Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Строительство

ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ, СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ  Просмотрен 490

 1. Приклади. 1 Схема розміщення елементів фундаментів і фундаментних балок. 2 Схем..
 2. Приклад. Схема розміщення елементів перекриття на відм. 7,200 між осями 1-15, В..
 3. Приклади. 1 Балки Бм 1 - шт. 2 2 Плита Пм 1 - шт. 1 Кожний розділ специфікації..
 4. Приклад. 845-5-КБ.В-Б2-01, 845-5-КЗ.В2-01. Виконанню, прийнятому умовно за осн..
 5. Приклад. 1К84-1а, де 1К84-1 - марка типового виробу, а - індекс, присвоєний змі..
 6. ДОДАТОК А. (обовязковий) УМОВНІ ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА Ї..
 7. ДОДАТОК В. (довідковий) Приклад заповнення відомості перемичок Примітка. С..
 8. ДОДАТОК Д. (довідковий) Приклад виконання фасаду і фрагмента фасаду виробничої б..
 9. ДОДАТОК Л. (довідковий) ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗБІРНИХ КОН..
 10. ДОДАТОК П. (довідковий) Приклад виконання групового робочого документа на сітки ..
 11. ДОДАТОК Ф. (обовязковий) Форма 9. Титульний аркуш. Паспорт опорядження фасадів ..
 12. ДОДАТОК Ю. (обовязковий) Форма 10. Таблиця кольорів опорядження фасадів ..

ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ

ДСТУ Б А.2.4-7:2009

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)

 

Київ, Мінрегіонбуд України

1 РОЗРОБЛЕНО: Закрите акціонерне товариство інститут "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД"

РОЗРОБНИКИ: Г. Гвоздецька, М. Ільюк, Н. Лахман, О. Ридван(науковий керівник)

ЗА УЧАСТЮ: Українська Академія архітектури (С. Фадєєв)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 24.01.2009 р. № 34

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) (зі скасуванням в Україні: СТ СЭВ 1633-79, СТ СЭВ 2825-80, СТ СЭВ 2826-80, СТ СЭВ 4937-84)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Система проектної документації для будівництва

 

1.1 Цей стандарт установлює склад і правила оформлення архітектурно-будівельних робочих іфргпрнь (архітектурних рішень і будівельних конструкцій, включаючи робочу документацію на будівельні вироби) будинків і споруд різного призначення.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-10-2009 СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

ДСТУ Б А.2.4-37:2009 СПДБ. Позначення характеристик точності

ДСТУ Б В.2.6-2-95 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ГОСТ 2.108-68 ЕСКД. Спецификация (ЄСКД.

Специфікація)

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам (ЄСКД. Основні вимоги до креслень)

ГОСТ 2.113-75 ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы (ЄСКД. Групові та базові конструкторські документи)

ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений (ЄСКД. Умовні зображення та позначення швів зварних з'єднань)

ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей (ЄСКД. Зображення спрощені та умовні кріплення деталей)

ГОСТ 21780-83 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности (Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Розра­хунок точності)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 робочі креслення

Креслення, призначені для виконання будівельних та монтажних робіт

3.2 архітектурні робочі креслення

Загальні креслення будівлі чи споруди, які відображають авторський задум щодо просторової, планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду та інтер'єрів об'єкта архітектури шляхом контурного умовного зображення несучих та огороджувальних конструкцій

3.3 будівельні робочі креслення

Креслення, які умовно відображають будівельні конструкції (металеві, залізобетонні, кам'яні, пластмасові тощо), застосовані в будівлі чи споруді та їх взаємне розміщення і сполучення

3.4 будівельні конструкції

Частина будинку, споруди певного функціонального призначення (каркас будинку, покриття, перекриття тощо), яка складається з елементів, взаємно пов'язаних між собою в процесі виконання будівельних робіт

3.5 будівельні вироби

Елемент будівельної конструкції (колона, ферма, ригель, плита, перекриття, панель стіни, арматурний каркас тощо), що виготовляється поза місцем її установки

3.6 репрографія

Факсимільне відтворення у будь-якому розмірі (оригінальному, збільшеному чи зменшеному) оригіналу або примірника текстового чи графічного матеріалу шляхом фотокопіювання або іншими технічними засобами

4 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

4.1 Архітектурно-будівельні робочі креслення виконують відповідно до вимог цього стандарту.

