ця проблема досі залишається спірною.

Усі розглянуті структури за своїм змістом є організаційними структурами.Тому використання цього терміна тільки щодо однієї організаційної структури управління, що спостерігається в сучасній літературі, на думку автора, некоректне і неправильне.

Предыдущая статья:Завдання і функції адміністративної служби та управління дисциплінарними відносинами в НЗ Следующая статья:Організаційна структура управління, її сутність і елементи
page speed (0.013 sec, direct)