Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Экономика

Айналым активтердегі меншікті айналым қаражаттардың (таза айналым капиталдың) үлесін сипаттайды  Просмотрен 451

 1. Негізгі құралдар, аяқталмаған капитал құрылысы, қорлар, аяқталмаған өндіріс, дайын өнім, тауарлар жатады
 2. Жарғылық капитал – бұл акцияның барлық түрлерінің номиналды құны
 3. Капиталдың ортажылдық сомасының өнім сатудан түсетін түсім сомасына қатынасы бұл
 4. Активтердің кейбір түрлерінің айналым ұзақтылығы ...... байланысты өзгеруі мүмкін
 5. Тәжірибеде кәсіпорын төлем қабілеттілігі ..... көрінеді
 6. Дебиторлармен қазіргі есептесу шарты жағдайында кәсіпорынның болжамдау төлемдік мүмкіндіктерін көрсетеді
 7. Кәсіпорынның қысқа мерзімді міндеттемелерін жабу мақсатында айналым қаражаттардың жеткіліктілігін сипаттайды
 8. Тәжірибеде қаржылық тұрақтылықтың .... түрі кездеседі
 9. Тартылған қаражаттардың меншікті қаражаттарға қатысы бұл
 10. Болашақта табыс алып келетін сатып алынған және бар қаражаттар – бұл
 11. Бюджетный кодекс РФ, Дотации субъектам федерации
 12. Табличный способ.

Меншікті айналым қаражаттармен қамтылу коэффициенті

15.Меншікті айналым қаражаттармен қамтылу коэффициенті мынадай формуламен анықталады:

Неғұрлым .......... жоғары болса, соғұрлым кәсіпорынның тәуелсіз қаржылық саясатын жүзеге асыруға мүмкіндіктері көп болады

Меншікті айналым қаражаттармен қамтылу коэффициенті

17.Меншікті капиталдағы меншікті айналым қаражаттардың үлесін келесі көрсеткіш сипаттайды:

Ауыстыру коэффициенті

18.Ауыстыру коэффициенті келесі формуламен анықталады:

Неғұрлым ................. жоғары болса, соғұрлым ауыстыру үшін кәсіпорынның қаржылық мүмкіндіктері көп болады

Ауыстыру коэффициенті

20.Қарыз берушінің баланс валютасындағы тартылған қаражаттар үлесін көрсетеді

Қаржылық артық куш түсу коэффициенті

21. ....................кәсіпорынның сыртқы қаржылық көздерінен көп бағыныштылығына куәлік етеді

Қаржылық артық куш түсу коэффициенті

22.Кәсіпорын қабілеттілігі банкпен өзінің ұзақ мерзімді міндеттемелері бойынша толық және мерзімді есептесуі – бұл

Несие қабілеттілік

23.Өндірістік қорлардың өзінің барлық натуралды формасында (өндірістік, ақшалай және тауарлы) және шаруашылық қызметтің барлық сатысында бір уақытта болуын қамтамасыз ететін сома өзімен келесі ұсынады:

Өндірістік қордың авансталынған сомасы

24.Кәсіпорынның барлық капиталының айналым жылдамдығын көрсетеді

Капитал жалпы айналымдылығының коэффициенті

25.Барлық мобильды (материалды және материалды емес) қаражаттар айналым жылдамдығын көрсетеді

Айналым капитал айналымдылығының коэффициенті

26.Талданып отырған кездегі шығындар мен босалқылар айналым санын анықтайды

Материалды айналым қаражаттар айналымдылығының коэффициенті

27.Кәсіпорын беретін коммерциялық несиенің көбею немесе азаюын көрсетеді

Дебиторлық берешек айналымдылығының коэффициенті

28.Кәсіпорынға берілетін коммерциялық несиенің көбею немесе азаюын көрсетеді

Кредиторлық берешек айналымдылығының коэффициенті

29......................кәсіпорын иелерінің (акицонерлердің) қаражаттарын пайдалану белсенділігін көрсетеді

Меншік капитал айналымдылығының коэффициенті

30.Капиталдың айналыс уақыты мен өндіріс уақытынан тұратын уақыт – бұл

Капиталдың айналым уақыты

 

5вариант

Предыдущая статья:Тартылған қаражаттардың меншікті қаражаттарға қатысы бұл Следующая статья:Болашақта табыс алып келетін сатып алынған және бар қаражаттар – бұл
page speed (0.0476 sec, direct)