При виконанні робочих креслень металевих конструкцій слід керуватися відповідними стандартами Системи проектної документації для будівництва (СПДБ).

4.2 Робочі креслення архітектурних рішень і будівельних конструкцій, які призначені для виробництва будівельних і монтажних робіт, виконують у складі основних комплектів, яким присвоюють марки згідно з ДСТУ Б А.2.4-4.

За робочими кресленнями марки АР, у разі потреби, складають специфікації устаткування згідно з ДСТУ Б А.2.4-10.

4.3Умовні графічні зображення будівельних конструкцій і їх елементів наведені в додатку А.

4.4На архітектурно-будівельних кресленнях вказують характеристики точності геометричних параметрів будинків, споруд, конструкцій і їх елементів згідно з ДСТУ Б А.2.4-37.

Вимоги до точності функціональних геометричних параметрів будинків, споруд і конструкцій повинні бути ув'язані з вимогами до точності виготовлення виробів (елементів конструкцій), розбивання осей і встановлення елементів конструкцій шляхом розрахунку точності згідно з вимогами ГОСТ 21780.

4.5На архітектурно-будівельних робочих кресленнях (на зображеннях фундаментів, стін, перегородок, перекриттів) вказують прорізи, борозни, ніші, гнізда і отвори з необхідними розмірами і прив'язками.

5 ОСНОВНИЙ КОМПЛЕКТ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ АРХІТЕКТУРНИХ РІШЕНЬ

5.1 До складу основного комплекту робочих креслень архітектурних рішень включають:

а) загальні дані з робочих креслень;

б) плани поверхів, у т.ч. підвалу, технічного підпідлогового простору, технічного поверху і горища;

в) розрізи;

г) фасади;

д) плани підлог (за необхідності);

е) план покрівлі (даху);

ж) схеми розміщення елементів збірних перегородок*;

и) схеми розміщення елементів заповнення віконних і інших прорізів*;

к) виносні елементи (вузли, фрагменти);

л) специфікації до схем розміщення згідно з ДСТУ Б А.2.4-4;

м) паспорт опорядження фасадів

5.2 Загальні дані з робочих креслень

5.2.1До складу загальних даних із робочих креслень, крім даних, які передбачені ДСТУ Б А.2.4-4, включають відомість опорядження приміщень згідно з формою 1 (якщо це передбачене завданням на проектування).

 

5.2.2У оагальних вказівках як доповнення до даних, передбачених ДСТУ Б А.2.4-4, вказують:

 

а) рівень відповідальності будинку (споруди);

б) категорію будинку (споруди) з вибухопожежної і пожежної небезпеки;

в) ступінь вогнестійкості будинку (споруди);

г) характеристику стінових та ізоляційних матеріалів**;

д) вказівки з улаштування гідроізоляції і вимощення**;

є) вказівки щодо зовнішнього опорядження будинку (споруди)**;

ж) вказівки про заходи з проведення робіт у зимовий час.

5.3 Плани поверхів

5.3.1 При виконанні плану поверху положення уявної горизонтальної січної площини розрізу приймають на рівні віконних прорізів або на 1/3 висоти поверху, що зображується.

У випадках, коли віконні прорізи розміщені вище січної площини, по периметру плану роз­міщують переріз відповідних стін на рівні віконних прорізів.

5.3.2 На плани поверхів наносять:

а) координаційні осі будинку (споруди);

б) розміри, що визначають відстань між координаційними осями і прорізами, товщину стін і перегородок, інші необхідні розміри на розсуд автора проекту або виконавця креслення, відмітки ділянок, які розміщені на різних рівнях;

в) лінії розрізів проводять, як правило, з таким розрахунком, щоб в розріз попадали прорізи вікон, зовнішніх воріт і дверей;

г) позиції (марки) елементів будинків (споруд), заповнення прорізів воріт і дверей (крім тих, що входять до складу щитових перегородок), сходів тощо.

