Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Образование

Завдання і функції адміністративної служби та управління дисциплінарними відносинами в НЗ  Просмотрен 383

 1. Виробничі працівникиі зв`язки між ними утворюють професійно-кваліфікаційну структуру.
 2. Організаційна структура управління, її сутність і елементи
 3. Структура апарату управління
 4. Конкурентно – іміджева модель управління
 5. Проектно- інвестиційна модель управління
 6. Форма побудови управління організацією, орієнтована на колектив (команду).
 7. Відмітні риси організаційної та соціальної концепції.
 8. Владна сторона: адміністрація, трудовий колектив, громадські організації наділені трьома правами – спонукання, заохочення і переконання стосовно працівника.
 9. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основа організації праці.
 10. Ключові слова:метод переконання і виховання, заохочення, покарання.
 11. Дисциплінарна відповідальність, дисциплінарний проступок, дисциплінарне стягнення
 12. Язык внушения

ЛЕКЦІЯ 2

Модуль 1. Професіограма керівника навчального закладу

Змістовий модуль 2. Побудова адміністративної служби та забезпечення продуктивних дисциплінарних відносин в НЗ

Тема 2. Завдання і функції адміністративної служби та управління дисциплінарними відносинами в НЗ

План

1. Різновиди структур.

2. Організаційна структура управління, її сутність і елементи.

3. Структура апарату управління.

4. Сутність понять «поведінка», «дисципліна», «дисципліна праці» та «дисциплінарні відносини».

5. Трудова дисципліна.

6. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основа організації праці.

7. Методи управління дисциплінарними відносинами.

8. Види дисциплінарних стягнень.

 

Різновиди структур

Ключові слова:структура, предмет структуризації соціально-економічної системи, професійно-кваліфікаційна структура, управлінські працівники.

1.1. Структура – невід`ємний атрибут усіх реально існуючих систем, бо саме вона надає їм організованості й цілісності.

1.2. Предметом структуризації соціально-економічної системи (НЗ) є як об`єкт так і суб`єкт управління, що відрізняється своїми властивостями і специфічними функціями.

1.3. Професійно-кваліфікаційна структураце виробничі працівники і зв`язки, що утворюються між ними.

1.4. Управлінські працівники – це елементами структури апарату управління.

Категорія «структура» відображає побудову і внутрішню форму системи. Структура – невід`ємний атрибут усіх реально існуючих систем, бо саме вона надає їм організованості й цілісності.

Предметом структуризації соціально-економічної системи (НЗ) є як об`єкт так і суб`єкт управління, що відрізняється своїми властивостями і специфічними функціями.

Наявність структур у системі і їхній розвиток є основою всієї організації, поза межами яких не може реалізуватися ні навчально-виховний процес, ні функції управління.

НЗ – це соціальна структура, що характеризує склад педагогічних працівників, учнів, техперсонал і їх розподіл за професійно-кваліфікаційним і статево-віковим складом, рівнем освіти, інтелектом, сімейним станом та інше.

Соціальна структура утворюється людьми (як членами виробничого колективу) і міжособистісними стосунками.

Предыдущая статья:Методологічні підходи в психології реклами Следующая статья:Виробничі працівникиі зв`язки між ними утворюють професійно-кваліфікаційну структуру.
page speed (0.2235 sec, direct)