Допускається позиційне позначення прорізів воріт і дверей вказувати в кружках діаметром 5 мм;

д) позначення вузлів і фрагментів планів;

е) назва приміщень (технологічних ділянок), їх площі, категорії за вибухопожежною і пожежною небезпекою (крім житлових будинків).

Площі проставляють у нижньому правому куті приміщення (технологічної ділянки) і підкреслюють. Категорії приміщень (технологічних ділянок) проставляють під їх найменуванням у прямо­кутнику розміром 5 х 8 (h) мм.

Для житлових будинків, за необхідності, на планах вказують тип і площу квартир. При цьому площу проставляють у вигляді дробу, в чисельнику якого вказують житлову площу, в знаменнику -корисну.

Допускається найменування приміщень (технологічних ділянок), їх площі і категорії наводити в експлікації згідно з формою 2.

У цьому випадку на планах замість найменування приміщень (технологічних ділянок) про­ставляють їх номери.

Для житлових будинків експлікацію приміщень, як правило, не виконують;

ж) межі зон переміщення технологічних кранів (за необхідності).

5.3.3Вбудовані приміщення та інші ділянки будинку (споруди), на які виконують окремі креслення, зображують схематично суцільною тонкою лінією з показом несучих конструкцій.

5.3.4Площадки, антресолі та інші конструкції, розміщені вище січної площини, зображують схематично штрихпунктирною тонкою лінією з двома крапками.

5.3.5У випадку насиченого зображення або зважаючи на умови організації будівництва, на розсуд автора проекту, плани поверхів можуть бути розділені на плани поверху, плани мурування, плани заповнення прорізів ті інші плани.

Приклад виконання планів поверхів будинків наведені в додатку Б.

5.3.6 На планах поверхів виконують специфікації заповнення елементів віконних, дверних і інших прорізів, щитових перегородок, які замарковані на планах, розрізах і фасадах, згідно з формою 7 або 8 додатка Ж ДСТУ Б А.2.4-4.

Приклад виконання специфікації елементів заповнення розрізів наведений в додатку В.

5.4 Розрізи і фасади

5.4.1Лінії контурів елементів конструкцій у розрізі зображують суцільною товстою основною лінією, лінії контурів, які видно, але вони не попадають в площину перерізу, - суцільною тонкою лінією.

5.4.2На розрізи і фасади наносять:

а) координаційні осі будинку (споруди), які проходять у характерних місцях фасаду (крайні, біля деформаційних швів, несучих конструкцій, у місцях перепаду висот тощо), з розмірами, що визначають відстань між ними (тільки на розрізах) і загальну відстань між крайніми осями;

б) відмітки, які характеризують розміщення елементів несучих і огороджувальних конструкцій по висоті;

в) розміри і прив'язку по висоті прорізів, отворів, ніш і гнізд у стінах і перегородках, які зображені в розрізах;

г) позиції (марки) елементів будинків (споруд), які не вказані на планах.

На фасадах вказують також типи заповнення віконних прорізів, матеріал окремих ділянок стін, який відрізняється від основних матеріалів.

Допускається типи віконних прорізів вказувати на планах поверхів;

д) позначення вузлів і фрагментів розрізів і фасадів.

Приклади виконання розрізів наведені в додатку Г, фасадів і їх фрагментів - в додатку Д.

5.5 Плани підлог і покрівлі (даху)

5.5.1 На плани підлоги наносять:

а) координаційні осі: крайні біля деформаційних швів, по краях ділянок з відмінними конст­руктивними та іншими особливостями і з розмірними прив'язками таких ділянок;

б) позначення уклонів підлоги;

в) тип підлоги. Позначення типу підлоги проставляють в кружку діаметром 7 мм;

г) позначки в місцях перепадів підлоги.

Стіни будинків (споруд) і перегородки на планах підлоги зображують однією суцільною товстою основною лінією.

На планах підлоги вказують елементи будинку (споруди) і пристрої, які впливають на конст­рукцію підлоги (прорізи воріт і дверей, деформаційні шви, канали, трапи тощо), межі ділянок із відмінною конструкцією підлоги.

Деформаційні шви зображують двома тонкими суцільними лініями, межі ділянок підлоги -пунктирними лініями.

5.5.2 Плани підлоги допускається не виконувати, якщо позначення їх типів наведено в відомості опорядження приміщень (форма 1).

Плани підлоги допускається суміщати з планами поверхів.

5.5.3До плану підлоги складають експлікацію підлоги згідно з формою 4.

Приклад виконання плану підлоги наведений у додатку Е.

5.5.4На план покрівлі (даху) наносять:

а) координаційні осі: крайні, біля деформаційних швів, по краях ділянок покрівлі (даху) з різними конструктивними та іншими особливостями з розмірними прив'язками таких ділянок;

б) позначення уклонів покрівлі;

в) відмітки або схематичний поперечний профіль покрівлі;

г) позиції (марки) елементів і пристроїв покрівлі (даху).

На плані покрівлі (даху) вказують деформаційні шви двома тонкими лініями, парапетні плити та інші елементи огорожі покрівлі (даху), воронки, дефлектори, вентшахти, пожежні сходи та інші елементи і пристрої, які вказувати і маркувати на інших кресленнях недоцільно.

Приклад виконання плану покрівлі наведений у додатку Ж.

5.6 Схеми розміщення елементів збірних перегородок, заповнення віконних та інших прорізів

5.6.1Схеми розміщення елементів збірних перегородок (крім панельних залізобетонних), заповнення віконних та інших прорізів виконують з урахуванням вимог 6.3.

5.6.2Допускається схему розміщення елементів збірних перегородок суміщати з планами поверхів.

Приклад виконання схеми розміщення елементів збірних перегородок наведений у додатку И.

5.6.3Схему розміщення елементів заповнення віконних прорізів складають на заповнення кожного типу. Суцільне заповнення між двома суміжними координаційними осями вважають як заповнення одного типу.

При комплектній поставці панелей із заповненими прорізами схему розміщення елементів заповнення не виконують.

Приклад виконання схеми розміщення елементів заповнення віконних прорізів наведений у додатку К.

5.7 Паспорт опорядження фасадів включається до складу матеріалів, що додаються до основного комплекту робочих креслень архітектурних рішень та виконують згідно з формами 9 і 10, які наведені у додатку Ф, Ш, Ю.

 

6 ОСНОВНИЙ КОМПЛЕКТ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

6.1 До складу основного комплекту робочих креслень будівельних конструкцій (Далі - конструкцій) включають:

а) загальні дані по робочих кресленнях;

б) схеми розміщення елементів конструкцій;

в) специфікації до схем розміщення елементів конструкцій.

До складу робочих креслень монолітних залізобетонних конструкцій додатково включають:

а) схеми армування монолітних залізобетонних конструкцій;

б) відомість витрати сталі на монолітні конструкції згідно з формою 5.

У відомість не включають стандартні вироби: дюбелі, болти, шайби тощо.

До складу робочих креслень інших видів конструкцій додатково включають креслення, перед­бачені відповідними нормативними документами.

6.2До складу загальних даних по робочих кресленнях, крім даних, передбачених ДСТУ Б А.2.4-4, включають:

а) дані про навантаження і впливи, прийняті для розрахунку конструкцій будинків або споруд;

б) дані про ґрунти (підвалини), рівень і характер ґрунтових вод, глибину промерзання*;

в) вказівки про заходи із улаштування підготовки під фундаменти і про особливі умови виконання робіт*;

г) дані про заходи з антикорозійного захисту конструкцій (за відсутності основного комплекту робочих креслень марки АЗ);

д) вказівки про заходи при виконанні робіт у зимовий час;

е) перелік актів огляду прихованих робіт.

6.3 Схеми розміщення елементів конструкцій

6.3.1 На схемі розміщення елементів конструкцій (далі - схемі розміщення) вказують у вигляді умовних або спрощених графічних зображень елементи конструкцій та їх сполучення.

6.3.2 Схему розміщення виконують для кожної групи елементів конструкцій, які зв'язані умовами і послідовністю виконання будівельних робіт.

Предыдущая статья:Семинарское занятие: «Система коррекционной работы по исправлению недостатков звукопроизношения у дошкольников.» Следующая статья:Приклади. 1 Схема розміщення елементів фундаментів і фундаментних балок. 2 Схем..
page speed (0.012 sec, direct)